Jeugdverblijven subsidieoproep 2022 (Toerisme voor Allen)

Wie een verblijf uitbaat met de officiële erkenning ‘Toerisme voor Allen’, kan een subsidie aanvragen.
Jeugdverblijven subsidieoproep 2022 (Toerisme voor Allen)

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen lanceert jaarlijks een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Zo ondersteunen we een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van talrijke toeristen. Alle erkende en principieel erkende jeugdverblijven kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen voor infrastructuurwerken en renovaties.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie?

Iedereen die een jeugdverblijf van het zogeheten type A, B of C uitbaat dat een definitieve of principiële erkenning heeft gekregen via het Toerisme voor Allen-decreet, kan een subsidie aanvragen. Het maakt daarbij niet uit hoe groot het verblijf is of op welke manier het verblijf juridisch wordt uitgebaat (bv. door een vzw, privépersoon, vennootschap of plaatselijke jeugdgroep). Ook hostels in het Brussels Gewest die zijn erkend via Toerisme voor Allen kunnen een aanvraag indienen.

Hostels en volwassenenverblijven in het Vlaamse Gewest die door Toerisme Vlaanderen erkend zijn, komen niet in aanmerking voor de subsidie. Die logies vallen sinds 1 april 2017 namelijk onder het Vlaamse logiesdecreet. Ze kunnen op hun beurt wel een logiessubsidie aanvragen

Waarvoor kan je een subsidie krijgen?

De subsidie dekt tot 40% van de kosten van relevante infrastructuurprojecten. Het totaalbudget voor alle projecten in 2022 bedraagt  3.500.000 euro. Om aan zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie te kunnen toekennen, kan Toerisme Vlaanderen ook beslissen om het subsidiepercentage per project te verlagen.

Heb je eerder al een subsidie toegewezen gekregen en ben je nog niet gestart met de uitvoering van de werken? Dan kun je geen nieuwe subsidieaanvraag indienen.

Alle definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 40% van de kosten voor de volgende infrastructuurprojecten:

  • kosten in het kader van brandveiligheidswerken
  • kosten voor moderniseringswerken
  • kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen
  • investeringen in nieuwbouw of de totale renovatie van een verblijf

Subsidieerbare items

Kosten in het kader van brandveiligheidswerken

Alle vaste installaties voor verbetering van de brandveiligheid komen in aanmerking voor subsidie. Denk maar aan branddeuren, vluchtwegen, brandtrappen en noodverlichting, een brandcentrale of pictogrammen. Kosten die niet in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld autonome detectoren, branddekens, batterijen voor detectoren, onderhoud van blusapparaten of onderhoudscontracten.

Kosten voor moderniseringswerken

Ook de modernisering en uitbouw van sanitair kan worden gesubsidieerd: bijvoorbeeld douches, toiletten, lavabo’s, wasbakken en sanitaire blokken. Aansluiting voor toiletwagens in de omgeving van tentengrond - riolering, verharding, waterleiding en elektriciteit - komt alleen in aanmerking als de aansluiting gebeurt op het erkende gebouw, dat samen verhuurd wordt met de tentengrond. Investeringen in energiebesparende maatregelen (vb. energiezuinige boilers) kan je niet indienen bij Toerisme Vlaanderen. Voor die investeringen bestaan er subsidies via het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Voor de modernisering en uitbouw van keukens zijn alle vaste onderdelen van een keuken betoelaagbaar. Dat is inclusief de vaste toestellen. Een koelcel kan dus wel worden gesubsidieerd, maar een losse koelkast niet.

Schilderwerken worden alleen gesubsidieerd in het kader van de afwerking van een nieuwbouw, vernieuwbouw of ruimere moderniseringswerken.

Ook andere moderniseringswerken, zoals vernieuwing van dak, gevel of vloeren, komen in aanmerking. Ook de (her)aanleg van de parking van het verblijf en werken om asbest aan te pakken, kan worden gesubsidieerd. Houd er wel rekening mee dat investeringen in energiebesparende maatregelen niet in aanmerking komen bij Toerisme Vlaanderen. Daarvoor kan je namelijk al subsidie aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Zo komt bijvoorbeeld de vernieuwing van het dak wel in aanmerking voor de subsidie via Toerisme Vlaanderen, maar dakisolatie dan weer niet. Ook voor respectievelijk gevelvernieuwing en isolatie van de buitenmuren geldt hetzelfde.

Kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen

Volgens de wetgeving gaat het in dit geval om alle ‘onroerende of vaste speel- en ontspanningsmogelijkheden binnen en buiten met natuurlijke elementen, en met oog op de toegankelijkheid van elke gebruiker.’ Het is belangrijk dat de infrastructuur zich effectief bevindt op de grond of het terrein van het erkende jeugdverblijf dat de subsidie aanvraagt. De speel- en ontspanningsmogelijkheden moeten daarbij ook gratis toegankelijk zijn. Ook gerelateerde dingen als een veilige omheining, buitenaanleg, veilige wandelpaden naar het speelplein of snoezelruimtes komen in aanmerking voor de subsidie.

Investeringen in nieuwbouw of totaalrenovatie van een verblijf

Ook een volledige renovatie komt in aanmerking voor subsidie. Houd er wel rekening mee dat energiebesparende maatregelen en toegankelijkheidswerken niet onder de subsidie van Toerisme Vlaanderen vallen. Je kan wel een aparte subsidie aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Items die niet in aanmerking komen voor subsidie

Voor deze items kan je geen subsidie aanvragen:

  • Onderhoudswerken, werken aan het privé-gedeelte van het verblijf of voor de aankoop van gebouwen of gronden.
  • Investeringen in toegankelijkheid, ook gekend onder de noemer toegankelijkheidsdoorlichting en toegankelijkheidswerken. Jeugdverblijven met rechtspersoonlijkheid kunnen hiervoor terecht bij de investeringssubsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.  
  • Investeringen in energiebezuiniging. Voorbeelden: energieaudit, isolatie van vloeren, daken, buitenmuren, zonneboiler, centrale verwarming, vervangen van stookolieketel door gasinstallatie, warmtepomp of isolerend glas. Ook daarvoor kunnen jeugdverblijven met rechtspersoonlijkheid terecht bij de investeringssubsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Je subsidie aanvragen: stap voor stap

De aanvraag en toekenning van je subsidie gebeurt in stappen: