Economie en toerisme

Afbeelding suikerwafels voor economie en toerisme

Tourism Satellite Account

Een Tourism Satellite Account of Toeristische Satellietrekening (TSA) is een internationaal erkend instrument om de economische betekenis van toerisme in kaart te brengen. De toeristische sector is geen eenvoudig afgebakende of duidelijk zichtbare economische sector, maar eerder een samenraapsel van (delen van) verschillende bedrijfstakken. Vaak wordt slechts een deel van de output van deze bedrijfstakken voor toeristische consumptie gebruikt, wat een TSA noodzakelijk maakt.

Twee indicatoren geven het economisch belang van toerisme aan:

  • bruto toegevoegde waarde van de toeristische industrie, of de toegevoegde waarde gegenereerd door de toeristische industrie ongeacht of dit aanbod door toeristen of niet-toeristen is verbruikt,
  • directe bruto toegevoegde waarde van toerisme, of de toegevoegde waarde van toeristische en andere bedrijfstakken maar enkel voor het aandeel dat door toeristen is afgenomen. 

De beide berekeningen zijn gemaakt voor het Vlaams Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest:

De toeristische bedrijfstakken zorgden in 2018 voor 4,3% van de totale bruto toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Dat komt overeen met 8,9 miljard euro bruto toegevoegde waarde. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de toegevoegde waarde van de toeristische industrie gelijk aan 3,7 miljard euro, goed voor 5,3% van de toegevoegde waarde. De consumptie door toeristen zelf (ongeacht of de uitgaven gebeuren in toeristische of niet-toeristische bedrijfstakken) genereren in 2018 2,6% van de toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest, of 5,4 miljard euro. In Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat het om 1,7 miljard euro of 2,5% van de totale toegevoegde waarde in het gewest.

Lees meer over de TSA op de website van Statistiek Vlaanderen of raadpleeg hier de rapporten:

Eindrapport TSA 2018; Bijlage eindrapport 2018

Eindrapport TSA 2016 ; samenvatting TSA 2016 (Engels)

Eindrapport TSA 2014 ; samenvatting TSA 2014 (Engels)

Eindrapport TSA 2012 ; samenvatting TSA 2012 (Engels)

TSA 2010 

TSA 2008

Toerisme en werkgelegenheid

Horeca in Cijfers

Horeca in Cijfers is een online database, samengesteld door Guidea, waarin je cijfers terugvindt o.a. betreffende de werkgelegenheid in de horecasector. Je vindt de database op de website van Guidea of via deze link: Horeca in Cijfers