Jouw contactpersoon

In Duitsland zijn meer dan 700 toeristische onthaalcentra (TIC) gecertificeerd door het Deutscher Tourismusverband. Het kwaliteitskeurmerk heet daar i-Marke.

Wil je in Duitsland als toeristisch onthaalcentrum uitpakken met het i-keurmerk, dan kan je een erkende kwaliteitscontrole aanvragen door een onafhankelijke examinator. Het keurmerk -  een witte i op een rode achtergrond - wordt alleen toegekend aan een onthaalcentrum als de infrastructuur, uitrusting, aanbod en dienstverlening goed zijn en voldoen aan de verwachtingen van de gasten. Die evaluatie gebeurt aan de hand van een criteriacatalogus van 15 minimumcriteria en 40 andere aandachtspunten.

Ben je benieuwd of je eigen onthaalcentrum in aanmerking zou komen voor het Duitse i-merk? 

Ontdek meer over het i-Marke