Strategie voor congressen

We trekken betekenisvolle congressen aan naar Vlaanderen. Een congres met impact, een moment van ontmoeting in een bestemming die intellectueel bijdraagt, daar engageren we ons graag voor. We werken aan een kwalitatief sterke bestemming en brengen een netwerk van stakeholders samen.
visie en strategie

Met de congreswerking hebben we de ambitie dat Vlaanderen zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en vooruitstrevende bestemming voor congressen binnen Europa, met een kwalitatief, duurzaam en gevarieerd aanbod aan congresvoorzieningen en sterke lokale expertise die meerwaarde biedt aan congresorganisatoren en -deelnemers. Vlaanderen zal bekend staan als de bestemming bij uitstek voor het organiseren van impact- en belevingsvolle congressen. 

Associatievisie 

We willen congressen aantrekken die als katalysator fungeren om bij te dragen aan het floreren van bestemming Vlaanderen. 

Sinds 2017 ligt onze focus op het aantrekken van internationale associatiecongressen. Met deze proactieve associatiewerking behaalden we reeds mooie resultaten. Daarom blijven we aan deze focus vasthouden, samen met de congressteden.

Waar we vroeger de nadruk legden op associatiecongressen binnen economische groeisectoren mikken we nu op congressen die de doelstellingen van de toeristische thema’s en het overkoepelend Vlaams beleid ondersteunen. 
Concreet trekken we proactief congressen aan binnen de volgende thema’s en maatschappelijk relevante domeinen:

Samen met de sector gaven we vorm aan de associatievisie 2.0, een sterk strategisch plan waar we meer inzetten op die impactvolle congressen. 

Associatie visie 2.0

Doelstellingen

•    De bekendheid en reputatie van Vlaanderen versterken als congresbestemming.
•    Proactief internationale congressen aantrekken in samenwerking met de congressteden.
•    Inzetten op duurzame kwaliteit en belevingsvolle congressen.
•    Meerwaarde creëren voor alle betrokkenen, ook voor de locaties en haar inwoners.

Presentatie Partnerevent

Tijdens het partnerevent op 9 september 2022 werd onze associatievisie 2.0 toegelicht aan de hand van onderstaande presentatie die je hier kan downloaden.
VISITFLANDERS Convention Bureau - PPT Partnerevent

Impactvolle congressen 

We willen van ‘meer’ naar ‘relevantere’ congressen groeien. Dat zijn congressen die naast de economische impact ook een positieve maatschappelijke impact genereren op de bestemming en de verschillende partners, zowel lokaal als internationaal.

Na het pilootproject ‘Congressen en legacy expeditie’ in 2020-2021 is ook het  ‘Legacy Project’ uit de startblokken geschoten. 

We gaan aan de slag met een handvol congressen en events die tussen 2022 en 2024 zullen plaatsvinden. Hiervoor zetten we per congres/event een legacy track op waarbij we samen met de stakeholders alle stappen doorlopen om effectief op het einde van de rit een positieve maatschappelijke impact te hebben. Een congres of event dat zal nazinderen in tijd en ruimte.

Impact creëren we door congresorganisatoren te begeleiden in meerwaardecreatie. Het congresbureau ondersteunt hen met een methodologie om bewoners, bezoekers en ondernemers dichter bij elkaar te brengen

Zo ontwikkelen we deze nieuwe methodologie dat zowel de associatie als de lokale partners stap per stap zal begeleiden in het ontwikkelen, activeren, maximaliseren en meten van positieve impact. We gebruiken o.a. de methodes zoals de Theory of Change en leggen de nadruk op het vertellen van het leertraject doorheen de ogen van alle partners.

Hetzelfde geldt voor internationale topevenementen. Een toernooi of concert, een festival of  bijeenkomst, het zijn ideale momenten om de positieve economische, reputationele en maatschappelijke impact van Vlaanderen in de verf te zetten. 

Om het project verder richting te geven en te voeden, ontwikkelen we ook een Legacy Lab met lokale stakeholders. Daarnaast willen we onze methodologie uitdragen en delen met onze peers. Zo bouwen we een internationale alliantie uit samen met andere bestemmingen in Europa zoals Scandinavië, Schotland en Spanje.

Ook zetten we in op een netwerk van Legacy Makers. De legacy makers zijn experten, bedrijfsleiders, onderzoekers, denkers die graag meewerken om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten binnen hun domein via congressen of events.

Ken jij partners die impact willen genereren met een congres of een event of zelfs een toekomstige Legacy Maker willen worden?

Geef een seintje aan projectleider Gemmeke De Jongh.