Visitor Payback: meer waarde halen uit bezoek

Vlaanderen erkende in 2023 nieuwe Nationale parken en Landschapsparken, wat kan leiden tot extra bezoekers. Met een doordacht bezoekersmanagement en een goed onthaal kan je deze bezoekers in de beste omstandigheden ontvangen. Meer nog, ze kunnen zelfs meerwaarde (financieel of in natura) met zich meebrengen.
Visitor Payback

Jouw contactpersoon

In deze gids onderzoeken we concrete cases rond visitor payback en visitor giving om jou als gebiedsbeheerder te inspireren. 

Meerwaarde van bezoekers en bedrijven

Door de erkenning Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark bestaat de kans dat deze gebieden in de toekomst meer bezoekers zullen ontvangen. Via een doordacht bezoekersmanagement en een goed onthaal kan je als park- of andere terreinbeheerder deze bezoekers in de beste omstandigheden ontvangen. Meer nog, bezoekers of bedrijven kunnen zelfs een meerwaarde bieden aan natuurparken. Die kan van financiële aard (visitor payback) of in natura (visitor giving) zijn.

Visitor payback en giving zijn echter makkelijker gezegd dan gedaan. Er is hierrond al heel wat geëxperimenteerd in Nationale parken in en buiten Europa. Sommige initiatieven leverden goede resultaten, anderen reiken wijze lessen aan. Alle ervaringen zijn waardevol om te bundelen en eruit leren.

Deze inspiratiegids is een onderzoek naar voorbeelden van visitor payback en giving uit Europa en de Verenigde Staten, die je ook in onze Vlaamse context kan toepassen. De gids biedt je als parkbeheerder interessante inzichten en inspireert om zelf gericht aan de slag te gaan.

In deze inspiratiegids kom je te weten...

  • wat de begrippen 'visitor payback' en 'visitor giving' juist inhouden en aan welke voorwaarden best voldaan wordt om ermee te starten,
  • 17 concrete casussen uit (voornamelijk) het buitenland die we in detail analyseren, of ze nu een succesverhaal werden of niet. Je kan elk van deze cases ook in een Vlaamse context toepassen.

De gids dient puur als inspiratie voor alle gebiedsbeheerders. Visitor payback is geen verplichting vanuit de Vlaamse overheid.

Download de brochure

Brochure Visitor Payback