Bewonersonderzoek kunststeden 2023

Vader met kind in het stadscentrum bij fonteinen

Jouw contactpersoon

Voor de 4de maal organiseerden Toerisme Vlaanderen en de 5 toeristische diensten van de Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) een grootschalige bewonersstudie. Meer dan 7000 bewoners van deze steden werden gevraagd naar de impact van toerisme op hun leven.

Resultaten in de kijker

Infographic met enkele resultaten van het bewonersonderzoek

Download het bewonersonderzoek in de kunststeden 2023

Bewonersonderzoek 2023

Voorgaande onderzoeken

Ook in 2017, 2019 en 2021 werd er een bewonersonderzoek uitgevoerd in de Vlaamse kunststeden. De vorige editie van 2021 telde 5.379 respondenten en kan je hier downloaden ter vergelijking. Voor een vergelijking over alle onderzoeken heen, kan het Power BI-rapport geraadpleegd worden.

Download het bewonersonderzoek in de kunststeden 2021

Bewonersonderzoek 2021

Waarom dit bewonersonderzoek?

De bewonersonderzoeken hebben als doel inzichten te verwerven in de attitude van de bewoners van de Vlaamse kunststeden ten opzichte van toerisme. Via vervolgstudies kunnen we deze evolutie ook in tijd monitoren.

Het uitvoeren van de bewonersstudies past binnen het concept van de florerende bestemmingen. Dit zijn plekken waar reizigers welkom zijn en de ontmoeting tussen toeristen en inwoners een positieve impact nalaat op het gehele systeem. Aan de hand van deze studies willen we meten in hoeverre de bewoners van de plek al floreren en hoe dit mogelijks verbeterd kan worden.