Duurzaam ondernemen, hoe doe je dat als camping?

Jouw contactpersoon

Wat doet jullie camping aan MVO? Een vraag die steeds vaker gesteld wordt. Duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de termen worden in Vlaanderen door elkaar gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf zich bewust is van de impact op mens en milieu en een goede balans zoekt tussen “People, Planet en Profit”. Maar hoe doe je dat als camping en waar moet je beginnen?

Auteur: Tjerk Romkema

Balans in People, Planet en Profit

Het idee achter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat een onderneming een goed evenwicht dient te vinden tussen mens, milieu en opbrengsten. Dit om op lange termijn als bedrijf succesvol te kunnen zijn. Als de focus te veel op één van de drie onderdelen komt te liggen van de 3 P’s dan zal dit de duurzaamheid van de onderneming in gevaar kunnen brengen. En dat die duurzaamheid onder druk staat werd onlangs door klimaatonderzoek van het IPCC nogmaals bevestigd. Veel campings maar ook 79% van de consumenten willen graag bijdragen aan een duurzame toekomst maar weten niet altijd hoe.

Zet duurzaamheidsdoelstellingen

Het begint bij het stellen van duurzaamheidsdoelstellingen. Durf hierbij groot te denken volgens het BHAG systeem. Big Hairy Audacious Goals. Doelen die wenselijk zijn, maar onhaalbaar lijken. ‘Onze camping is in 2027 klimaatneutraal.” of ‘300% meer omzet zonder extra CO2 uitstoot in 2025’. Uit onderzoek blijkt dat juist dit soort uitdagende doelen ervoor zorgen dat je als ondernemer dingen echt anders moet doen. Dit opent nieuwe mogelijkheden en deuren.

Is een BHAG een brug te ver, begin dan kleiner: ‘‘90% van de verlichting is LED’, ‘Reductie van watergebruik met 60%’ of ‘90% van de ingrediënten in ons restaurant zijn biologisch of een streekproduct.’ Door het stellen van doelen, de Green Key criteria en meer algemene SDG’s kunnen bij het opstellen hiervan een uitgangspunt vormen, heb je als onderneming een punt op de horizon waar je naartoe kunt werken.

Zelf aan de slag of met hulp?

De meeste campings kunnen prima zelf een start maken met Duurzaam Ondernemen maar wil je het gestructureerd aanpakken dan zijn er vele specialisten die je bij het traject kunnen begeleiden. Voor de campingbranche is het zogenaamde Green Key Certificaat een mooi startpunt. Dit internationaal gewaardeerde certificaat wordt toegekend aan toeristische bedrijven die duurzaam opereren op niveau brons, zilver of goud.

Voor kleine en grotere campings zijn afwijkende criteria opgesteld waaraan een camping moet voldoen of één van de drie niveaus te kunnen behalen. Je start met een self audit op basis waarvan je een advies ontvangt. Na een gedeeltelijke of gehele implementatie van de adviezen wordt de aanvraag opnieuw geëvalueerd en kan het certificaat worden behaald.

Over de waarde van het certificaat verschillen de meningen. Echter is het een goed startpunt om met duurzaamheid binnen het campingbedrijf aan de slag te gaan. Daarnaast zien we dat het Green Key certificaat in steeds meer internationale campinggidsen en campingzoekmachines een plek krijgt.

Het mes snijdt vaak aan meerdere kanten.

Juist omdat met duurzaam ondernemen People, Planet en Profit in balans moeten worden gebracht resulteren MVO-inspanningen in een verbetering op meerdere vlakken. Een lager energieverbruik resulteert in lagere kosten. Het plaatsen van een laadpaal voor elektrische auto’s zorgt voor een onderscheidende waarde en een nieuwe doelgroep.

Waar moet ik beginnen?

De roadmap naar een duurzame onderneming verschilt per camping. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van duurzaamheidsgebieden waarmee aan een betere balans van de 3 P’s gewerkt kan worden. Deze zijn ook onderdeel van de door Green Key gebruikte criteria. Uiteraard vragen veel van deze aanpassingen om een investering. Het is echter goed te weten dat voor Vlaamse (toeristische) ondernemingen verschillende subsidieregelingen voor duurzame investeringen bestaan.

Energiebesparing ligt voor de hand

Een belangrijk, en voordehand liggend startpunt is reductie van het energiegebruik. Dit kan klein beginnen door de verlichting bij receptie, toiletgebouwen en in verhuuraccommodaties in LED-verlichting te veranderen, bewegingssensoren te plaatsen of groene stroom in te kopen.

Verdergaande veranderingen die op de lange duur een grotere impact hebben zijn de implementatie van zonnepanelen of zonneboilers voor bijvoorbeeld toiletgebouwen. Wanneer verhuuraccommodaties of het zwembad verwarming gebruiken kan ook een warmtepomp een interessante duurzame investering zijn.

Een opkomend verschijnsel op campings zijn de tussenmeters. Deze energiemeters meten het stroom- en/of waterverbruik per kampeerplaats en/of kampeerder bijvoorbeeld met een SEP key. Iedere kampeerder betaalt enkel voor het verbruik dat is gerealiseerd. Dit voelt voor kampeerders niet alleen eerlijk. Het maakt ook dat ze bewuster met energie omgaan. Juiste communicatie hierover met uw gasten is bij de implementatie van belang.

People, people, people…

Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien maar wat een zeer positieve impact kan hebben is samenwerking met lokale maatschappelijke partners. Investeren in mensen door op je camping opleidingsplaatsen aan te bieden. Voor scholieren, studenten of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt in de opstart om duidelijke afspraken en begeleiding maar kan na de opstartperiode een verrijking zijn voor je camping en bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen in waterbesparing gaan door

Waterbesparing is nog zo’n inkoppertje. Een standaard douche gebruikt zo’n 10 liter water per minuut. De waterbesparende douchkoppen van een jaar of vijf geleden verbruikten 8 liter per minuut maar anno 2021 zijn er ook al douchkoppen die slechts een kleine 5 liter per minuut verbruiken. Dat is een besparing van bijna 40% ten opzichte van vijf jaar geleden. Duurzaam ondernemen is daarom een continu proces.

Daarnaast kun je ook met het type kraan, het efficiënt doorspoelen van het toilet of door op een andere manier schoon te maken behoorlijk wat water te besparen. Kijk bij dat laatste ook meteen naar het type schoonmaakmiddelen dat wordt gebruikt. Ook daarmee zijn MVO-punten te winnen.

Afval scheiden blijft lastig

Thuis scheidt bijna iedereen zijn afval. Op de camping gebeurt dat veel minder. Met als resultaat veelal hoge kosten voor afvalverwerking. Er is veel onderzoek gedaan naar afvalscheidingsgedrag en daaruit volgt dat ‘gewoonte, gelegenheid en informatie’ de belangrijkste gedragsbepalers zijn.

Het begint dus bij gelegenheid. Zorg ervoor dat er verschillende containers zijn voor de verschillende soorten afval en dat er voldoende containers zijn op de camping. Daarnaast kan het helpen wanneer je als camping bijvoorbeeld wilt dat plastic en conserven apart worden ingezameld, dat je iedere kampeerder hiervoor ook een aparte afvalzak aanlevert.

Wat gescheiden ingezameld wordt dat verschilt vaak per land en zelfs per gemeente. Informatie hierover bij ontvangst en op de afvalcontainers is van belang. Zorg dat je dit met kleur en pictogrammen goed communiceert. Daarmee zijn de eerste hindernissen al overwonnen.

Stimuleer ander vervoer

Het grootste deel van de CO2-uitstoot van iedere kampeervakantie ontstaat tijdens de reis naar de camping. Als kampeeruitbater heb je hier een beperkte invloed op. Maar duidelijk op de website vermelden hoe de camping met het openbaar vervoer te bereiken is, is een eerste stap. Iets verder kun je gaan door laadpalen voor elektrische auto’s te faciliteren. Met beide maatregelen kun je je als camping tevens profileren en onderscheiden.

Biologische producten in snackbar, restaurant en de minimarkt

Wat van ver komt is lekker, maar wat van dichtbij komt is duurzaam. Streekproducten en biologische producten hebben een kleinere CO2-voetafdruk. Door deze in plaats van de standaardproducten te gebruiken verlaag je dus de milieu-impact van jouw restaurant of snackbar. Dat hoeft niet meteen voor de volle 100% maar alleen al het gebruik van fairtrade koffie en biologische melk kan een eerste stap in de goede richting zijn. Het programma ‘Lekker van bij ons’ helpt je in met een community lokale Belgische producten te vinden. Daarnaast voorziet het in promotiemateriaal om jouw ambassadeurschap kenbaar te maken. Tevens is er een groeiend publiek, met name millennials, dat dit soort producten waardeert en daar een premium prijs voor wil betalen.

Begin gewoon, maar wel met een doel

Duurzaam ondernemen is een vereiste geworden om als bedrijf een bestaansrecht te hebben, nu en in de toekomst. Dit is natuurlijk slechts een greep uit de aanpassingen die campings in hun bedrijfsvoerring kunnen oppakken. Kijk ook eens bij wat concullega’s reeds hebben gedaan. De ene aanpassing is makkelijk door te voeren, de andere vraagt om investeringen en planning. Begin met je eigen Big Hairy duurzaamheidsdoelstelling voor over vijf jaar en breek die op haalbare tussenstappen. Daar profiteren People, Planet maar ook Profit van.


Auteur: Tjerk Romkema is marketeer, docent, trendwatcher en hoofdredacteur van Kampeermeneer.nl. Het grootste online kampeermagazine van de Benelux. Hij kampeert al zijn hele leven en schrijft en adviseert over trends en inspiratie in de kampeerwereld voor kampeerders en campingeigenaren.