Het logiesdecreet en brandveiligheid

Het logiesdecreet en brandveiligheid

Jouw contactpersoon

Brandveiligheid is een essentiële voorwaarde waaraan elk toeristisch logies in Vlaanderen moet voldoen. Het logiesdecreet verplicht dat elke uitbater van een toeristisch logies een positief brandveiligheidsattest in de lade moet hebben liggen. Of het logies aangemeld of erkend is, maakt daarbij niet uit.

Brandveiligheidsnormen

Elk toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen en beschikken over een positief brandveiligheidsattest dat steeds getoond moet kunnen worden. Afhankelijk van de categorie (kamergebonden logies, terreingebonden logies of een jeugdverblijf) en de capaciteit, moet een logies voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen beschreven in de bijlagen 2, 2/1, 3 of 4 bij het uitvoeringsbesluit over brandveiligheid.

Aan welke specifieke brandveiligheidsnormen moet jouw logies voldoen?

Kamergebonden logies en jeugdverblijven met 1, 2 of 3 verhuureenheden én met maximum 9 slaapplaatsenKamergebonden logies en jeugdverblijven bestaande uit 1 verhuureenheid met 10 tot 12 slaapplaatsen én waarbij de verhuureenheid geen deel uitmaakt van een groter bouwgeheel waarin andere logies, wooneenheden of commerciële functies voorkomenKamergebonden logies en jeugdverblijven
met 2 of 3 verhuureenheden én met 10 tot 12 slaapplaatsen
Kamergebonden logies en jeugdverblijven met 4 of 5 verhuureenheden én met maximum 12 slaapplaatsenKamergebonden logies en jeugdverblijven bestaande uit 1 verhuureenheid met 10 tot 12 slaapplaatsen én waarbij de verhuureenheid  deel uitmaakt van een groter bouwgeheel waarin andere logies, wooneenheden of commerciële functies voorkomenKamergebonden logies en jeugdverblijven
met méér dan 5 verhuureenheden OF 
met méér dan 12 slaapplaatsen
Terreingebonden logies

Bijlage 2 (pdf)

FAQ over de normen in bijlage 2 (pdf)

Bijlage 2/1 (pdf)

FAQ over de normen in bijlage 2/1 (pdf)

Bijlage 3 (pdf)

FAQ over de normen in bijlage 3 (pdf)

 

Bijlage 4 (pdf)

FAQ over de normen in bijlage 4 (pdf) 

 

Vraag een brandveiligheidsattest aan bij Vinçotte vzw (de private keuringsinstantie die hiervoor is aangeduid) via brandattest@vincotte.be.

Gebruik daarvoor het aanvraagformulier brandattest Vinçotte. Voeg zeker ook de nodige attesten die worden opgesomd in het formulier toe aan je aanvraag. 

Vraag een brandveiligheidsattest aan bij de burgemeester waar het logies gelegen is. Je kan daarvoor het aanvraagformulier brandattest burgemeester gebruiken.
Sommige steden, gemeenten of hulpverleningszones (Stad Antwerpen, Zone Centrum, Zone 1, Zuid-Oost,...) beschikken over een specifiek e-loket waar je deze aanvraag moet indienen. Vraag dit best even na bij de brandpreventiedienst van je regio of via je gemeente.

Een vakantiewoning is steeds 1 verhuureenheid (zie verder). Iedere vakantiewoning moet beschikken over een eigen, individueel brandveiligheidsattest.

Voor kamergebonden logies en jeugdverblijven betekent dit schematisch:

 Aantal verhuureenheden
Aantal slaapplaatsen23

4

56> 6
Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
3Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
4Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
5Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
6Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
7Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
8Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
9Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
10

Bijlage 2/1 
(of Bijlage2*)

Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
11Bijlage 2/1 
(of Bijlage2*)
Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
12Bijlage 2/1 
(of Bijlage2*)
Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 2/1Bijlage 3Bijlage 3
> 12Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3

* op voorwaarde dat het logies geen deel uitmaakt van een groter bouwgeheel waarin andere logies, wooneenheden of commerciële functies voorkomen.

(Horizontaal) aan elkaar gekoppelde eengezinswoningen (type rijwoning of halfopen woning) worden niet beschouwd als een groter bouwgeheel. Een logies in één van dergelijke woningen maakt dus geen deel uit van een groter bouwgeheel. Het logies staat in dat geval alleenstaand, hetzij omgeven door buitenruimte, hetzij verticaal afgescheiden van andere woningen of gebouwen met muren in metselwerk, beton of wanden die een brandwerendheid hebben van minstens EI 60.

Het aantal verhuureenheden van een logies is meestal niet gelijk aan het aantal slaapplaatsen
De verhuureenheid is de afzonderlijk te huren kamer, ruimte of eenheid van het logies. 

Hieronder een overzicht wat verstaan wordt onder een verhuureenheid en een slaapplaats voor elk logiestype of beschermde benaming:
 

Logiestype of beschermde benamingVerhuureenheidSlaapplaatsen
Kamergebonden logieseen kamer of slaapruimteaantal personen dat in totaal kan overnachten, geteld over alle verhuureenheden.
(Bijvoorbeeld: als je 4 kamers van 2 personen aanbiedt, is het aantal slaapplaatsen gelijk aan 4x2 = 8 slaapplaatsen)
Hoteleen hotelkamer
Hostelhet bed (dat individueel wordt verhuurd) of de kamer of slaapzaal (als die steeds in zijn geheel wordt verhuurd)
Vakantiewoningde vakantiewoning. Een vakantiewoning is steeds 1 verhuureenheid, ongeacht het aantal slaapkamers of slaapruimten er in de vakantiewoning zijn.het aantal personen dat in totaal in de vakantiewoning kan overnachten (in alle slaapkamers of slaapruimten van de vakantiewoning)
Jeugdverblijfhet aantal groepen dat op hetzelfde moment kunnen verblijven. De verhuureenheid wordt steeds in dezelfde samenstelling verhuurd en mag nooit opgedeeld aan verschillende groepen worden verhuurd.het aantal personen dat in totaal kan overnachten, zowel in het gebouw als eventueel buiten het gebouw (op de tentplaatsen buiten het gebouw)
Terreingebonden logieseen toeristische kampeerplaats, seizoensplaats, verblijfplaats, camperplaats, plaats op de tentenweide, kampeerhut, ...wordt niet vermeld op het brandveiligheidsattest
Camping
Vakantiepark
Camperterreineen camperplaats

Type brandveiligheidsattesten

Er zijn 4 types brandveiligheidsattesten:

AHet logies voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen. Je mag het logies uitbaten.
AbisEen positieve aanvulling op het attest A na werkzaamheden aan je logies of een uitbreiding. Het bewijst dat het gewijzigde deel van je logies of de uitbreiding eveneens voldoet. Je mag het logies uitbaten.
BEen tijdelijk attest dat aangeeft dat je logies niet volledig voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen (bijlage 2/1, 3 of 4), maar de veiligheid van de logerende toeristen, het personeel en de bezoekers niet ernstig in het gedrang komt. Het geldt voor je hele logies. Je mag het logies uitbaten. Je moet wel een stappenplan bezorgen aan de burgemeester waarin je uitlegt hoe je de tekortkomingen zal wegwerken.
CHet toeristische logies voldoet niet of niet meer aan de specifieke brandveiligheidsnormen. Je mag het logies niet uitbaten tot je over een nieuw attest A of B beschikt.

Een brandveiligheidsattest aanvragen 

 • kamergebonden logies en jeugdverblijven tot en met 3 verhuureenheden én met maximum 9 slaapplaatsen (bijlage2)
 • kamergebonden logies en jeugdverblijven bestaande uit 1 verhuureenheid met maximum 12 slaapplaatsen die geen deel uitmaken van een groter bouwgeheel waarin andere logies of functies voorkomen (bijlage 2)
  • bezorg Vinçotte vzw dit aanvraagformulier, samen de attesten die worden opgesomd in het formulier
  • via email: brandattest@vincotte.be of per post: Vinçotte vzw, Bollebergen 2a bus 12, 9052 Zwijnaarde

    
 • kamergebonden logies en jeugdverblijven met minder dan 4 verhuureenheden én met 10 tot 12 slaapplaatsen (bijlage 2/1)
 • kamergebonden logies met 4 of 5 verhuureenheden én met maximum 12 slaapplaatsen (bijlage 2/1)
 • kamergebonden logies en jeugdverblijven met méér dan 5 verhuureenheden of met méér dan 12 slaapplaatsen (bijlage 3)
 • terreingebonden logies (bijlage 4)
  • vraag een brandveiligheidsattest aan bij de burgemeester waar het logies gelegen is met dit aanvraagformulier  Sommige steden, gemeenten of hulpverleningszones (Stad Antwerpen, Zone Centrum, Zone 1, Zuid-Oost,...) beschikken over een specifiek e-loket waar je deze aanvraag moet indienen. Vraag dit best even na bij de brandpreventiedienst van je regio of via je gemeente.
  • contacteer de lokale brandweerpreventiedienst die de controle zal uitvoeren

Beroep aantekenen of een afwijking aanvragen

Je kan als uitbater bij de Technische Commissie Brandveiligheid voor het toeristische logies beroep aantekenen tegen een attest B of C of als je na 2 maanden geen antwoord hebt gekregen op je aanvraag voor een brandveiligheidsattest.

Je kan bij deze commissie ook een afwijking aanvragen als je logies niet kan voldoen aan één of meer van de specifieke brandveiligheidsnormen voor toeristische logies. Bij een afwijkingsaanvraag stel je een alternatieve oplossing of maatregel voor die een gelijkwaardig veiligheidsniveau moet beiden. De Technische Commissie Brandveiligheid beoordeelt je voorstel. 

De Technische Commissie Brandveiligheid kan enkel afwijkingen toestaan op de specifieke brandveiligheidsnormen voor toeristische logies, niet op de federale basisnormen inzake brandveiligheid, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 7 juli 1994. Een afwijkingsaanvraag op deze federale basisnormen moet in voorkomend geval rechtstreeks bij de commissie voor afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken worden aangevraagd. 

Een beroep aantekenen of een afwijking aanvragen op de specifieke brandveiligheidsnormen doe je bij de Technische Commissie Brandveiligheid via beroepscommissie@toerismevlaanderen.be.

Gebruik hiervoor steeds dit specifieke aanvraagformulier.

Jeugdverblijven en oude brandveiligheidsattesten en afwijkingen

Ook jeugdverblijven moeten vanaf 1 januari 2023 voldoen aan het logiesdecreet en bovenstaande specifieke brandveiligheidsnormen. Er zijn wel enkele overgangsbepalingen voor jeugdverblijven en geldige Toerisme voor Allen-brandveiligheidsattesten.

 • Geldige Toerisme voor Allen-brandveiligheidsattesten die dateren van voor 1 januari 2023 blijven geldig voor de periode waarvoor ze werden afgeleverd (5 jaar) op voorwaarde dat er geen werken gebeuren in het jeugdverblijf en het aantal slaapplaatsen in tussentijd ongewijzigd blijft. Daarna moeten deze jeugdverblijven voldoen aan de brandveiligheidsnormen van het logiesdecreet.
 • Toerisme voor Allen-brandveiligheidsattesten van jeugdverblijven die vervallen tussen 1 januari 2023 en 31 december 2025 blijven sowieso geldig tot eind 2025. Deze jeugdverblijven moeten vanaf 1 januari 2026 voldoen aan de brandveiligheidsnormen van het logiesdecreet.
 • Afwijkingen op de brandveiligheidsnormen die in het verleden werden toegestaan aan jeugdverblijven binnen het decreet Toerisme voor Allen blijven eveneens geldig zolang de situatie ongewijzigd blijft.

Ook voor brandveiligheidsattesten uitgereikt aan andere toeristische logiesvormen voor 1 januari 2023 of onder het vorige logiesdecreet gelden een aantal overgangsbepalingen.

 • Geldige brandveiligheidsattesten uitgereikt tussen 1 april 2017 en 31 december 2022 behouden hun geldigheidsduur van 8 jaar, ook al wijzigde voor het logies ondertussen de gecontroleerde bijlage van brandveiligheidsnormen (tenzij je de uitbating hebt gewijzigd of er bijvoorbeeld kamers of slaapplaatsen zijn bijgekomen).
 • Geldige brandveiligheidsattesten uitgereikt vóór 1 april 2017 onder het vorige logiesdecreet behouden hun geldigheidsduur van 7 jaar (tenzij je de uitbating hebt gewijzigd of er bijvoorbeeld kamers of slaapplaatsen zijn bijgekomen).
 • Ook afwijkingen die je in het verleden hebt gekregen op de toenmalige specifieke brandveiligheidsnormen blijven geldig (op voorwaarde dat de situatie ongewijzigd is gebleven).
 • Heb je een positief controleverslag van Vinçotte vzw uitgereikt voor 1 april 2017 waaruit blijkt dat jouw logies voldoet aan de normen, dan geldt dat ook als een brandveiligheidsattest. Dit verslag is 7 jaar geldig (dezelfde geldigheidsduur als een attest).

Was jouw logies bij de start van het huidige logiesdecreet (op 1 april 2017) aangemeld volgens het vorige logiesdecreet en had je nog geen brandveiligheidsattest of een positief brandveiligheidsverslag voor je logies? Dan heb je bij de aanmelding vroeger op eer verklaard dat je logies voldoet aan de brandveiligheidsnormen van het vorige logiesdecreet. Voor het huidige logiesdecreet geldt dat niet meer. Sinds 1 april 2018 moeten alle logies (ook deze vroeger aangemelde logies) beschikken over een geldig brandveiligheidsattest.