Economie en toerisme

Download de Tourism Satellite Account (TSA)-rapporten over economie en toerisme en lees alles over de achterliggende meetmethodes.

Jouw contactpersoon

Tourism Satellite Account uitgelegd

De economische invloed en resultaten van toerisme in kaart brengen, kan op verschillende manieren. De internationaal erkende Tourism Satellite Account (TSA) of Toeristische Satellietrekening is er daar één van. Die meetmethode zorgt ervoor dat de verschillende bedrijfstakken en sectoren waar de toeristische sector toe behoort, op een gelijklopende manier in kaart wordt gebracht. Dat maakt de berekening van concrete resultaten eenvoudiger.

 

Geanalyseerde indicatoren

Het economische belang van toerisme voor een bepaalde regio meten we aan de hand van 2 indicatoren

  • Bruto toegevoegde waarde van de toeristische industrie. Dat is de toegevoegde waarde die de volledige toeristische industrie genereert. Zowel inkomsten van toeristen als niet-toeristen worden daarbij meegerekend.
  • Directe bruto toegevoegde waarde van toerisme. Dat is de toegevoegde waarde van toeristische en andere bedrijfstakken, maar dan alleen voor het aandeel dat door toeristen is afgenomen.

 

In een notendop: resultaten van 2018

De meest recente TSA-analyse van Toerisme Vlaanderen dateert van 2018. We analyseerden de cijfers voor zowel het Vlaamse Gewest als het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

  • In het Vlaamse Gewest zorgde de toeristische industrie voor 4,3% van de totale bruto toegevoegde waarde. Dat komt overeen met 8,9 miljard euro.
  • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de toegevoegde waarde van de toeristische industrie goed voor 5,3% van de bruto toegevoegde waarde. Dat percentage is gelijk aan 3,7 miljard euro.
  • De consumptie door toeristen zelf - zowel voor uitgaven in toeristische als niet-toeristische bedrijfstakken - droeg bij aan 2,6% van de toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Dat is 5,4 miljard euro.
  • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat het om 2,5% van de totale toegevoegde waarde in het gewest. Dat percentage is goed voor 1,7 miljard euro.

Lees meer over de recentste TSA op de website van Statistiek Vlaanderen

 

Toerisme en werkgelegenheid: Horeca in cijfers

De horeca is een cruciale sector in het toerisme. Via de online database ‘Horeca in cijfers’ van Guidea vind je een schat aan statistieken over de werkgelegenheid in de horecasector. Je kunt alle gegevens eenvoudig raadplegen via de website van Guidea