Wegwijzer voor startende logiesuitbaters

14 oktober 2019
Starten met een logies? Deze wegwijzer toont je welke stappen je moet zetten om een logies uit te baten. Kort en bondig, met veel doorverwijzingen naar praktische informatie.

De brochure Wegwijzer voor startende logiesuitbaters behandelt zes thema's.

  • Idee
  • Ondernemerschap
  • Wetgeving
  • Communicatie
  • Partnerschap
  • Kwaliteit

Download

Wegwijzer startende logies.pdf