Project Wijnstraat

Swirling white wine

Jouw contactpersoon

De Wijnstraat is een unieke samenwerking waarin Vlaanderen en Nederland hun krachten bundelen om duurzaam wijntoerisme te ontwikkelen en te verbinden over 4 wijngebieden: Hageland, Haspengouw, de Belgisch-Nederlandse Maasvallei en Mergelland/Zuid-Limburg.
Het ontwikkelen van deze verbinding komt tot stand door middel van een onderzoek over regionale wijnidentiteit, productontwikkeling van een wijnroute en wijnbeleving en een innovatief en duurzaam wijnecosysteem.

Verschillende partners werken gedurende 3 jaren samen om dit te realiseren. Het project wordt mede gefinancierd door Interreg VI Vlaanderen-Nederland, het samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en Toerisme Vlaanderen.

Wat is het doel?

Het verbinden van een wijnregio in opmars, gekenmerkt door een groeiend aantal wijnmakers en kwaliteitswijnen, te verbinden tot een uniek, interregionaal toeristisch verhaal.
Een wijnstraat! Wijnbeleving staat centraal. Door synergieën te creëren met andere sectoren zoals de lokale keuken, cultureel erfgoed, landschapsbeleving en andere toeristische ervaringen, willen we het gebied aantrekkelijker maken voor bezoekers die beter gespreid worden in tijd en ruimte.

Het uitbouwen van een duurzaam wijnecosysteem. Door kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren, te helpen bij het verkopen van ambachtelijke producten en de ontwikkeling van nieuwe belevingen aan te moedigen, worden ondernemers ondersteund en geïnspireerd voor duurzaam wijntoerisme.

Hoe?

Via een wijnecosysteem wordt er gezocht en gebouwd aan duurzame verbindingen. De tastbare uitwerking wordt een fysieke wijnroute die te voet, met de fiets en/of in etappes afgelegd kan worden over 3 provincies heen: Vlaams-Brabant, Limburg en Nederlands-Limburg. 6 wijnhubs of erfgoedsites met een duidelijk wijn-historisch verleden, worden toegangspoorten voor deze wijnroute. Concreet gaat het om: Kasteel van Horst (Hageland), Stroopfabriek Borgloon (Haspengouw), het Kasteel van Leut (Maasvallei België), Wijngoed Raar Saint Remi Meerssen (Maasvallei Nederland), Visit Zuid-Limburg Experience Gulpen (Mergelland/Zuid-Limburg) en Abdij Rolduc Kerkrade (Mergelland/Zuid-Limburg).

Vine -Lijsternest Winery - Photo Mikkel Bækgaard 1

Realisaties binnen het project

 1. Onderzoek Wijnidentiteit per regio
  Allereerst wordt er een status quo bepaald per wijnregio met een nulmeting. Er wordt onder andere gekeken naar de geschiedenis van de wijnbouw, de huidige status en terroir. Via deze data worden de gemeenschappelijke USP’s en regionale accentverschillen bepaald. Slagen of falen van het project is nauw verbonden met governance (samenwerking van stakeholders). Daarom wordt er gewerkt aan een kader voor de toekomst opdat het project na drie jaren geïntegreerd is in de reguliere werking van betrokken stakeholders.
   
 2. Een (meerdaagse) fietsroute over de grenzen heen
  Er zullen fysieke verbindingen worden gecreëerd in de vorm van lokale fiets- en wandelroutes, met als doel de beleving in de regio te vergroten. Deze ‘wijnstraat’ verbindt de gebieden Hageland in Vlaams Brabant, Haspengouw, Maasvallei en Mergelland/Zuid-Limburg met elkaar. De wijnstraat zal worden gekoppeld aan reeds bestaande en nieuwe wandel- en fietsroutes langs de Zuid-Limburgse wijngaarden.
   
 3. Wijnhubs
  Een zestal (erfgoed)sites, die onlosmakelijk verbonden zijn met het wijnverleden, worden omgebouwd tot wijnbelevingscentrum en dienen als startpunt (toegangspoort) om de wijnstraat en de wijnregio’s verder te ontdekken. Dit zijn de locaties van de wijnhubs:
  • Kasteel van Horst (BE)
  • Kasteel van Leut (BE)
  • Abdij Rolduc (NL)
  • Monumentaal pand Meerssen (NL)
  • Stroopfabriek Borgloon (BE)
  • Visit Zuid-Limburg Experience in Gulpen (NL)
    
 4. Wijnstops en menukaart
  Om wijnstops (wijngaarden, horeca-uitbaters, logiesuitbaters en andere stakeholders) te ondersteunen bij het verbeteren van hun bezoekersbeleving, wordt een selectie van fysieke en digitale producten ontwikkeld. Deze selectie wordt in samenwerking met de deelnemers van het wijnecosysteem uitgedacht en vormgegeven. De (digitale) producten zijn bedoeld om de wijnstops te helpen hun toeristische aantrekkingskracht te versterken en hun unieke verhaal te vertellen. 
   
 5. Wijnecosysteem
  Alle wijn stakeholders worden samengebracht in een duurzaam ecosysteem, waarbij handvaten worden aangereikt om te blijven innoveren in de toekomst. Dit geldt voor zowel Vlaamse als Nederlandse wijn stakeholders. Denk aan:
  • Het samenbrengen van wijn-gerelateerde ondernemers en het stimuleren van de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de wijngebieden.
  • Het aanbieden van kennissessies rondom de onderwerpen 'duurzaam wijntoerisme' en 'ondernemerschap'.
  • Het delen van kennis onder andere door de resultaten van het wijnidentiteit onderzoek kenbaar te maken. 

Waarom doet Toerisme Vlaanderen mee?

Culinair Vlaanderen is 1 van de troeven waarmee Vlaanderen zich onderscheidt als toeristische bestemming. 
We erkennen het potentieel van wijn als toeristisch product en Vlaanderen als opkomende wijnregio, maar zien ook dat het wijnverhaal nog niet sterk of onderscheidend genoeg is om uit te spelen als hoofdmotivatie voor internationale toeristen om Vlaanderen te bezoeken. Toerisme Vlaanderen ziet in dit project opportuniteiten om een duurzame ontwikkeling van het wijntoerisme in Vlaanderen te ondersteunen. We plaatsen de wijn in een breder verhaal van Culinair Vlaanderen, als 1 van de lokale producten om te beleven.

Partners

Onderstaande partners werken mee aan de realisatie van het project.

 1. INTERREG
 2. Hogeschool PXL
 3. Toerisme Vlaams-Brabant
 4. Visit Zuid-Limburg
 5. Toerisme Vlaanderen
 6. Herita VZW
 7. KU Leuven
 8. Gemeente Kerkrade en Bisschoppelijk Centrum Rolduc
 9. Wijngoed Raar Saint Remi BV