Impact van het cruisetoerisme

Vlaanderen verwelkomt jaarlijks heel wat zee- en riviercruiseschepen. Om de draagwijdte hiervan goed in kaart te brengen verrichtte Toerisme Vlaanderen een diepgaand onderzoek naar de eigenschappen en de impact van beide cruisevormen.
Afbeelding cruise onderzoek

Jouw contactpersoon

Doel van de studie

Door deze studie wil Toerisme Vlaanderen meer inzicht verkrijgen in de eigenschappen en de impact van de zee- en riviercruiseschepen die aanmeren in de Vlaamse en Brusselse havens en in het profiel van de cruisetoeristen die Vlaanderen bezoeken. Er werd onderzoek gevoerd naar:

  • De kenmerken van cruisetoerisme in Vlaanderen met een beschrijving van de belangrijkste componenten: schepen, rederijen, passagiers en havens.
  • De economische impact die wordt gegenereerd door de uitgaven van cruisetoeristen, bemanningsleden en rederijen in deze bestemmingen.
  • De ecologische impact die wordt gegenereerd door zee- en riviercruiseschepen.
  • De sociale impact van cruisetoeristen op de bestemmingen die zij bezoeken.

Deze studie moet voldoende kennis over de impact van cruises genereren die Toerisme Vlaanderen kan aanwenden om gericht advies te geven over de verdere evolutie in cruisetoerisme en om voorwaarden voor duurzame ontwikkeling te detecteren.

 

Leeswijzer

De voornaamste resultaten en de aanbevelingen kan je vinden in het korte rapport. Hiervan bestaat ook een Engelstalige versie. 

Wens je meer te weten te komen over het onderzoeksopzet, de verschillende methoden die gebruikt zijn om de studie uit te voeren en bijkomende resultaten? Dan neem je best een kijkje in het volledige rapport. 

Elke versie kan je hieronder downloaden. 

Rapporten

Onderzoek cruisetoerisme - Volledig rapport
Onderzoek cruisetoerisme - Voornaamste resultaten
Research cruise tourism - Main results