Geslaagde site visits, een leidraad

Uitzicht op de stad

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen liet een brochure ontwikkelen door Dominique Jansen (Words & Things). Zij heeft verschillende planners van meetings en congressen geïnterviewd. Hun verwachtingen over site visits vertaalde ze in een leidraad vol tips, adviezen en inspiratie voor meetinglocaties. Als een planner jouw locatie contacteert voor een site visit heb je 50% kans dat de meeting, het congres of evenement bij jou zal plaatsvinden. Dat is alvast wat verschillende planners in interviews hebben verklaard. Het komt er wel op aan die gunstige startpositie te consolideren. Met een goede voorbereiding, uitvoering en opvolging van de site visit.

'Geslaagde site visits, een leidraad' gaat uitgebreid in op wat aan een site visit voorafgaat: gedegen onderzoek en voorbereiding. Ook over de uitvoering op de dag zelf valt er heel wat te vertellen. Tot slot vraagt een site visit een goede opvolging om in een ‘yes’ uit te monden. Bij de brochure hoort een checklist om van een site visit een succes te maken.

Download

Cover van de brochure
Brochure geslaagde site visit
Eerste pagina van de brochure
Checklist geslaagde site visit