Goedgekeurde hefboomprojecten

brochure hefboomprojecten

Jouw contactpersoon

Goedgekeurde hefboomprojecten Vlaamse Meesters

Voor het impulsprogramma rond Vlaamse Meesters vormen de schilderkunst en het patrimonium van Rubens, Bruegel en de Vlaamse primitieven het uitgangspunt. Hun namen spreken het meest tot de verbeelding in het buitenland en kunnen dus ook de meeste buitenlandse bezoekers aantrekken. De bedoeling is om via deze klassieke meesters ook linken te leggen naar de moderne en hedendaagse kunstenaars in onze regio, en zo Vlaanderen ook op een eigentijdse en trendy manier in de markt te zetten. In de periode 2018-2020 komt er rond de Vlaamse Meesters een groot evenementenprogramma dat alle hefboomprojecten met elkaar verbindt.

OrganisatieProjectnaamSubsidiebedrag
Derde ronde
KMSKBThe Bruegel Experience € 920 190
KMKGBack to Bruegel - Experience the 16th Century in 3D€ 565 067
M - Museum LeuvenBeleef het Laatste Avondmaal, beleef Bouts€ 568 674
Stad OudenaardeAdriaen Brouwer€ 476 345
Gemeente DilbeekBlik van Bruegel: reconstructie van een landschap€ 766 387
Cultuurregio Pajottenland & ZennevalleiFeast of Fools - Bruegel herontdekt€ 536 700
Tweede ronde
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzwVlaamse Meesters in Situ€ 938 196
ModeMuseum Provincie Antwerpen – MoMu apbMode 2020: Vlaamse Meesters van de Mode€ 3 888 028
Stad AntwerpenAntwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration€ 5 776 332
Koninklijke Bibliotheek van BelgiëThe World of Bruegel in Black and White€ 1 222 024
Het Domein Bokrijk vzwDe Wereld van Bruegel€ 1 988 542
Eerste ronde
M HKA vzwVernieuwing onthaal- en presentatieinfrastructuur€ 646 933
Kerkfabriek Sint-BaafskathedraalEen nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal€ 4 340 412
AGB Kunsten en Design - MSKJan Van Eyck en het Hof van Bourgondische Hertogen€ 2 142 312
KU[N]ST LEUVEN vzw

Op zoek naar Utopia

€ 770 051

Derde ronde

The Bruegel Experience - KMSKB

Dit project bestaat uit 2 luiken:

1. Een digitale beleving in combinatie met de authentieke schilderijen ‘Metamorfose. Bruegel Experience in de KMSKB’. Dit deelproject omvat volgende onderdelen:

 • uitbreiding van de Bruegelbox met 2 nieuwe capsules over werken in de eigen collectie, als poort tot het verdere parcours via de Oude Meesters naar de Bruegelzaal;
 • een permanent audioparcours met 10 à 15 luisterpunten, bij inspiratiebronnen van Bruegel die te vinden zijn onder de Oude Meesters, en in de Bruegelzaal;
 • publieksbegeleidingstools: een bezoekersgids en een tool specifiek voor kinderen en families en met aandacht voor mensen met een beperking.

Om een totaalervaring te creëren, voorziet men ook:

 • opfrissingswerken in de Bruegelzaal;
 • een ontvangstbalie in thema;
 • een ludiek (licht)spoor/signalisatie om de bezoekers in het parcours te begeleiden.

Dit deelproject loopt van 15 september 2019 tot en met 15 september 2020. Minstens het audioparcours en de publieksbegeleidingstools worden nadien geïntegreerd in het permanente aanbod.

2. De organisatie van de tentoonstelling ‘Bernard Van Orley. Brussel en de Renaissance’ door en in Bozar/Paleis voor Schone Kunsten, in coproductie met onder meer het KMSKB, die loopt van 20 februari tot en met 26 mei 2019.

Back to Bruegel - Experience the 16th Century in 3D - KMKG

In de Brusselse Hallepoort word je ondergedompeld in de tijd van Bruegel, het Brussel waar de Vlaamse meester woonde en werkte. De tentoonstelling is een reis in de tijd, een invulling van hoe het was om zo’n 500 jaar geleden te leven. Er zijn 4 hoofdthema’s, waarbij de figuur van Pieter Bruegel je doorheen de tentoonstelling (audio) gidst. Het parcours is een combinatie van authentieke 16de-eeuwse kunstwerken en archeologische objecten en virtuele realiteitsbeleving en DIY-opdrachten. Vanaf de weergang krijg je een reconstitutie van een 16de-eeuws panorama met virtuele verrekijkers en kan je genieten van de skyline van Brussel.

De tentoonstelling richt zich resoluut tot een breed publiek: ook bezoekers zonder voorkennis worden, dankzij de belevingsvolle aanpak, ingewijd in de tijd van Bruegel. De tentoonstelling wil dan ook een ‘gidstentoonstelling’ zijn, een introductie voor de andere Bruegeltentoonstellingen.

Beleef het Laatste Avondmaal, beleef Bouts - M - Museum Leuven

Dit project heeft als focus de ontsluiting van de Sint-Pieterskerk van Leuven (na het einde van de restauratiewerken in 2019), met veel aandacht voor historische authenticiteit en hedendaags bezoekerscomfort. Met dit doel voor ogen doet men investeringen in een nieuwe balie en ontvangstruimte voor een kwaliteitsvol onthaal en belevingsgerichte en meertalige ontsluiting van informatie.

‘Het Laatste Avondmaal’ wordt de blikvanger van een uniek ensemble van 12 werken door Vlaamse Primitieven, te bezichtigen in hun eigen kapel of op de oorspronkelijke plaats. Informatie en verhalen zijn beschikbaar via digitale touchpoints.

De topstukken in de Sint-Pieterskerk vertonen één voor één een historische band met de stad Leuven. Digitale touchpoints in de kerk zullen de toeschouwer daarom niet alleen informatie over de werken als dusdanig geven, maar deze ook expliciet linken aan andere bezienswaardigheden in de stad. Elk kunstwerk in de kerk wordt het startpunt van een stadswandeling die te voet of met de fiets kan worden afgelegd (individueel of met stadsgids).

Om de topwerken extra tot hun recht te laten komen voorziet men sfeervolle omkaderende activiteiten tijdens het toeristisch seizoen.

Adriaen Brouwer - Stad Oudenaarde

De Stad Oudenaarde organiseert een retrospectieve tentoonstelling gewijd aan Adriaen Brouwer (ca. 1606 Oudenaarde – 1638 Antwerpen): 'Adriaen Brouwer: Meester van emoties', van 15 september 2018 t.e.m. 16 december 2018 in het historische Stadhuis van Oudenaarde (MOU).

Men werkt met thematische clusters rond het oeuvre van Brouwer waarin telkens één topstuk centraal staat dat representatief is voor een specifiek aspect van Brouwers kunst. De periode waarin hij werkte en leefde is de rode draad. Werken van Brouwer worden getoond in combinatie met andere meesters. De veelzijdigheid van de meester wordt hierin belicht.

De Wereld van Brouwer is een belevingsruimte op de zolder van het stadhuis. Aan de hand van projecties wordt een van Brouwers bekendste kroegtaferelen geëvoceerd.

Dit alles wordt gekoppeld aan een activiteiten- en evenementenprogramma 'Adriaen Brouwer 2018' waarbij de stad, cultureel erfgoed en omringende landschap in de kijker worden gezet.

Het buitenparcours is complementair aan de permanente tentoonstelling in het MOU: men voorziet artistieke ingrepen in de geest van Brouwer. Tegenover de kunst van de vroege 17de eeuw wordt hedendaagse artistieke beleving van 4 eeuwen later geplaatst.

Er is ook een muzikaal programma in Oudenaarde en omgeving in samenwerking met Gent – Festival van Vlaanderen: 2 themaconcerten die focussen op muziek uit de periode (barokmuziek) waarin Brouwer leefde.

Blik van Bruegel: reconstructie van een landschap - Gemeente Dilbeek

Dit project omvat de ontwikkeling van een bezoekersparcours dat uitnodigt om het Brabantse landschap in de omgeving van Brussel te ervaren zoals Bruegel dat deed. Men doet dit vanuit 3 principes:

 • de beleving van het landschap als een sequentie van kamers en zichten, waardoor een decor ontstaat met diepte waarin meerdere lagen van een verhaal een plaats krijgen;
 • het landschap van Bruegel is een artificieel landschap, samengesteld en vervormd. Men streeft naar een beleving van de kijk op het landschap zoals Bruegel die in zijn schilderijen opvoert;
 • de authenticiteit van het landschap en de (kijk)ervaring worden expliciet in vraag gesteld.

Een wandel- en fietsparcours voert de bezoeker langs markante, beeldbepalende landschappelijke ingrepen en kleine tentoonstellingen die actuele linken leggen naar het thema van het geconstrueerde landschap, duiding geven bij de historische achtergrond, en ingaan op de huidige en historische relatie tussen stad en landschap. Belangrijkste ankerpunten zijn de kapel van Sint-Anna-Pede en de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede.

Feast of Fools - Bruegel herontdekt - Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

De expo ‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ loopt van 6 april tot 28 juli 2019 in het Kasteel van Gaasbeek, midden in het ‘Bruegeliaanse’ landschap van het Pajottenland. Bezoekers maken kennis met een reeks sleutelwerken van Vlaamse en internationale kunstenaars die ‘iets met Bruegel hebben’. Het gaat zowel om bestaand (vanaf zijn revival rond 1900) als nieuw werk, uit verschillende disciplines (kunst, performance en muziek). Doel is om aan te tonen dat zijn werk niets aan relevantie heeft ingeboet.

Tweede ronde

Vlaamse Meesters in Situ - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw

Vlaamse Meesters in situ biedt toeristen een gevarieerd menu met een dertigtal zorgvuldig uitgekozen plekken, waar schilderijen van Vlaamse Meesters uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw nog altijd te bewonderen zijn op hun oorspronkelijke plaats.

De selectie vertrekt van een uitgebreide lijst met locaties waar werken in situ aanwezig zijn. Die sites worden dan, in samenspraak met Toerisme Vlaanderen, afgetoetst op hun toeristisch potentieel. Er volgt een evaluatie van de toegankelijkheid en van het engagement van de sitebeheerders en de lokale besturen. Einddoel van het project is het permanente aanbod uit te breiden met zowel nieuwe sites als met een verhoging van de bezoekmogelijkheden van de huidige sites.

Mode 2020: Vlaamse Meesters van de Mode - ModeMuseum Provincie Antwerpen – MoMu apb

‘Mode 2020: Vlaamse Meesterschap van de Mode’ ambieert om het Vlaamse modeverhaal duurzaam te verankeren in het toeristische en recreatieve product van de stad Antwerpen. Het project versterkt het Vlaamse modeverhaal via een permanente tentoonstellingsinfrastructuur met onthaal in MoMu en een gelaagd programma van expo’s, events en shopping.

Het hele project belicht het Vlaamse meesterschap in de hedendaagse mode. Er zijn belangrijke parallellen te trekken tussen het hedendaagse Vlaamse modeverhaal en het historische parcours van de Vlaamse Meesters:

 • Artistieke kwaliteit van wereldniveau met oog voor detail en vakmanschap – Meesters in creativiteit
 • Geschoold vanuit een uniek onderwijssysteem gericht op individuele begeleiding – Meesters in opleiding
 • Eigenzinnig en onafhankelijk ondernemerschap – Meesters in ondernemen
 • Een bij uitstek internationaal gegeven, zowel op het vlak van creatie, productie als verkoop – Meesters in de wereld.

Antwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration - Stad Antwerpen

Dit project omvat een kernprogramma dat streeft naar internationale topkwaliteit, verrassing, innovatie en must see. Het programma bestaat uit verschillende tentoonstellingen waarbij Rubens en de barok geconfronteerd worden met hedendaagse kunst(enaars). De tentoonstellingen beperken zich niet tot de klassieke musea, maar zullen ook opduiken op verschillende openbare plekken in de stad, zodat de toerist en de bewoners er overal mee geconfronteerd worden. De monumentale kerken van Antwerpen zetten hun deuren open en laten in hun mystieke sfeer de toeristen en bewoners genieten van topstukken.

'Antwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration' is een tweeluik:

 • Ontwikkeling van een Rubens Experience Center. In het nieuwe Rubens Experience Center in het Rubenshuis stapt de bezoeker op een virtuele manier in het leven van Peter Paul Rubens, maar tegelijkertijd wordt hij warm gemaakt om de vele fysieke en mentale sporen die de meester naliet in de stad nadien zelf te gaan ontdekken. De informatie wordt – dankzij multimedia - gegeven in verschillende lagen: de bezoeker pelt als het ware de ene laag na de andere af totdat hij op zijn gewenste, persoonlijke niveau is gekomen.
 • Unieke tentoonstellingen, waarbij telkens vertrokken wordt vanuit het rijke historische barokaanbod van de stad en Rubens als barokmeester bij uitstek maar tegelijkertijd zo veel mogelijk de confrontatie en/of symbiose wordt opgezocht met hedendaagse, Antwerpse of Vlaamse barokkunst en -kunstenaars.
  • Closer to Baroque – MAS
  • Rubens als Designer – Rubenshuis
  • Experience Traps – Middelheimmuseum en in de stad
  • Monumentale Kerken - interventies in OLV-kathedraal, Sint-Jacobskerk, Sint-Andrieskerk
  • Bloedrood | Sanguine. Luc Tuymans on Baroque – M HKA i.s.m. KMSKA
  • Michaelina – Rubenshuis
  • Cokeryen. Foto | Film | Food – Rockoxhuis/Snydershuis

The World of Bruegel in Black and White - Koninklijke Bibliotheek van België

Dit project omvat de organisatie van de tentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and White’ in de Koninklijke Bibliotheek van België. De tentoonstelling vindt plaats in het voorjaar van 2019 en toont het volledige grafische werk (prenten en tekeningen) van Bruegel, met als insteek zijn imaginaire wereld en zijn meesterschap. Er gebeuren ook een aantal infrastructurele ingrepen om het Paleis van Karel van Lotharingen geschikt te maken voor deze en toekomstige tentoonstellingen en om de toegankelijkheid en bezoekerscirculatie te verbeteren

De Wereld van Bruegel - Het Domein Bokrijk vzw

'De wereld van Bruegel' is een tentoonstellingsproject met een hedendaagse look & feel in een historisch kader. De bezoeker wordt uitgedaagd om actief deel te nemen en wordt ondergedompeld in een virtuele en scenografische wereld, volop gebruikmakend van de inhoudelijke en visuele elementen uit het oeuvre van Bruegel.

 • De bezoeker wordt geprikkeld nog vóór de ingang in 2 uitnodigende Bruegelpaviljoenen.
 • 2 panden die historisch aan Bruegel gelinkt kunnen worden, worden herontwikkeld en de wereld van Bruegel wordt uitgediept via realia en replica’s, gecombineerd met de nieuwste technieken.
 • In het museumgedeelte Oost- en West-Vlaanderen wordt de bezoeker via 4 interactieve belevingsstations (universa) ondergedompeld in de wereld van Bruegel.

Eerste ronde

Vernieuwing onthaal- en presentatie-infrastructuur M HKA, ‘PORTAL’ voor avant-garde - 'HUB' voor intelligente verbindingen in beeldcultuur - Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) vzw

Met dit project wil het M HKA de look and feel van het museum herdefiniëren (de concrete herinrichting van dit project is van de hand van Axel Vervoordt), om zo lokale en internationale bezoekers een totale museumervaring te geven, aangepast aan hedendaagse noden en behoeften.

De doelgroepen die het M HKA met dit project wil bereiken, zijn de Vlaamse en internationale kunstliefhebber die de rijke Vlaamse beeldgeschiedenis wil ontdekken via een meerdaags programma. Dit wil men realiseren door:

 • Het tonen van iconische werken van de collectie (must-see voor de bezoeker van Antwerpen).
 • Het creëren van een toegangspoort tot hedendaagse kunst, met specifieke aandacht voor de Antwerpse avant-garde.
 • Een intelligente ontmoetingsplaats te zijn die verbindingen legt met diverse beeldcultuurplaatsen in Antwerpen en de wereld, het startpunt voor het ontdekken van de Vlaamse beeldcultuur.

Naast de infrastructuur willen ze ook het bestaande aanbod aan bezoekersinformatie verder ontwikkelen, en het bezoekerscomfort en -onthaal verhogen, met bijzondere aandacht voor families en kinderen.

Een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal - Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal

Het nieuwe bezoekerscentrum in de crypte en bovenkerk van de Sint-Baafskathedraal biedt de internationale bezoeker via een innovatief parcours (Augmented virtual Reality) in 9 talen een unieke inkijk in het meesterwerk Lam Gods van de gebroeders Van Eyck . Het bezoek biedt een in situ beleving van de topstukken van de kathedraal en culmineert in een bezoek aan het Lam Gods dat in al zijn pracht op de oorspronkelijke locatie (Vydkapel) kan bewonderd worden. Het nieuwe bezoekerscentrum zet in op familievriendelijkheid en toegankelijkheid. Veel aandacht gaat naar de beleving in dit bezoekerscentrum met focus op de AVR (Augmented virtual reality).

Na de jarenlange restauratiecampagne keert het Lam Gods terug naar de Sint-Baafskathedraal. In 2020 komt het Lam Gods terug thuis en dit zal gevierd worden met een wervend evenementenjaar (in samenwerking met het MSK, tentoonstelling Jan Van Eyck en het hof van de Bourgondische hertogen).

Jan Van Eyck en het hof van de Bourgondische Hertogen - AGB Kunsten en Design – Museum voor Schone Kunsten (MSK)

Met de tentoonstelling ‘Jan Van Eyck en het hof van de Bourgondische hertogen’ plant het Museum voor Schone Kunsten Gent (hierna MSK) een groots opgezette tentoonstelling rond het werk en de tijd van de Vlaamse meester Jan van Eyck. Van Eyck speelde een cruciale rol in het hoog-culturele milieu aan het rondreizende hof van de Bourgondische hertog Filips de Goede. In de tentoonstelling wordt een belevingswereld gecreëerd waarin de pracht en praal wordt veruiterlijkt doorheen schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, tapijtkunst, miniatuurkunst, meesterwerken. Ter afsluiting van de restauratiecampagne en voorafgaand aan de plechtige herintrede van het veelluik in de Sint-Baafskathedraal worden de buitenpanelen van het Lam Gods geïncorporeerd in de tentoonstelling.

Op zoek naar Utopia - KU[N]ST Leuven vzw

Tentoonstelling met topstukken van Vlaamse Meesters als Quinten Metsys en Jan Gossaert, waarbij vele kunstwerken voor het eerst in Vlaanderen te zien. De tentoonstelling integreert ook Vlaamse wandtapijtkunst, beeldhouwkunst, wetenschappelijke instrumenten. Ze tonen de verbeelding van een ideale wereld in de tijd van Thomas More.

Daarbuiten zal Leuven helemaal ondergedompeld worden in Thomas More en zijn Utopia. Een belevingsparcours in de stad geeft de tentoonstelling een extra lading. Een cultureel, wetenschappelijk en toeristisch stadsproject legt een stevige brug tussen heden en verleden.

Goedgekeurde hefboomprojecten Kernattracties

Vlaanderen beschikt over een aantal unieke topbelevingen die samen de identiteit van onze bestemming bepalen. Het samenspel van landschap, erfgoed en beeldcultuur prikkelt de internationale bezoeker, die vandaag vooral op de kunststeden is gericht. Het motiveert de hedendaagse toerist bovendien om op verkenning te gaan in de ruimere omgeving rond de kunststeden. Het is onze bedoeling er voor te zorgen dat bezoekers, nog meer dan nu het geval is, in de toekomst verschillende steden en regio’s binnen onze bestemming combineren. Het gewenste effect van verblijfsduurverlenging zorgt uiteraard voor een verhoogde economische return. We investeren in een select aantal hefboomprojecten die passen binnen de strategie van de (deel)bestemming en die de kernattracties van de deelbestemmingen versterken. Met gerichte investeringen in topbelevingen, willen we de belangrijkste troeven van Vlaanderen en de deelbestemmingen nog beter in de verf zetten.

OrganisatieProjectnaamSubsidiebedrag
Derde ronde
Musea BruggeGruuthusesite. Een ontmoeting tussen heritage en innovation€ 1 283 846
Sacred Books Bruges vzwSacred Books / Secret Libraries€ 321 000
Kempens Landschap vzwWOW de Wondervolle Wintertuin€ 1 269 282
Provincie Limburg - PCCEbe-MINE PIT€ 3 574 675
Ondersteunend centrum voor ANB, NatuurinvestZoniënwoud, Mysterieus en Majestueus€ 2 894 027
Toerisme Oost-Vlaanderen vzwThe Homeland of Cycling€ 399 067
Tweede ronde
Stad MechelenMuseum Hof Van Busleyden – Bourgondisch Stadspaleis€ 4 247 210
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw / Schelde Sterk MerkVan Steen tot Steen langs de Schelde - Het netwerk van erfgoedsites in de Scheldevallei€ 4 388 477
Agentschap Plantentuin MeisePlantentuin Meise 2.0€ 2 939 748
Toerisme Oostende vzwBeleef Ensor in Oostende!€ 1 809 870
Eerste ronde
Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant apbDIVA - Antwerp Home of Diamonds€ 3 391 399
Koninklijke Bibliotheek van BelgiëDe Librije van de Hertogen van Bourgondië€ 2 336 718
Stad Gent - IVA Historische Huizen GentTime Castle in het Gravensteen€ 4 793 519

Derde ronde

Gruuthusesite. Een ontmoeting tussen heritage en innovation - Musea Brugge

Tegen het najaar van 2018 wordt de Gruuthusesite verder uitgebouwd en versterkt als toeristische trekpleister:

 • Het Gruuthusemuseum als Bourgondisch stadspaleis met een topcollectie als ‘must see’.
 • De gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwekerk met als pronkstuk de Madonna van Michelangelo en een vernieuwd bezoekersparcours.
 • Een hedendaags onthaalpaviljoen als nieuw architecturaal baken met een onthaalbalie en portaalfunctie.
 • Een nieuw museumplein als knooppunt in het centrum van de Brugse musea.

Sacred Books / Secret Libraries - Sacred Books Bruges vzw

Het Engels Klooster (Carmerstraat) en het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten (Ezelstraat) willen de toerist in het kloosterpand verwelkomen en laten kennismaken met het kloosterleven door het aanbieden van een belevingsparcours met accent op stilte, verstilling, vertraging en authenticiteit.. Rode draad is het boek; verschillende verhaallijnen haken in op de unieke geschiedenis van de sites en de levenswijze van hun bewoners.

Concreet gaat het om het inrichten van een onthaalruimte, aanpassen van sanitair, opfrissen en uitlichten van kloosterruimten, veiligheidsmaatregelen en aanpassingen voor de toegankelijkheid.

Er zijn 3 belevingsformules: beleving van de stilte en de tijd, deelnemen aan vakmanschap rond het boek en verdieping op maat.

WOW de Wondervolle Wintertuin - Kempens Landschap vzw

Met dit project ontwikkelt men de site van het Ursulineninstituut met de Wintertuin tot een laagdrempelige, permanent bezoekbare en spraakmakende toeristische attractie door een belevingsparcours te creëren waarbij de bezoeker ondergedompeld wordt in de wereld (en het verhaal) van ‘l’art à l’école’. De ultieme doelstelling is om de visitor journey op te tillen tot een state-of-the-art niveau dat voldoet aan de verwachtingen van de internationale bezoeker door investeringen in enerzijds infrastructuur en in een belevingsparcours anderzijds:

 • Infrastructurele werken: parking, onthaal met sanitair, lockers en shop, werken in het kader van toegankelijkheid, beveiligingswerken en aanpassingen in functie van horeca.
 • Belevingsparcours: routing en signalisatie, scenografie, creatie audiovisuele content, digitale mobiele informatiedragers en communicatie.

Daarnaast wordt een programma ontwikkeld om de erfgoedsite als special venue in de MICE-markt te zetten.

be-MINE PIT - Provincie Limburg - PCCE

Op be-MINE, de voormalige mijnsite van Beringen, wordt een authentieke mijnbeleving gecreëerd die de bezoekers onderdompelt in de mijn en het volledige verhaal vertelt van de Limburgse mijnwerkers. De 3 ploegendiensten van de mijnwerkers liggen aan de basis van 3 avontuurlijke mijnwerkerspaden, elk met hun eigen invulling en doelgroep. Na hun tocht door de mijngebouwen vervolgen de bezoekers hun ontdekkingstocht op een ‘highline’, 7,5 meter hoog. In het eerste, betalende gedeelte ligt de focus op de verhalen van de mijnwerkers in een authentieke omgeving. De ondergrondsimulatie vormt hier het hoogtepunt. In het tweede, gratis gedeelte ligt de focus meer op beleving van de elementen en de monumentale gebouwen die normaal gezien niet betreden werden. Ook de inrichting van het ophaalgebouw tot onthaal- en bezoekerscentrum is belangrijk.

Zoniënwoud, Mysterieus en Majestueus - Ondersteunend centrum voor ANB, Natuurinvest

Dit project heeft tot doel de ontsluiting van het Zoniënwoud voor de (internationale) bezoeker via de uitbouw van de toegangspoort Groenendaal en volgens de kernwoorden ‘Mysterieus & Majestueus’. De belangrijkste projectonderdelen zijn:

 • een hybride boomtoppenwandeling, waarvan een gedeelte integraal toegankelijk is;
 • onthaalfaciliteiten in de historische priorijhoeve;
 • een aanbod aan gezinsvriendelijke ‘actieve ‘routes die bijzondere speelplekken in het bos leiden;
 • een samenhangende, beklijvende scenografie die de onderdelen verbindt en laadt met verhalen.

The Homeland of Cycling - Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

The Homeland of Cycling wil een fietsbestemming realiseren waarbij een netwerk van topbelevingen gekoppeld wordt aan een kwalitatief hoogstaand aanbod van services voor sportieve wielertoeristen. De focus ligt op het ontsluiten van het wielererfgoed en de wielercultuur aan de hand van een netwerk van 750 kilometer sportieve ‘Lion’s Challenge’ routes, met 85 ‘challenges’. Door de uitbouw van een netwerk van ‘Lion’s Challenge’ routes worden alle relevante, bestaande wieler(erfgoed)attracties met elkaar verbonden en versterkt; wat zal bijdragen tot de versterking van de USP van de wielerbestemming met internationale uitstraling. Dit gebeurt in partnership met Strava, de grootste online community van sportieve fietsers ter wereld. Rond deze routes wordt een netwerk van professionele ondersteunende infrastructuur gebouwd, zodat de fietser op een comfortabele manier de fietsbestemming kan verkennen. Het gaat om de start- en onthaalpunten Cyclo in Flanders Fields (Heuvelland) en Cyclo De Ronde (Centrum Ronde van Vlaanderen).

Tweede ronde

Museum Hof Van Busleyden – Bourgondisch Stadspaleis - Stad Mechelen

Om van het Hof van Busleyden een trendsettende toeristische trekpleister te maken en een must-see voor iedereen die aangesproken wordt door het erfgoed van Vlaanderen, worden volgende 3 projectonderdelen ontwikkeld:

 • Het stadspaleis van Hiëronymus van Busleyden wordt de komende jaren omgebouwd tot een toegankelijke en hedendaagse attractie. Door optimaliseren van de technische uitrusting en de functionele inrichting van het gebouw. Aantrekken van een topscenograaf met internationale ervaring. Er komt een ontvangstruimte voor groepen, een nieuwe ticket- en onthaalbalie, een volwaardige museumshop, nieuwe sanitaire voorzieningen, een nieuw circulatiegebouw en een polyvalente ruimte.
 • Ontwikkelen van een aantrekkelijk belevingsparcours doorheen het Hof van Busleyden. Via opmaak van bezoekersprofielen, worden inhoudelijke verhaallijnen uitgewerkt. Er komen langdurige bruiklenen van topstukken. Ontwikkeling van een user-driven digitaal platform en vertaling wetenschappelijke inhoud naar een vernieuwende presentatie via mixed media. Er komt ook een vijftalig aanbod en een opleiding voor personeel en gidsen.
 • Uitwerken van Bourgondische totaalervaring in de stad. Er komt bijvoorbeeld een Bourgondische stadswandeling en er worden belevingseilanden ingericht in het Schepenhuis. De nauwe samenwerking tussen de diensten Musea & Erfgoed en Toerisme legt de basis van een kwaliteitsvol en klantgericht verhaal zowel intra als extra muros.

Van Steen tot Steen langs de Schelde - Het netwerk van erfgoedsites in de Scheldevallei - Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw / Schelde Sterk Merk

Met dit project wil de organisatie samen met verschillende partners de kastelen van Bornem, Wissekerke en Laarne laten uitgroeien tot sterke toeristische producten door:

 • Ze open te stellen voor bezoekers.
 • Met een state-of-the-art onthaal.
 • Ze sterk in te bedden in de nabije en ruimere omgeving (connecting the dots).
 • Een extra ‘reason to visit’ bij elk kasteel (AR-bril, iconisch belevingsparcours, unieke uitkijktoren).

Het verhaal en de marketing errond trekt dit verder open naar de ganse Scheldevallei, inclusief de kunststeden Gent en Antwerpen.

Plantentuin Meise 2.0 - Agentschap Plantentuin Meise

Doel van dit project is om door gerichte investeringen in infrastructuur en thematische tuinen Plantentuin Meise een duidelijker en aantrekkelijker profiel te geven voor de binnen- en buitenlandse bezoekers. Hiervoor wordt gewerkt met 5 unieke verhaallijnen:

 • Een Domein met een Rijke Geschiedenis
 • De Wereldtuin (een planeet vol planten)
 • Lekker Vlaams (de botanische verhalen achter onze eetcultuur)
 • Meesterlijk Groen (horticultureel vakmanschap)
 • De Plantentuin, een Groene Ark (onderzoek en natuurbescherming)

Het gaat onder meer om het bouwen van een bezoekerscentrum met onthaalfaciliteiten en toeristisch infopunt, het realiseren van verschillende belevingstuinen, het afwerken van het Plantenpaleis …

Beleef Ensor in Oostende! - Toerisme Oostende vzw

Het project omvat de realisatie van een permanente infrastructuur, namelijk het belevingscentrum James Ensor. Dit belevingscentrum J.E. omvat enerzijds het authentieke Ensorhuis en anderzijds een nieuw bezoekerscentrum. Met dit project willen we het patrimonium van Ensor beter ontsluiten en vorm geven d.m.v. een belevingsparcours, productontwikkeling, visibiliteit en sfeer in de stad, alsook thematische evenementen.

De realisatie van het belevingscentrum James Ensor omvat een opwaardering van de authentieke woning van Ensor (Vlaanderenstraat 27, hartje centrum). De woongedeeltes worden opnieuw ingericht zoals Ensor ze tijdens zijn leven heeft gebruikt. De bezoeker ontdekt er de souvenirwinkel dat door de familie van Ensor werd uitgebaat, het blauwe salon, de eetkamer enz. Bepaalde vertrekken zullen voor het eerst toegankelijk zijn. Momenteel kunnen max. 20 bezoekers/uur het Ensorhuis betreden. Een uitbreiding via aanpalende panden (hoekgebouw recent aangekocht door Stad Oostende en een gedeelte van het naburig hotel) biedt de mogelijkheid om een kwalitatief en interactief belevingscentrum te realiseren met een extra opp. van 690 m² zodat de attractie veel grotere bezoekersaantallen aankan. De nieuwe eigenaar van het naburig hotel heeft bovendien plannen voor een themahotel rond Ensor en onderhandelingen lopen voor een gezamenlijk gebruik van een ruimte op de 1ste verdieping (’s morgens: ontbijtruimte - overdag: Ensorcafé). Het belevingscentrum J.E is opgevat als een meerlagige cultuurtoeristische beleving gebaseerd op historische correcte feiten. Het betreft een high level concept met aandacht voor een vlot bezoekersparcours, een interactieve en multimediale inrichting en informatievoorziening op internationaal niveau. Inhoudelijk wordt gewerkt rond de persoon en het werk van James Ensor. Verder belichten 5 belevingskamers elk een thema: het atelier van Ensor, de maskers, Ensor en Oostende, de Dood, Maatschappij en kritiek. Er is ook een ruimte voor wisselende tentoonstellingen met het oog op herhaalbezoeken. Alternerend, worden werken uit het uniek grafisch oeuvre van James Ensor tentoongesteld.

Eerste ronde

DIVA - Antwerp Home of Diamonds - Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant apb

DIVA is een nieuwe toeristische attractie in het historisch centrum van Antwerpen. DIVA brengt de ultieme diamantervaring waarbij de bezoeker ondergedompeld wordt in de diamantwereld door een 45’ belevingstour doorheen 5 thema’s (wonderkamer, slijpersatelier, wereldbol, Antwerpse wereldexpo’s met virtuele paskamer en avonturen over misdaad en vervalsing). In Diva’s Escape room gaat de bezoeker de uitdaging aan om in 60’ te kunnen ontsnappen door het oplossen van raadsels en vinden van voorwerpen.

De Librije van de Hertogen van Bourgondië - Koninklijke Bibliotheek van België

In het hart van de Koninklijke Bibliotheek op de Kunstberg in Brussel opent in 2019 een volledig nieuw museum. De 16de-eeuwse kapel van Nassau en de verschillende ruimten eromheen zullen het decor vormen voor de ‘Librije van de Hertogen van Bourgondië’. De ‘Bourgondische’ beleving wordt opgebouwd doorheen het museaal en multimediaal parcours, maar wordt ook doorgetrokken in de rest van het gebouw.

Time Castle in het Gravensteen - Stad Gent & IVA Historische Huizen Gent

Het Gravensteen wil als iconisch gebouw met sterke identiteit tegemoet komen aan de behoeften van de hedendaagse toerist. Het project Time Castle wil via een belevingsvolle enscenering en een innovatieve en kwalitatieve storytelling (audioguides) een parcours op maat van verschillende doelgroepen aanbieden. Een grotere onthaalruimte, ondergronds sanitair en lockerruimte en een lift maken het gebouw toegankelijk.

Goedgekeurde hefboomprojecten Meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties

We zetten wat MICE betreft de komende jaren in op kwalitatieve congresinfrastructuur in verschillende capaciteitscategorieën. We focussen daarbij op het unieke karakter van ons aanbod en dus ook op het om- of uitbouwen van erfgoedlocaties tot ‘state-of-the-art special meetingvenues’.

We willen namelijk investeren in infrastructuur voor het organiseren van internationale meetings en congressen in een historische erfgoedlocatie, met een kwalitatieve dienstverlening en moderne technologische en audiovisuele faciliteiten. Deze meetinginfrastructuur moet voldoen aan het driestoelenprincipe, met een zitplaats voor elke deelnemer in de plenaire ruimte, in een brainstormruimte en in een zaal voor de lunch.

De beoogde capaciteit voor Brussel en Antwerpen wordt momenteel al verwezenlijkt; hier zijn geen additionele activiteiten nodig. Daarom werd de geografische afbakening voor dit thematisch impulsprogramma in eerste instantie beperkt tot de historische binnensteden van Brugge, Gent en Leuven (in 2016 werd dit uitgebreid naar gans Vlaanderen).

OrganisatieProjectnaamSubsidiebedrag
Derde ronde
AGB GenkThor Cental, erfgoedlocatie en meetingvenue€ 2 246 512
Tweede ronde
SOGent - Citadel Finance nvGent ICC in de Citadelsite€ 9 558 873

Derde ronde

Thor Central, erfgoedlocatie en meetingvenue - AGB Genk

Thor Central is een nieuwe MICE-venue van 300 pax volgens het driestoelenprincipe, gelegen op de voormalige mijnsite van Waterschei in Genk (nu Thor Park, een site die allerlei activiteiten bundelt rond het centrale thema ‘Digging energy for the future’). Thor Central beschikt over een uniek erfgoedkader, met eigentijdse ruimtes, karakter en een verhaal, maar aangepast aan de huidige organisatienormen en verwachtingen.

Tweede ronde

Gent ICC in de Citadelsite - SOGent – Citadel Finance nv

Het project ‘Gent ICC in de Citadelsite’ omvat een aantal – hoofdzakelijk infrastructurele – ingrepen om van deze venue een state-of-the-art congres- en meetinglocatie te maken die hen competitiever maakt op de internationale MICE-markt en waarbij erfgoedbeleving als een troef wordt uitgespeeld.