Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor jeugdverblijven

Je logies uitbaten als een jeugdverblijf? Ontdek hier dan de openings- en uitbatingsvoorwaarden.
Volwassenen in jeugdherberg

Jouw contactpersoon

Baat je een jeugdverblijf uit in Vlaanderen? Dan moet je voldoen aan een aantal algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden. Die vormen een minimale kwaliteitsgarantie voor de jeugdgroepen en gasten die je laat logeren - en dus ook voor jou als uitbater. Het verschil met je concurrenten maak je daarna zelf met extra comfort en je persoonlijke aanpak. Ontdek hier het beknopte overzicht van de minimumvereisten voor jeugdverblijven.

Algemene voorwaarden en vereisten

Minstens 70% van het aantal overnachtingen per jaar gebeurt door georganiseerde jeugdgroepen. Deze georganiseerde groepen van jongeren tot en met 30 jaar verblijven in het kader van jeugdwerk, onderwijs, cultuur, sport of jeugdhulpverlening.

Alle verhuureenheden (slaapplekken) moeten vrij van gebreken zijn, en al je voorzieningen moeten werken zoals het hoort. Bovendien bied je je jeugdverblijf op een waarheidsgetrouwe manier aan op de toeristische markt.

Slaapruimten

Naast de slaapplaatsen in het jeugdverblijf zelf, kan er ook overnacht worden in eigen tenten naast de gebouwen.

De slaapruimten in je jeugdverblijf hebben minimaal dit basiscomfort:

  • de ruimte heeft een minimaal volume van 4m³ per slaapplaats 
  • natuurlijke verlichting 
  • voldoende elektrische verlichting en verluchting
  • voldoende ruimte om bagage te plaatsen
  • als er stapelbedden voorkomen zijn die bovenaan voorzien van een rand- of valbeveiliging
  • als er matrassen voorkomen, dan hebben die afneembare beschermhoezen of hoeslakens die gewassen kunnen worden

Wastafels, douches en toiletten

Het jeugdverblijf heeft minstens gemeenschappelijk sanitair dat zich in één of meer afsluitbare ruimtes bevindt. In het jeugdverblijf is er minstens :

  • 1 wastafel met minstens koud water per 15 slaapplaatsen in het verblijf
  • 1 toilet per 15 slaapplaatsen in het verblijf
  • 1 douche met warm water per 50 slaapplaatsen in het verblijf
  • een afsluitbare vuilnisbak van voldoende grootte in iedere sanitaire ruimte

Voor de eventuele tentplaatsen buiten het verblijf moet er 1 toilet en 1 wastafel met minstens koud water zijn per 40 slaapplaatsen. Het sanitair voor deze tentplaatsen mag voorkomen in het verblijf maar je mag hiervoor ook tijdelijk sanitair voorzien. 

Eetruimte en keuken

In je jeugdverblijf is er een eetruimte met voldoende tafels en stoelen. 

Daarnaast beschikt je jeugdverblijf over een keuken of een kookruimte met drinkbaar water. In de keuken zijn er voldoende afsluitbare vuilnisbakken. Voor volle vuilnisbakken, huisvuil en ander afval is er een specifieke verzamelplaats.  

Verplichte mededeling van contactgegevens en informatie

Elke toerist die bij je overnacht, krijgt minstens de naam en contactgegevens van jou als uitbater of de verantwoordelijke. Hetzelfde geldt voor de contactgegevens van Toerisme Vlaanderen. Daarbij hoort ook informatie over de rol van Toerisme Vlaanderen als regelgevende instantie, informatiecentrum en klachtencontactpunt voor toeristische logies.

Gebruik van de beschermde benaming jeugdverblijf

Gebruik je de benaming jeugdverblijf voor je logies? Dan moet je accommodatie sowieso voldoen aan bovenstaande uitbatingsnormen, ook als je geen officiële erkenning of comfortclassificatie aanvraagt.

Erkenning en comfortclassificatie

Voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden? Dan ben je klaar om je jeugdverblijf vrijwillig te laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Eén van onze logiesadviseurs komt dan bij je langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. De adviseur zal meteen ook het comfortniveau van je jeugdverblijf bepalen. Je kiest zelf of je erkenning met of zonder comfortclassificatie wil voor je logies. Een jeugdverblijf dat voldoet aan de bovenstaande openings- en uitbatingsvoorwaarden krijgt sowieso de classificatie basis. De classificaties standaard en comfort kan je behalen als je meer comfort aanbiedt in je jeugdverblijf.

Goed om weten

De gedetailleerde, rechtsgeldige voorschriften lees je in de volledige openings- en uitbatingsvoorwaarden voor jeugdverblijven. Naast de specifieke voorwaarden voor een jeugdverblijf moet je accommodatie uiteraard ook voldoen aan de basisnormen voor logies

Twijfel je aan de categorisering van jouw logies? Neem dan zeker ook een kijkje op de pagina met uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies of de uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies. Het logiesdecreet geeft je heel wat flexibiliteit om zelf te beslissen in welke categorie jouw logies past.

Overgangsbepalingen voor jeugdverblijven

Jeugdverblijven vallen vanaf 1 januari 2023 eveneens onder het logiesdecreet en de specifieke brandveiligheidsnormen voor logies

Er zijn wel enkele overgangsbepalingen voor jeugdverblijven en geldige Toerisme voor Allen-brandveiligheidsattesten:

Was je jeugdverblijf op 31 december 2022 erkend volgens het decreet Toerisme voor Allen?
Dan werd het door Toerisme Vlaanderen op 1 januari 2023 automatisch aangemeld volgens het logiesdecreet. Je moet je verblijf dus niet opnieuw aanmelden. Je Toerisme voor Allen-erkenning en -comfortclassificatie blijft dan ook geldig tot eind 2025. In deze tussentijd zal Toerisme Vlaanderen je contacteren met de vraag om jouw Toerisme voor Allen-erkenning om te zetten in een nieuwe erkenning volgens het logiesdecreet, al dan niet met comfortclassificatie. Je krijgt tot eind 2025 de tijd om hierover te beslissen. Daarna vervalt je Toerisme voor Allen-erkenning en -comfortclassificatie. Uiteraard kan je ook al eerder een nieuwe erkenning en comfortclassificatie aanvragen. Neem hiervoor dan contact op met je logiesadviseur.

Tot eind 2025 kan je met je Toerisme voor Allen-erkenning ook een logiessubsidie aanvragen. Daarna kan dit alleen nog met een erkenning volgens het logiesdecreet.

Was je jeugdverblijf op 31 december 2022 niet of niet meer erkend volgens het decreet Toerisme voor Allen en val je niet onder één van de vrijstellingen, dan moet je onmiddellijk voldoen aan het logiesdecreet en worden aangemeld

Had je voor je jeugdverblijf op 31 december 2022 een geldig brandveiligheidsattest volgens het decreet Toerisme voor Allen?
Dat brandveiligheidsattest blijft ook na 1 januari 2023 geldig. Geldige Toerisme voor Allen-brandveiligheidsattesten die dateren van voor 1 januari 2023 blijven geldig voor de periode waarvoor ze werden afgeleverd (5 jaar) op voorwaarde dat er geen werken gebeuren in het jeugdverblijf en het aantal slaapplaatsen in tussentijd ongewijzigd blijft. Daarna moeten deze jeugdverblijven voldoen aan de brandveiligheidsnormen van het logiesdecreet.

Toerisme voor Allen-brandveiligheidsattesten van jeugdverblijven die vervallen tussen 1 januari 2023 en 31 december 2025 blijven sowieso geldig tot eind 2025. Deze jeugdverblijven moeten vanaf 1 januari 2026 voldoen aan de brandveiligheidsnormen van het logiesdecreet.

Afwijkingen op de brandveiligheidsnormen die in het verleden werden toegestaan aan jeugdverblijven binnen het decreet Toerisme voor Allen blijven eveneens geldig zolang de situatie ongewijzigd blijft.

Regelgeving

Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor jeugdverblijven