Vakantie met zorg

Een goed toegankelijke site is de basis, maar je dienstverlening maakt het verschil.
Dijk van De Panne

Jouw contactpersoon

Gastvrijheid is altijd maatwerk. Je wilt dat al je gasten zich welkom voelen en inspelen op hun wensen. Mensen met een beperking hebben vaak specifieke vragen en noden. Dat kan gaan van een aangepast dieet tot de aanwezigheid van bepaalde hulpmiddelen, van persoonlijke assistentie tot medische verzorging.

Hoe kan jij je gasten ontzorgen?

Een goed toegankelijke site blijft de basis, maar met je dienstverlening maak je het verschil. Hier volgen een paar tips.  

Zo ontzorg je je gasten:

  • Bied assistentie aan tijdens verplaatsingen, bij het dragen van de bagage, het bedienen van een buffet, …
  • Speel in op specifieke diëten.
  • Bied informatie over toegankelijke horeca en beleving in de omgeving.
  • Voorzie hulpmiddelen zoals een rolstoel, een tillift of een verstelbaar bed. Hiervoor kan je afspraken maken met een lokale thuiszorgwinkel of mediotheek. Wil je zelf investeren in een paar basishulpmiddelen? Op www.vlibank.be vind je een uitgebreide databank aan hulpmiddelen en verkopers 
  • Neem contact op met lokale thuisverplegingsdiensten, die op vraag diensten verlenen.
  • Stel adressen van lokale hulpverleners zoals huisartsen, ziekenhuizen, enz. ter beschikking. 

Je kan nog een stapje verder gaan en je helemaal instellen op het ontvangen van gasten met een zorgnood:

  • Heb standaard de nodige hulpmiddelen in huis.
  • Zorg voor verplegend personeel in je vakantieverblijf.
  • Doe een beroep op vrijwilligers voor zorgtaken zoals wassen, aankleden, eten, toiletbezoek. En voor assistentie bij uitstapjes en andere recreatieve activiteiten.

Het is vakantie!

Ook al heeft jouw gast een zorgnood, hij of zij wil in eerste instantie op vakantie. Vakantiesfeer is heel belangrijk! Ook wie grotere hulpmiddelen of een zorgende omkadering nodig heeft, kiest voor een vakantieomgeving met toeristische gezelligheid. De zorgomkadering is discreet op de achtergrond aanwezig.

 

Polderwind wil een plek zijn waar mensen samen kunnen zijn, met of zonder beperking. Hier komen mensen met een handicap, jonge gezinnen, mensen met een zorgnood, bejaarden, recreatieve fietsers. De plek moet gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. - Tom Decraecke, uitbater domein Polderwind in Zuienkerke.

Wat moet dat kosten?

Een begeleider op vakantie, hulpmiddelen of aangepast vervoer huren, een comfortabele toegankelijke kamer boeken… voor mensen met een beperking valt een vakantie vaak duurder uit. Terwijl ze door hun beperking vaak ook minder werken of van een uitkering moeten rondkomen. De betaalbaarheid van de vakantie is een belangrijk punt. Door lid te worden van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie en een sociale korting aan te bieden aan wie het nodig heeft, verklein je de drempel om met vakantie te gaan.

Hilde Gyselinck, ambassadrice van Iedereen Verdient Vakantie en rolstoelgebruikster vertelt hoe ‘Iedereen Verdient Vakantie’ het voor haar en vele andere mensen met een beperking mogelijk maakt om met vakantie te gaan.

Studies

Zorgtoerisme in Limburg (UHasselt, 2018)
Zorgvakanties in Vlaanderen (Toegankelijkheidsbureau vzw, 2007)
Vakantie met zorg, wat moet dat kosten (UHasselt, 2020)
Het zal ons een zorg wezen (VIVES, 2015)

Zet je aanbod in de kijker

Er is geen officieel erkend label ‘vakantie met zorg’. Maar Toerisme Vlaanderen zet vakantieverblijven die over een A of A+ label beschikken én zorgomkadering aanbieden graag in de kijker in de brochures ‘Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel’ en op visitflanders.com. Neem hiervoor contact op via toegankelijkheid@toerismevlaanderen.be.