Bewonersonderzoek kunststeden 2023

Vader met kind in het stadscentrum bij fonteinen

Jouw contactpersoon

Samen met 5 toeristische diensten van de Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) organiseerde Toerisme Vlaanderen voor een vierde keer een grootschalige bewonersstudie. We vroegen meer dan 7000 bewoners van deze steden naar de impact van toerisme op hun leven.

Resultaten in de kijker

  • 69% van de ondervraagden steunt toerisme.
  • Volgens 57% zorgt toerisme voor leuke contacten.
  • 75% wil anderen vertellen wat hun stad te bieden heeft.

We polsten ook naar de positieve en negatieve impact van toerisme:

  • 64% van de bevraagden vindt dat toerisme de levendigheid vergroot.
  • 62% vindt dat toerisme de economie versterkt.
  • 36% ervaart overlast door toerisme.
  • Volgens 42% vermindert toerisme de leefbaarheid.
Infographic met enkele resultaten van het bewonersonderzoek

Download het bewonersonderzoek in de kunststeden 2023

Bewonersonderzoek 2023

Voorgaande onderzoeken

Ook in 2017, 2019 en 2021 werd er een bewonersonderzoek uitgevoerd in de Vlaamse kunststeden. De vorige editie van 2021 telde 5.379 respondenten en kan je downloaden ter vergelijking. Voor een vergelijking over alle onderzoeken heen, kan het Power BI-rapport geraadpleegd worden.

Download het bewonersonderzoek in de kunststeden 2021

Bewonersonderzoek 2021

Het Power-BI rapport

Waarom dit bewonersonderzoek?

De bewonersonderzoeken hebben als doel inzichten te verwerven in de attitude van de bewoners van de Vlaamse kunststeden ten opzichte van toerisme. Via vervolgstudies kunnen we deze evolutie ook in tijd monitoren.

Het uitvoeren van de bewonersstudies past binnen het concept van de florerende bestemmingen. Dit zijn plekken waar reizigers welkom zijn en de ontmoeting tussen toeristen en inwoners een positieve impact nalaat op het gehele systeem. Aan de hand van deze studies willen we meten in hoeverre de bewoners van de plek al floreren en hoe dit mogelijks verbeterd kan worden.