Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor jeugdverblijven

Je logies uitbaten als een jeugdverblijf? Ontdek hier dan de openings- en uitbatingsvoorwaarden.
Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies

Jouw contactpersoon

Baat je een jeugdverblijf uit in Vlaanderen? Dan moet je voldoen aan een aantal algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden. Die vormen een minimale kwaliteitsgarantie voor de jeugdgroepen en gasten die je laat logeren - en dus ook voor jou als uitbater. Het verschil met je concurrenten maak je daarna zelf met extra comfort en je persoonlijke aanpak. Ontdek hier het beknopte overzicht van de minimumvereisten voor jeugdverblijven.

Algemene voorwaarden en vereisten

Minstens 70% van het aantal overnachtingen per jaar gebeurt door georganiseerde jeugdgroepen. Deze georganiseerde groepen van jongeren tot en met 30 jaar verblijven in het kader van jeugdwerk, onderwijs, cultuur, sport of jeugdhulpverlening.

Alle verhuureenheden (slaapplekken) moeten vrij van gebreken zijn, en al je voorzieningen moeten werken zoals het hoort. Bovendien bied je je jeugdverblijf op een waarheidsgetrouwe manier aan op de toeristische markt.

Slaapruimten

Naast de slaapplaatsen in het jeugdverblijf zelf, kan er ook overnacht worden in eigen tenten naast de gebouwen.

De slaapruimten in je jeugdverblijf hebben minimaal dit basiscomfort:

  • de ruimte heeft een minimaal volume van 4m³ per slaapplaats 
  • natuurlijke verlichting 
  • voldoende elektrische verlichting en verluchting
  • voldoende ruimte om bagage te plaatsen
  • als er stapelbedden voorkomen zijn die bovenaan voorzien van een rand- of valbeveiliging
  • als er matrassen voorkomen, dan hebben die afneembare beschermhoezen of hoeslakens die gewassen kunnen worden

Wastafels, douches en toiletten

Het jeugdverblijf heeft minstens gemeenschappelijk sanitair dat zich in één of meer afsluitbare ruimtes bevindt. In het jeugdverblijf is er minstens :

  • 1 wastafel met minstens koud water per 15 slaapplaatsen in het verblijf
  • 1 toilet per 15 slaapplaatsen in het verblijf
  • 1 douche met warm water per 50 slaapplaatsen in het verblijf
  • een afsluitbare vuilnisbak van voldoende grootte in iedere sanitaire ruimte

Voor de eventuele tentplaatsen buiten het verblijf moet er 1 toilet en 1 wastafel met minstens koud water zijn per 40 slaapplaatsen. Het sanitair voor deze tentplaatsen mag voorkomen in het verblijf maar je mag hiervoor ook tijdelijk sanitair voorzien. 

Eetruimte en keuken

In je jeugdverblijf is er een eetruimte met voldoende tafels en stoelen. 

Daarnaast beschikt je jeugdverblijf over een keuken of een kookruimte met drinkbaar water. In de keuken zijn er voldoende afsluitbare vuilnisbakken. Voor volle vuilnisbakken, huisvuil en ander afval is er een specifieke verzamelplaats.  

Verplichte mededeling van contactgegevens en informatie

Elke toerist die bij je overnacht, krijgt minstens de naam en contactgegevens van jou als uitbater of de verantwoordelijke. Hetzelfde geldt voor de contactgegevens van Toerisme Vlaanderen. Daarbij hoort ook informatie over de rol van Toerisme Vlaanderen als regelgevende instantie, informatiecentrum en klachtencontactpunt voor toeristische logies.

Gebruik van de beschermde benaming jeugdverblijf

Gebruik je de benaming jeugdverblijf voor je logies? Dan moet je accommodatie sowieso voldoen aan bovenstaande uitbatingsnormen, ook als je geen officiële erkenning of comfortclassificatie aanvraagt.

Erkenning en comfortclassificatie

Voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden? Dan ben je klaar om je jeugdverblijf vrijwillig te laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Eén van onze logiesadviseurs komt dan bij je langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. De adviseur zal meteen ook het comfortniveau van je jeugdverblijf bepalen. Je kiest zelf of je erkenning met of zonder comfortclassificatie wil voor je logies. Een jeugdverblijf dat voldoet aan de bovenstaande openings- en uitbatingsvoorwaarden krijgt sowieso de classificatie basis. De classificaties standaard en comfort kan je behalen als je meer comfort aanbiedt in je jeugdverblijf.

Goed om weten

De gedetailleerde, rechtsgeldige voorschriften lees je in de volledige openings- en uitbatingsvoorwaarden voor jeugdverblijven. Naast de specifieke voorwaarden voor een jeugdverblijf moet je accommodatie uiteraard ook voldoen aan de basisnormen voor logies

Twijfel je aan de categorisering van jouw logies? Neem dan zeker ook een kijkje op de pagina met uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies of de uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies. Het logiesdecreet geeft je heel wat flexibiliteit om zelf te beslissen in welke categorie jouw logies past.

Regelgeving

Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies)