Camperplaatsen

Kampeerautotoerisme zit al jaren in de lift. Toerisme Vlaanderen neemt, net als veel andere partners, initiatieven om kampeerondernemers en toeristische organisaties aan te moedigen en te inspireren om camperplaatsen aan te leggen.

Nota Kampeerautotoerisme in Vlaanderen

De nota Kampeerautotoerisme in Vlaanderen (2019) kwam tot stand in overleg met vertegenwoordigers van de kampeersector, provinciale en stedelijke toeristische diensten en de gebruikers. Je vindt er de evolutie van het kampeerautotoerisme in Vlaanderen en een beeld van de kampeerautotoerist en zijn verwachtingen. De nota toont het aanbod en de geografische spreiding van plaatsen voor kampeerauto’s en hoe goed dat tegemoet komt aan de geraamde (binnenlandse) vraag naar camperplaatsen. Tot slot gaat de nota ook in op enkele knelpunten van het kampeerautotoerisme.

Brochure Investeren in Camperplaatsen

De brochure Investeren in Camperplaatsen informeert kampeeruitbaters, publieke partners en andere organisaties over de kenmerken van de groeiende groep kampeerautotoeristen en hun verwachtingen tegenover camperplaatsen. Inspirerende voorbeelden van camperplaatsen uit binnen- en buitenland tonen hoe je deze reizigers op een aangename en aantrekkelijke wijze kan verwelkomen. Bij de inspiratie- en informatiebundel hoort ook een rekenmodel voor de aanleg van camperplaatsen. Daarmee kan een (toekomstige) uitbater die wil investeren in camperplaatsen, zich een idee vormen van het financiële kostenplaatje.

 

cover brochure investeren in camperplaatsen

Logiessubsidies camperplaatsen aanleggen

Uitbaters van een erkend logies (kamer- en terreingebonden) kunnen ook in 2021 logiessubsidies voor de aanleg van camperplaatsen aanvragen. Komen in aanmerking: watertappunt met drinkbaar water, lozingspunt voor chemische toiletten, verharde afvoerplaats voor de lozing van afvalwater van campers, verharding van camperplaatsen en elektriciteitsaansluitingen. Lees meer over de logiespremies.