Wil je samen met collega's know-how opbouwen waarmee je de kwaliteit van de dienstverlening in je onthaalcentrum verder kan ontwikkelen, dan vind je hieronder een overzicht van de op til zijnde workshops, intervisies, opleidingen en train-de-trainersessies. Dit aanbod is toegankelijk voor de onthaalcentra die deel uit maken van het netwerk internationaal onthaal.

In de pijplijn

Ook in 2021 zal de ondersteuning van Toerisme Vlaanderen voor internationale onthaalcentra zich toespitsen op decentraal onthaal en digitaal onthaal. Hoe krijg je je sector mee in je onthaalverhaal? Als Google het alfa en omega van het mobiele internet is, hoe kan je daar dan het best op inspelen? We bouwen m.a.w. verder op de inzichten en instrumenten die we voorstelden op het inspiratie-event Toeristisch onthaal 2025 (zie uitgebreid verslag hieronder). Zodra er voor 2021 een concreet programma-aanbod is, communiceren we dit ook per mail aan de betrokken onthaalcentra (internationaal).