Wegwijzer voor startende logiesuitbaters

Een kamer met roze stoelen

Jouw contactpersoon

Starten met een logies? Deze wegwijzer toont je welke stappen je moet zetten om een logies uit te baten. Kort en bondig, met veel doorverwijzingen naar praktische informatie.

De brochure Wegwijzer voor startende logiesuitbaters behandelt 6 thema's:

  • Idee
  • Ondernemerschap
  • Wetgeving
  • Communicatie
  • Partnerschap
  • Kwaliteit

Download de wegwijzer

Wegwijzer voor startende logiesuitbaters
Wegwijzer voor startende logiesuitbaters