Voorbeelden observatie-instrument

Tools invulformulier

Jouw contactpersoon

Om de kwaliteit van je rondleidingen te kunnen evalueren is het onontbeerlijk om je gidsen aan het werk te zien. Het observeren van rondleidingen is een van de meest effectieve vormen van evaluatie.

Het observatie-instrument is een tool waarmee je gericht kan observeren, evalueren en waarnemen of je gidsen al dan niet over bepaalde competenties beschikken.

We stelden 2 voorbeelden van observatie-instrumenten op:

Voorbeeld observatie-instrument met beoordelingsschaal
Voorbeeld observatie-instrument