Vlaanderen Natuurlijk

Beleving van onze natuur en landschappen via straffe verhalen
Man en vrouw fietsen door het water in Bokrijk.

Jouw contactpersoon

Van het Nationaal Park Hoge Kempen tot de polders en de kust: Vlaanderen heeft heel wat te bieden op vlak van unieke natuur. Met het thema Vlaanderen Natuurlijk willen we vanuit toerisme bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze natuur en landschappen én van Vlaanderen een echte buitenbestemming maken, waarin de beleving van de natuur en het landschap via straffe verhalen centraal staat..

Zowel onze bossen, parken, andere natuurlijke landschappen en landbouwgebieden als de waterwegen, de kust en de Noordzee vallen onder dit thema. Bij alle projecten en acties die in het kader van Vlaanderen Natuurlijk worden uitgerold, staat steeds de balans centraal tussen de natuur- en landschapswaarden, het medegebruik van het landschap en natuurlijk het toeristisch en recreatief gebruik ervan. De boodschap rond een zorgzame omgang met de natuur, waardering van het landschap en het effect op gezondheid en welzijn nemen we daarbij steeds mee.

Vlaamse parken

Binnen dit programma is het onze ambitie om de toekomstige nationale parken en landschapsparken te ontsluiten voor bezoekers en internationaal op de kaart te zetten.

Voor de selectie en erkenning van deze parken stapte Toerisme Vlaanderen als partner mee in de trajecten die onze collega’s van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij uitstippelden. In het najaar van 2023 weten we welke parken een label als Nationaal Park of Landschapspark krijgen. Tot dan begeleiden we de kandidaat-parken bij de opmaak van hun masterplan en operationeel plan. Later ondersteunen we de geselecteerde parken bij de toeristische ontsluiting (financieel en inhoudelijk) en nemen we het voortouw in de internationale promotie.

Recreatief wandelen

Veel gebieden in Vlaanderen zijn uitermate geschikt om te wandelen en de voorbije jaren hebben we dan ook al fors geïnvesteerd in het uitbouwen van onder meer de wandelnetwerken. Nu zetten we een stapje verder.

We creëren unieke wandelervaringen voor zowel de toevallige wandelaar, de dagstapper als de langeafstandswandelaar. Op basis van een wandelvisie (in opmaak) zetten we in op de kwaliteitsopschaling van de beleving en dienstverlening van het huidige wandelaanbod, we ontwikkelen nieuwe belevingen en maken deze zo goed mogelijk bereikbaar/vindbaar voor de (internationale) bezoeker, bijvoorbeeld via wandelplatformen. Ook hier nemen we het voortouw in de internationale promotie.

Projecten binnen de verhaallijn 'Recreatief wandelen'

♦ Pin je Punt

Via 'Pin je punt' verzamelen fietsers en wandelaars nuttige informatie onderweg voor jawel... fietsers en wandelaars. Denk maar aan laadpunten voor je e-bike, openbare toiletten, fietsherstelpunten, lunch- en picknickplekken en zoveel meer. 'Pin je Punt' is een initiatief van de provinciale toeristische organisaties, Toerisme Vlaanderen en OpenStreetMap België.

Klik hier om naar de pagina van Pin je Punt te gaan.

En wat nog meer?

Het thema Vlaanderen Natuurlijk omvat meer dan enkel de Vlaamse Parken en recreatief wandelen. We focussen qua beleving zowel op onze prachtige natuur als op het bredere landschap, dat voor een groot deel man-made is of minstens beïnvloed door de mens. Er is ook een belangrijke link tussen het landschap en de andere thema’s, de zogenaamde ‘cross-overs’, die vaak beleefd kunnen worden in het landschap. Al deze sterke verhalen willen we vertalen naar innovatieve en betekenisvolle bezoekersbelevingen, bijvoorbeeld rond water, natuurgerichte logeerervaringen, pleisterplaatsen, het landschap rond kasteel- en andere erfgoedsites, kunst in de open ruimte, streekproducten, landbouwverbreding …
We zetten hierbij niet alleen in op eigen initiatieven, maar gaan ook in overleg met de collega's van flankerende beleidsdomeinen en werken samen met vele andere partners.

Benieuwd naar meer?

Wil je meer weten over het thema ‘Vlaanderen Natuurlijk!’ en onze plannen? We hebben de strategie 2030 samengevat in een handige two-pager.

Download de samenvatting

Samenvatting strategisch plan Vlaanderen Natuurlijk

Ben je een gepassioneerde toeristische ondernemer of organisatie en wil je graag met ons samenwerken rond dit thema?

Contacteer de themaverantwoordelijke ‘Vlaanderen Natuurlijk!’