Een belangrijke factor in een kwaliteitsvolle gidsenwerking is de wijze waarop je als organisatie afstemt op de bezoeker. Deze afstemming is een verantwoordelijkheid van alle niveaus en alle medewerkers van de organisatie en vindt idealiter plaats op verschillende momenten in de bezoekerscyclus. Met bezoekerscyclus bedoelen we de verschillende momenten waarop een klant met een organisatie met gidsenwerking in contact komt.

Kadertekst Afstemming op de klant