Jouw contactpersoon

Is het toeristisch onthaal in jouw stad klaar voor de toekomst? Om het toeristisch onthaal in je bestemming toekomstbestendig te maken, moet je gepast inspelen op de digitale transformatie in je interne en externe omgeving. Maar hoe doe je dat?

30 internationale onthaalsteden uit Vlaanderen en Brussel zochten het uit en voerden in 2023 de zelfscan 'Toeristisch Onthaal 2025' uit. 

De zelfscan is een digitale tool aan die je in staat stelt je onthaal te evalueren in het licht van de digitale transformatie:

  • waar staat het onthaal op je bestemming momenteel?
  • hoe positioneren je bestemming en dienst zich ten opzichte van andere onthaalsteden?
  • waar liggen er prioritaire verbeterpunten?

Daarbij is vooral de dienstverlening in het eigen onthaalcentrum in beeld, maar ook over het onthaal in andere belangrijke contactpunten op je bestemming komt aan bod. 

De zelfscan 'toeristisch onthaal 2025' werd een eerste keer aangeboden in 2021, een 2e keer in 2023. Op die manier kon ook de vooruitgang gemeten worden. Hieronder kan je de benchmarkrapporten downloaden. Ze geven een algemeen beeld van de resultaten voor de totaliteit van de deelnemers en voor 2 subgroepen: die van de kunststeden en middelgrote steden enerzijds, die van de regionale centra en kleine steden anderzijds. 

 

Zelfscan toeristisch onthaal 2025 - benchmarkrapport 2023
Toeristisch onthaal 2025 - samenstelling benchmark zelfscan 2023
Zelfscan toeristisch onthaal 2025 - benchmarkrapport 2021
Toeristisch onthaal 2025 - samenstelling benchmark zelfscan 2021

 

Voor een correcte interpretatie van de rapporten en doorvertaling naar toekomstige acties neem je best eerst kennis van de achtergronddocumentatie. Je vindt die hieronder onder de kop 'nuttige documenten'. 

Het verdere verloop

Op basis van het zelfscanrapport over je eigen onthaalsituatie en eventueel ook het benchmarkrapport baken je prioritaire acties af om de toekomstbestendigheid van het toeristisch onthaal in je bestemming te verbeteren.

In het latere najaar van 2023 organiseert Toerisme Vlaanderen een inspiratie-event waar we samen met de collega's terugblikken op de zelfscan. Meer info volgt.

De 2e editie van de online zelfscan is meteen ook de laatste. Maar laat dat jou niet tegenhouden om ook nadien nog verbeteracties te blijven opzetten en uitvoeren. Om ook in de toekomst nog je progressie te kunnen meten kan je eventueel een printversie van de zelfscan hanteren. 

Wat als mijn onthaalcentrum geen deel uitmaakt van het internationale onthaalnetwerk?

De actie met de online zelfscan voor toeristisch onthaal (edities 2021 en 2023) was gericht op de steden en gemeenten met een internationaal onthaalprofiel. Had je niet de gelegenheid om aan die actie deel te nemen omdat je niet tot die groep behoort, dan kan je offline alsnog bijbenen. Bereid je dan eerst grondig voor door je in te lezen met de 'nuttige documenten' die hieronder zijn opgelijst. Download vervolgens de printversie van de zelfscan en vul de lijst in. Achteraf kan je eventueel je scores voor 'acties' en 'randvoorwaarden' vergelijken met die van een controlegroep (download daarvoor met e knop hierboven 'benchmarkrapport 2023').

Nuttige documenten 

  • Must read: de handleiding voor de online zelfscan.
  • Het Stappenplan voert je vertrekkende vanuit de trends stapsgewijs naar een set van ruim 50 mogelijke verbeteracties en geeft bij elk van die acties duiding. Om de acties vermeld in de online zelfscan goed te begrijpen, is het nuttig om die toelichting bij de hand te hebben. Neem je tijd! Volg de stappen en kies de acties die best passen bij jouw situatie, profiel en prioriteiten. Tip 1: Verzeker je er vooraf van dat voldaan is aan de randvoorwaarden voor succes. Tip 2: zoek samenwerking binnen en buiten je organisatie.
  • De Matrix van Mogelijke Acties (MaMA voor de vrienden) geeft een gestructureerd overzicht van allerhande acties die je als onthaalverantwoordelijke bij stad of regio kan ondernemen om je dienstverlening future proof te maken. Je kan via de bookmarks in het MaMA-werkblad ook direct naar de acties in het Stappenplan springen.
  • Toerisme Vlaanderen organiseerde in 2020 een inspiratie-event voor de coördinatoren onthaal van steden en regio's, waar over digitale transformatie en  toekomstbestendig onthaal al heel wat info te rapen viel. Dit event is uitvoerig gedocumenteerd. Alle presentaties en stukken kan je downloaden. 
  • Een fictief voorbeeld van een individueel rapport.
  • Een printversie van de zelfscan