Jouw contactpersoon

Op onze website vind je onder "Tools & ondersteuning" een uitgebreide toolkit terug. Deze verzameling van praktische tips, nuttige informatie en inspiratie helpt allerlei toeristische ondernemers met het uitbouwen van een kwaliteitsvolle beleving.

Ook op vlak van gastvrijheid vind je hier heel wat materiaal terug. Op deze pagina bundelen we alle tools en info die onder gastvrijheid vallen.

 

Organisatie en klantgerichtheid

Challenge jezelf

Met deze tool kan elke werknemer aan de slag om succesvoller en gastvrijer te worden. Je krijgt een aantal uitdagingen voorgeschoteld die je op eigen tempo kan afvinken. Deze tool werd ontleend aan Gastvrijheid in Bedrijf.

Challenge jezelf: checklist

Sollicitatiegesprek gastvrije drijfveren

Wil je organisatie of bedrijf graag nieuwe medewerkers aantrekken die beschikken over bijzondere gastvrijheidsskills? Met deze gespreksleidraad krijg je als rekruteerder een tool in handen om gastvrijheidsdrijfveren uit te vragen tijdens sollicitaties. De tool kan daarnaast ook ingezet worden om gastvrijheid op de agenda te zetten tijdens een evaluatiegesprek.

Sollicitatiegesprek gastvrije drijfveren

Stellingenspel

Dit stellingenspel dient als ijsbreker tijdens een workshop of teammeeting die rond gastvrijheid draait. Je leert van elkaar hoe ieder gastvrijheid invult en kan met elkaar in gesprek gaan over verschillende verwachtingen of noden die komen bovendrijven.

Teamanalyse SWOT

Deze tool kan je als leidinggevende inzetten om samen met je team een analyse te maken van hoe gastvrij je beleving of organisatie is. Dat doe je aan de hand van onderzoeksresultaten, en introspectie over dienstverlening en samenwerking met andere afdelingen binnen je organisatie. Aan het einde van de oefening krijg je een oplijsting van concrete verbeter- en aandachtspunten. Maar vergeet ook eerst niet om de kwaliteiten van je team in de kijker te zetten.

Teamanalyse SWOT

Gastvrijheidsdashboard

Deze tool helpt een team om gastvrijheid te monitoren en te visualiseren. Dat doe je aan de hand van feedback van gasten, zelfbeoordelingen, brainstormen over mogelijke oplossingen en het opzetten van een actieplan. Ook het uitdelen van complimenten en het vieren van succes mag niet vergeten worden.

Handleiding Gastvrijheidsdashboard
Gastvrijheidsdashboard

Klantgerichtheid en beleving

Mystery visit

Deze tool brengt de gastreis in kaart. In team of individueel kan je een mystery visit uitvoeren, in eigen huis of bij een andere dienstverlenende organisatie. Op die manier kan je een zelfanalyse uitvoeren of beter begrijpen wanneer en waardoor jij een gevoel van gastvrijheid ervaart.
 

Mystery visit gastreis
Handleiding Mystery visit

DISC Persoonlijkheidstypes

Deze tool helpt dienstverleners om hun klanten beter te begrijpen aan de hand van DISC, een persoonlijkheidsanalyse die je inzicht heeft in je eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Eens je begrijpt welk type klant je voor je neus hebt, kan je je dienstverlening op maat aanpassen.

DISC Persoonlijkheidstypes

Persona werkblad

Aan de hand van dit werkblad kan je samen met je team een of – liefst – meerdere personae uitwerken. Met deze personae in het achterhoofd kan je vervolgens de gastreis afleggen. Dit geeft je de kans om een rijkere analyse te maken.

Persona werkblad

Observatietools

Met deze 3 observatietools (onthaal, verblijf/bezoek en afscheid) kan je je eigen of andermans dienstverlening uitgebreid onder de loep nemen. Dit hulpmiddel kan je op regelmatige basis toepassen om je dienstverlening blijvend aan een kritische blik te onderwerpen.

Observatietool 1: ontvangst
Observatietool 2: bezoekverblijf
Observatietool 3: afscheid

 

Gastvriendelijkheid door WOW-service

Gastvriendelijkheid

Marketing en communicatie

Het gevoelswiel van Plutchik

Dit wiel van emoties werd in 1980 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog dr. Robert Plutchik. Hij identificeerde 8 primaire emoties, in paren van elkaars polaire tegenstelling: vreugde vs. verdriet, vertrouwen vs afkeer, angst vs woede en verwachting vs verrassing. Je kan deze tool inzetten om één of meerdere emoties te bepalen waar jij primair wil op inzetten met jouw beleving: bv. beleving, sereniteit, interesse,… Eens je deze bepaald hebt, is het makkelijker om jouw storytelling en/of marketingacties hierop af te stemmen en je doelstelling dus beter te bereiken.

Het gevoelswiel van Plutchik

Er zit een vlieg in mijn soep

Hoe omgaan met negatieve publiciteit
Hoe omgaan met negatieve publiciteit

Theoretische modellen

Er bestaan verschillende theoretische modellen die je kunnen helpen om het ‘mechanisme’ achter gastvrijheid beter te leren begrijpen, zoals het P4-model, PGOB-model en SERVQUAL-model.

Jouw contactpersoon