100 jaar Groote Oorlog - Toegankelijk voor iedereen

15 oktober 2015
Deze brochure neemt de Westhoek onder de loep en licht er de toeristische toppers uit die bovendien goed toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Alle aspecten van een bezoek of verblijf komen aan bod: evenementen, logies, vervoer, zorg, begraafplaatsen en andere attracties,... Er zijn twee edities:

Bovendien bestaat deze brochure ook als geluidsopname, in grootletterdruk en in braille in de verschillende taalversies. Neem contact op met toegankelijk@toerismevlaanderen.be om één van deze versies te bestellen.

Download de brochure

TVL_brochure toegankelijkheid WOI_NL_ANY.pdf
TVL_brochure toegankelijkheid WOI visuele beperking_NL_ANY.pdf