Werken als gids in Vlaanderen

Gids in Leuven - HEADER

Jouw contactpersoon

Je wil aan de slag als gids in Vlaanderen? Dan zijn er een aantal dingen waar je minimaal rekening mee moet houden.

Een actieve gids is bij wet verplicht een sociaal statuut aan te nemen. Hieronder vind je een kort overzicht van mogelijke statuten die je als actieve gids kan aannemen:

 

Zelfstandige in hoofd- of bijberoep

De meeste gidsen die regelmatig en tegen betaling werken, nemen een statuut als zelfstandige aan. Dit kan zowel in hoofd- als in bijberoep. Belangrijke stappen die je moet zetten om zo'n statuut te bekomen, zijn:

  • juridisch statuut kiezen;
  • ondernemingsnummer aanvragen;
  • btw-identificatie aanvragen;
  • zichtrekening openen.

Afhankelijk van ieders individuele situatie kunnen er bepaalde regelgevingen al dan niet van toepassing zijn. Informeer je daarom zeker ook bij een ondernemingsloket of andere bevoegde instanties zoals Agentschap Innoveren en Ondernemen of Unizo.

Vrijwilliger

Wil je je passie voor je stad of streek onbaatzuchtig delen met bezoekers en toeristen, dan kan je als vrijwilliger voor bepaalde organisaties zonder winstoogmerk aan de slag. Je wordt dan niet betaald voor je gidsprestatie, maar kan wel een kostenvergoeding ontvangen. Op de forfaitaire kostenvergoeding zijn vrijgestelde maximabedragen van toepassing. Als je op dag- en/of jaarbasis meer vergoed wordt, dan handel je niet meer onder het statuut van vrijwilliger.

Meer informatie i.v.m. vrijwilligerswerk vind je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Gidsen via uitzendarbeid

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijke arbeid. Er zijn 3 betrokken partijen: het uitzendkantoor neemt een uitzendkracht in dienst en stelt deze ter beschikking van een klant-gebruiker (bijvoorbeeld een museum). Dat wil zeggen dat er tussen uitzendkantoor en uitzendkracht een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten en tussen gebruiker en uitzendkantoor een samenwerkingsovereenkomst. Tussen uitzendkracht en gebruiker wordt geen contract afgesloten, maar het is wel de gebruiker die de uitzendkracht instructies geeft.

Niet alle organisaties met een gidsenwerking hebben echter een overeenkomst met een uitzendkantoor. Jezelf op voorhand goed informeren is de boodschap!

Meer informatie i.v.m. uitzendarbeid vind je bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Occasioneel gidsen

Als je gidsactiviteit zo beperkt is dat deze als occasioneel kan worden beschouwd, hoef je geen apart statuut aan te nemen. Je kan dan deze inkomsten gewoon ingeven in je personenbelasting als occasionele prestaties. Criteria die de fiscus gebruikt om te bepalen of prestaties al dan niet occasioneel zijn, zijn o.a.:

  • aantal prestaties;
  • frequentie van de prestaties;
  • onderlinge verbondenheid tussen de prestaties;
  • aard en opeenvolging van de prestaties;
  • verband van de prestaties met de hoofdactiviteit.

Het is dus niet zo dat wanneer je inkomsten als gids onder een bepaald bedrag per jaar liggen, je sowieso slechts occasionele prestaties levert.

Werknemer of ambtenaar

Een kleine minderheid van de gidsen in Vlaanderen kan bij een organisatie met een gidsenwerking aan de slag als werknemer of ambtenaar. Voor werknemers kan dat aan de hand van verschillende soorten arbeidsovereenkomsten (vast dienstverband, tijdelijk, interim,…). Voor deze gidsen zijn de regels van het Belgisch arbeidsrecht van toepassing.

Meer informatie hierover vind je bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Leidraad voor het statuut van gids

De informatie die we hier weergeven is slechts een fractie van alle regelgeving die van toepassing kan zijn wanneer je als actieve gids aan de slag gaat.Meer info vind je in onze leidraad voor het statuur van gids