Toerisme in Cijfers 2012 XL

De uitgebreide tabellenreeks Toerisme in cijfers XL analyseert aan de hand van zo’n 750 tabellen de cijfergegevens van de FOD – Economie - Algemene Directie Statistiek.

Wat mag je verwachten in Toerisme in cijfers XL?

Alle detailgegevens over overnachtingen en aankomsten in 2012 met en zonder de gastenkamers:

  • per Gewest, provincie en voor de kust, kunststeden en Vlaamse regio's;
  • per toeristische regio (Westhoek, Vlaamse Ardennen, Antwerpse Kempen, Haspengouw, …);
  • per verblijfsmotief en per maand.

Vanaf 2012 werden de gastenkamers ook opgenomen in de bevraging van de FOD Economie als een aparte categorie. Voordien werden alleen als hotel vergunde gastenkamers opgenomen in de cijfers. Zij vielen dan onder de categorie hotels.

Trendcijfers zonder de gastenkamers (2008 - 2012)

  • voor het totale aantal overnachtingen en aankomsten;
  • per motief: ontspanning/vakantie of conferentie/congres/seminarie of individueel zakentoerisme;
  • naar alle logiesvormen (hotels, campings, vakantieparken, doelgroepen en immoverhuur aan de kust).

Je vindt hier meer uitleg over de gebruikte definities

Belangrijk! Lees aandachtig de verklarende uitleg onderaan de tabel voor een correcte interpretatie van de cijfers.

OVERNACHTINGEN2012 incl. gastenkamers (1)2012 excl. gastenkamers (2)2008-2012 excl. gastenkamers (3)
Logiesvormnaar logiesvorm (PDF, XLSX)naar logiesvorm (PDF, XLSX)evolutie naar logiesvorm (PDF, XLSX)
Motiefnaar verblijfsmotief (PDF, XLSX)naar verblijfsmotief (PDF, XLSX)evolutie naar motief (PDF, XLSX)
Maandper maand (PDF, XLSX)per maand (PDF, XLSX) 
Evolutie  totaal, totaal per marktland (PDF, XLSX)
Verhuur kust  Evolutie verhuur, totaal inclusief verhuur (PDF, XLSX)

(1) In de tabellen 2012 inclusief gastenkamers zijn de in 2011 en 2012 vergunde of aangemelde gastenkamers als nieuwe categorie ‘gastenkamers’ opgenomen in de cijfers. Een groot deel van de als hotel vergunde gastenkamers verschuift hierdoor naar de nieuwe categorie ‘gastenkamers’.

(2) In deze tabellen zijn binnen de categorie ‘hotels’ ook als hotel vergunde gastenkamers opgenomen. Een groot aantal gastenkamers had echter geen hotelvergunning voor de invoering van het nieuwe logiesdecreet in 2011 en is dus niet opgenomen in deze tabellen.

(3) In de evolutietabellen 2008-2012 maken we de trend op basis van de cijfers zonder de aparte categorie gastenkamers om een trendbreuk te vermijden. Vanaf Toerisme in Cijfers 2013 zullen we met de gegevens van 2013 de trend maken met 2012 inclusief deze gastenkamers.


Belangrijk! Lees aandachtig de verklarende uitleg onderaan de tabel voor een correcte interpretatie van de cijfers.

AANKOMSTEN2012 incl. gastenkamers (1)2012 excl. gastenkamers (2)2008-2012 excl. gastenkamers (3)
Logiesvormnaar logiesvorm (PDF, XLSX)naar logiesvorm (PDF, XLSX)evolutie naar logiesvorm (PDF, XLSX)
Motiefnaar verblijfsmotief (PDF, XLSX)naar verblijfsmotief (PDF, XLSX)evolutie naar motief (PDF, XLSX)
Maandper maand (PDF, XLSX)per maand (PDF, XLSX) 
Evolutie  totaal, per marktland (PDF, XLSX)
Verhuur kust  Evolutie verhuur, totaal inclusief verhuur (PDF, XLSX)

(1) In de tabellen 2012 inclusief gastenkamers zijn de in 2011 en 2012 vergunde of aangemelde gastenkamers als nieuwe categorie ‘gastenkamers’ opgenomen in de cijfers. Een groot deel van de als hotel vergunde gastenkamers verschuift hierdoor naar de nieuwe categorie ‘gastenkamers’.

(2) In deze tabellen zijn binnen de categorie ‘hotels’ ook als hotel vergunde gastenkamers opgenomen. Een groot aantal gastenkamers had echter geen hotelvergunning voor de invoering van het nieuwe logiesdecreet in 2011 en is dus niet opgenomen in deze tabellen.

(3) In de evolutietabellen 2008-2012 maken we de trend op basis van de cijfers zonder de aparte categorie gastenkamers om een trendbreuk te vermijden. Vanaf Toerisme in Cijfers 2013 zullen we met de gegevens van 2013 de trend maken met 2012 inclusief deze gastenkamers.

Logiesaanbod:

  • aantal inrichtingen en capaciteit 2012 zonder de gastenkamers (PDF, XLSX)
  • aantal inrichtingen en capaciteit 2012 mét de gastenkamers als aparte categorie (PDF, XLSX)

De XL-versie van Toerisme in Cijfers is enkel digitaal beschikbaar.

Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2011

Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2010