100 jaar Groote Oorlog - Toegankelijk voor iedereen

Kind en grootvader ontdekken de loopgraven
Deze brochure neemt de Westhoek onder de loep en licht er de toeristische toppers uit die bovendien goed toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Alle aspecten van een bezoek of verblijf komen aan bod: evenementen, logies, vervoer, zorg, begraafplaatsen en andere attracties,... Er zijn 2 edities:

Bovendien bestaat deze brochure ook als geluidsopname, in grootletterdruk en in braille in de verschillende taalversies. Neem contact op met toegankelijk@toerismevlaanderen.be om één van deze versies te bestellen.

Download de brochure

Cover van de brochure
De Groote Oorlog. Toegankelijk voor iedereen.
Cover van de brochure
De Groote Oorlog. Tips voor bezoekers met een visuele beperking.