Flanders Technology & Innovation

Logo voor FTI

In nauwe samenwerking met het agentschap VLAIO en departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken bood EventFlanders de nodige begeleiding, ondersteuning en expertise bij de heropstart van het iconische Flanders Technology International-merk uit de jaren ‘80 van de vorige eeuw. 

Datum?

2024

Aangepast aan de tijdsgeest en met een nieuwe merknaam 'Flanders Technology & Innovation' kwam FTI in 2024 op de proppen met een innovatief festivalconcept waarbij verschillende inhoudelijke en operationele partners doorheen gans Vlaanderen de krachten bundelden. Verspreid over de 5 provincies en de 5 steden Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven, Hasselt kwamen er maar liefst 3 LivingLabs, 5 stedelijke deelfestivals, een openingsceremonie en een fantastisch slotfestival. 

De LivingLabs startten reeds in de 1ste helft van 2023 en de festivals manifesteerden in maart 2024. FTI was er zowel voor het B2B publiek als voor elke Vlaming. Flanders Technology & Innovation wil het startschot zijn van een nieuwe Vlaamse innovatiegolf waarbij burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties de handen in elkaar slaan om de uitdagingen van vandaag en morgen samen aan te pakken. 

FTI zet technologie en innovatie in om het welzijn en de welvaart van iedereen te verzekeren binnen de context van een duurzame planeet!

Over twee jaar volgt de tweede editie van FTI, stay tuned for the future. 

Website 'Flanders Technology & Innovation'

Locaties

Het evenement ging door in deze steden:

  • Antwerpen
  • Gent
  • Kortrijk
  • Hasselt
  • Leuven

Contact

Dries Mahieu, projectleider FTI Beleving: dries@theovaloffice.be