Disclaimer bezoekersbarometer

De Bezoekersbarometer van Toerisme Vlaanderen deelt bezoekersgegevens van het toeristische vrijetijdsaanbod in Vlaanderen op maandbasis. We verwerken met respect voor privacy de persoonsgegevens die daarin worden ingevuld.
Man kijkt naar beeld in KMSKB

Jouw contactpersoon

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Toerisme Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens en de gegevens van de uitbatingen die in de Bezoekersbarometer van Toerisme Vlaanderen worden ingevuld. De volgende gegevens zijn noodzakelijk voor de registratie van een uitbating in de Bezoekersbarometer:

  • de naam en het adres van de uitbating;
  • de contactgegevens van de uitbating zoals het e-mailadres, het telefoonnummer en de website;
  • zakelijke informatie over de uitbating zoals de telmethode van de bezoekersaantallen, de bezoekersaantallen zelf en de locatie van de activiteit.

Daarnaast dient elke uitbating minstens één beheerder te registreren om gebruik te kunnen maken van de Bezoekersbarometer. De beheerder is de persoon die de maandelijkse bezoekersgegevens van een bepaalde uitbating mag beheren. Deze persoon krijgt ook toegang tot alle gegevens van de uitbating. Het is mogelijk om meerdere beheerders per uitbating toe te voegen. Iedere beheerder heeft toegang tot de ingevulde gegevens van de andere beheerders. De volgende gegevens zijn noodzakelijk voor de toevoeging van een beheerder:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres.

Alle persoonsgegevens en gegevens van een uitbating die mogelijk ook persoonsgegevens zijn, verwerkt Toerisme Vlaanderen enkel voor de volgende doeleinden:

  • Communicatie in verband met het gebruik en de werking van de Bezoekersbarometer;
  • De uitbatingen en hun beheerders toegang te verlenen tot de Bezoekersbarometer;
  • Statistische en onderzoeksdoeleinden;
  • Delen van de gegevens met haar partnerorganisaties, zijnde de provinciale en de (indien van toepassing) stedelijke toeristische administraties waarin je uitbating is gelegen (Toerisme Limburg, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Oost-Vlaanderen, Westtoer & Visit Antwerpen, Visit Bruges, Visit Brussels, Visit Gent, Visit Leuven, Visit Mechelen);
  • Promotionele en beleidsdoeleinden. De verwerking voor deze doeleinden gebeurt op geaggregeerde wijze.

De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het algemeen belang dat Toerisme Vlaanderen nastreeft, namelijk het bevorderen van toerisme, toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van toerisme, zoals als missie voor Toerisme Vlaanderen is gestipuleerd in artikel 4 van zijn oprichtingsdecreet van 19 maart 2004.

De persoonsgegevens blijven beschikbaar in de bestanden van Toerisme Vlaanderen zolang de Bezoekersbarometer functioneel is.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de opgegeven persoonsgegevens. Toerisme Vlaanderen is zich hiervan bewust en wil je graag bijstaan wanneer je deze rechten wenst uit te oefenen. Hieronder vind je een overzicht van jouw mogelijkheden.

Je kan inzage of/en correctie van de persoonsgegevens vragen die Toerisme Vlaanderen verwerkt. Je kan je verzetten tegen deze verwerking, of waar de wet dit toestaat, een beperking van of zelfs algehele wissing van persoonsgegevens vragen. Verder kan je vragen dat de persoonsgegevens die Toerisme Vlaanderen verwerkt, aan jou overgedragen worden of aan een andere organisatie waar de wet dit als dusdanig voorschrijft. Deze rechten kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@toerismevlaanderen.be.

Als je niet akkoord gaat met de wijze waarop Toerisme Vlaanderen jouw persoonsgegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen via de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

Contact

Heb je vragen? Contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming.