Kwaliteit op maat van onthaalcentra

onthaal

Jouw contactpersoon

De dienstverlening in toeristische onthaalcentra optimaliseren en deze centra tools aanreiken om hen nog beter laten scoren op het vlak van klantentevredenheid: dat is waar het in het programma Kwaliteit in Onthaal om draait.

Toerisme Vlaanderen stelt met het oog op een hoogwaardige dienstverlening in toeristische onthaalcentra een instrumentarium ter beschikking dat het management van de betrokken diensten en organisaties ondersteuning biedt bij de kwaliteitszorg en bij het systematisch en doelgericht werken aan kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsontwikkeling mag namelijk geen momentane bevlieging zijn, maar moet duurzaam in de werking worden ingebed. De klemtoon ligt daarbij met name op die onthaalcentra die zich (deels) richten op een internationaal publiek.

Kwaliteit in Onthaal werd ontwikkeld in overleg met specialisten van onder meer de Vlaamse kunststeden, provinciale toeristische organisaties en onthaalsteden. Het omvat 3 componenten:

  • een meetinstrumentarium (klantenbevraging, zelfscan en mystery visits)
  • een toolkit met verbeterinstrumenten om zelf mee aan de slag te gaan
  • collectieve begeleiding (workshops, intervisie, co-creatie, …).

Het systeem wordt in 2016 geleidelijk aan uitgerold over een 40-tal onthaalcentra in Vlaanderen, verspreid over de kunststeden, de kustgemeenten en de belangrijkste onthaalcentra en steden in de Vlaamse regio’s. De ambitie is om tegen einde 2016 de betrokken steden en gemeenten uit het internationale onthaalnetwerk actief te engageren bij de kwaliteitsontwikkeling van het toeristisch onthaal.

Aanvullend onderneemt Toerisme Vlaanderen ook nog andere initiatieven ter verbetering van het onthaal, onder meer op de belangrijkste aankomstplaatsen in Vlaanderen.

Geïnteresseerd in een online tevredenheidsbevraging, mystery visits, workshops, inspirerende voorbeelden en achtergrondinfo om je onthaalcentrum te professionaliseren? In de toolkit vind je alles netjes bij elkaar gebracht.