Overnachtingsgegevens doorgeven als jeugdverblijf

Jeugdverblijven zijn verplicht om enkele gegevens over hun overnachtingen door te geven.
Basisregister Vlaams logiesaanbod

Jouw contactpersoon

In een jeugdverblijf moeten per kalenderjaar minstens 70% van het aantal overnachtingen gebeuren door georganiseerde jeugdgroepen. Hieronder vallen georganiseerde groepen van personen tot en met 30 jaar die onder toezicht staan van een of meer begeleiders en verblijven in het kader van jeugdwerk, onderwijs, cultuur, sport of jeugdhulpverlening.
Om dit te controleren zijn jeugdverblijven verplicht enkele cijfers over hun overnachtingen bij te houden en door te geven.

Je overnachtingscijfers doorgeven via Kampas

Voor het doorgeven van je overnachtingscijfers stelt Toerisme Vlaanderen het digitaal platform Kampas ter beschikking waarin je maandelijks de overnachtingscijfers van je jeugdverblijf moet ingeven. 

Het gebruik van dit platform wordt uitgelegd in deze handleiding .

Het doorgeven van deze overnachtingscijfers is verplicht om je erkenning als jeugdverblijf te behouden. 

De overnachtingscijfers kunnen niet meer via de papieren fiche worden doorgegeven aan Toerisme Vlaanderen; enkel nog via Kampas. 

Statbel

Bijkomend voordeel van het ingeven van je overnachtingscijfers in Kampas is dat je deze dan niet meer moet doorgeven aan Statbel; de ingevulde overnachtingscijfers worden automatisch vanuit Kampas doorgestuurd naar Statbel.

Vrijstelling onroerende voorheffing

De ingevulde overnachtingscijfers in Kampas worden ook gebruikt om te bepalen of je jeugdverblijf vrijgesteld is van onroerende voorheffing. 

Jeugdverblijven die aangemeld of erkend zijn en jaarlijks minstens 70% overnachtingen realiseren voor kinderen en jongeren tot en met dertig jaar, zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. 

Toerisme Vlaanderen bezorg hiervoor (jaarlijks) een overzicht van de jeugdverblijven die voldoen aan deze voorwaarden aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Hostels

Ook hostels die in aanmerking komen voor de vrijstelling van onroerende voorheffing moeten hun overnachtingscijfers ingeven in Kampas. 

Toerisme Vlaanderen bezorgt jaarlijks aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) ook een lijst van de hostels die aangemeld of erkend zijn en jaarlijks minstens 70% overnachtingen realiseren voor kinderen en jongeren tot en met dertig jaar.