Competentiewaaier met competentiekaarten

Competeniewaaier - HEADER
De competentiewaaier biedt organisaties een instrument om hun missie, visie, profiel en aanpak te vertalen in een competentieprofiel voor gidsen die hierbij aansluiten. De waaier geeft gidsen meer inzicht in het eigen handelen en denken, en zelfvertrouwen.

Wat maakt iemand tot een goede gids? Een hele set van attitudes, vaardigheden en kennis speelt daarbij een rol. Dit noemt men competenties. Een gids heeft veel inhoudelijke kennis nodig. Maar hoe zet je zijn expertise in? Daarvoor zijn vaardigheden belangrijk. En ook de attitude of houding, de manier waarop de gids in de wereld staat, heeft haar impact op het gidsen.

Competenties omschrijven doe je als organisatie het beste zelf, op maat van jouw organisatie en projecten. Over welke set van competenties moeten de gidsen in jouw organisatie in het bijzonder beschikken? Welke specifieke competenties zijn richtinggevend en voor de gidsen in jouw organisatie onderscheidend?

We ontwikkelden een competentiewaaier die je daarbij kan helpen. In deze waaier zitten 42 kaarten met competenties die relevant zijn voor het gidsen; iets wat de gids moet kennen, kunnen of zijn. Een algemene formulering wordt telkens geconcretiseerd door 3 gedragsvoorbeelden uit de gidspraktijk.

De competentiewaaier voor gidsen kan ook in gedrukte vorm besteld worden via de website met publicaties van de Vlaamse overheid. De kostprijs bedraagt 15 EUR (exclusief verzendkosten).

Competentiewaaier
Handleiding competentiewaaier