Basisnormen van het logiesdecreet

Bekijk de basisnormen van het Vlaamse logiesdecreet en ontdek de minimale kwaliteitsvereisten voor toeristische logies in Vlaanderen.
Basisnormen van het logiesdecreet

Jouw contactpersoon

Het Vlaamse Logiesdecreet garandeert logerende toeristen veiligheid, kwaliteit en comfort. Daarom moet elk toeristisch logies in Vlaanderen voldoen aan basisnormen. Bovenop die basisregels komen algemene en eventueel bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden, afhankelijk van het type logies dat je uitbaat.

Basisnormen van het logiesdecreet in een notendop

 1. De uitbating van het toeristisch logies is aangemeld bij Toerisme Vlaanderen.
 2. Het toeristisch logies voldoet aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
 3. Het toeristisch logies voldoet aan minimumnormen voor comfort en kwaliteit. Alle toegankelijke ruimtes in het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhouden zijn.
 4. Je beschikt als uitbater over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
 5. De uitbater, of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor bepaalde misdrijven.
 6. Het logies wordt niet per uur verhuurd maar minstens voor één overnachting.
 7. Je beschikt als uitbater over een eigendomsbewijs van het logies, of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
 8. Je communiceert als uitbater waarheidsgetrouw over jouw logies.
 9. Het toeristisch logies voldoet aan de stedenbouwkundige regels en je hebt als uitbater alle nodige stedenbouwkundige vergunningen. Neem hiervoor contact op met je lokale stedenbouwkundige dienst.
   

Minimumnormen voor comfort en kwaliteit

Deze basisvoorwaarden gelden voor elk logies dat wordt verhuurd aan toeristen. De minimumnormen voor comfort en kwaliteit gaan over de minimale uitrusting, inrichting en voorzieningen die in of op het logies aanwezig moeten zijn. Deze zijn verschillend voor kamergebonden logies , terreingebonden logies of jeugdverblijven. Als uitbater kies je zelf tot welke categorie jouw logies behoort. Als jouw logies voldoet aan bovenstaande 9 basisnormen en de voorwaarden en exploitatienormen van één van deze 3 categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. 
Bied je je logies aan met een beschermde benaming (zoals bijvoorbeeld vakantiewoning, hotel, B&B, hostel, camping of vakantiepark), dan moet je aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen.