Kennis van en ambassadeurschap voor Vlaamse Meesters door de Vlaming en Brusselaar

Vlaamse Meesters - HEADER

Jouw contactpersoon

Vlaming en Brusselaar als ambassadeur voor de Vlaamse Meesters

Door ook in te zetten op communicatie in Vlaanderen en Brussel wil Toerisme Vlaanderen de kennis en de fierheid van de Vlaming en Brusselaar over de Vlaamse Meesters verhogen. Een betere kennis van de Vlaamse Meesters en het Vlaamse Meester product moet de inwoners stimuleren om ambassadeurs te worden voor de Vlaamse Meesters.

Via een bevraging willen we nagegaan of Vlamingen en Brusselaars de Vlaamse Meesters kennen en in hoeverre ze hier fier op zijn. Hoe goed kennen de Vlamingen en Brusselaars onze Vlaamse Meesters? Kennen ze de bezienswaardigheden gerelateerd aan deze Meesters en denken ze dat de Vlaamse Meesters buitenlandse toeristen kunnen overtuigen om naar Vlaanderen te komen?

Dit onderzoek werd een eerste keer uitgevoerd in 2016. Nu de Vlaamse Meesters gedurende een aantal jaren jaar volop in de kijker gezet zijn, voerden we het onderzoek al 2 keer opnieuw uit met als doel na te gaan of de kennis en fierheid van de Vlaming over de Vlaamse Meesters is toegenomen. Het eerste herhaalonderzoek gebeurde begin 2019, na het Rubensjaar. Het tweede herhaalonderzoek gebeurde begin 2020, aan het einde van het Bruegeljaar. De resultaten zijn positief.

De belangrijkste resultaten

De laatste jaren is er over de grenzen heen veel gecommuniceerd rond de Vlaamse Meesters en hun werken. 2019 stond in het teken van Bruegel. Uit het nieuwe onderzoek rond de kennis en de houding van de Vlamingen/Brusselaars ten aanzien van de Vlaamse Meesters blijkt dat kennis rond Bruegel en zijn werken toegenomen is.

  • In 2020 staat Rubens nog steeds op nummer één van de top 5 belangrijkste Europese schilders. Van Eyck staat op nummer 4. In 2019 stond Van Eyck op nummer 5. In 2016 stond enkel Rubens in de top 5 en dit op de 3e plaats.
  • De spontane bekendheid van Van Eyck en Bruegel als Vlaamse schilders is in 2020 lichtjes vooruit gegaan ten opzichte van 2019. Ten opzichte van 2016 is deze sterk vooruitgegaan voor zowel Rubens, Van Eyck als Bruegel.
  • In 2020 linken meer Vlamingen en Brusselaars Bruegel aan Brussel. In 2020 linkt 24% van de respondenten Bruegel aan Brussel; in 2019 bedroeg dit 20%.
  • In 2020 zijn de minder bekende werken van Bruegel ‘De val der opstandige engelen’ en de ‘Dulle Griet’ beter gekend dan in 2019. De bekendere werken van de Vlaamse Meesters zijn ongeveer in 2020 ongeveer even gekend als in 2019.
  • Meer Vlamingen en Brusselaars vinden de Vlaamse Meesters een troef om buitenlanders naar Vlaanderen en/of Brussel te lokken. In 2020 vindt 23% van de respondenten dit een troef, in 2019 bedroeg dit aandeel slechts 14%. In 2016 bedroeg dit aandeel 16%.
Kennis en houding Vlaming en Brusselaar tegenover Vlaamse Meesters