Vlaanderen Natuurlijk

Landschappen, natuurgebieden, wandelen, waterlopen en kust
Man en vrouw fietsen door het water in Bokrijk.

Jouw contactpersoon

Van het Nationaal Park Hoge Kempen tot de polders en de kust: Vlaanderen heeft heel wat te bieden op vlak van unieke natuur. Met het thema Vlaanderen Natuurlijk wil Toerisme Vlaanderen deze troef internationaal uitspelen en onze bestemming op de kaart zetten als een aantrekkelijke plek voor natuurbeleving. Zowel onze bossen, parken, andere natuurlijke landschappen en landbouwgebieden als de waterwegen, de kust en de Noordzee vallen onder dit thema. Bij alle projecten en acties die in het kader van Vlaanderen Natuurlijk worden uitgerold, staat steeds de balans centraal tussen de natuur- en landschapswaarden, het medegebruik van het landschap en natuurlijk het toeristisch en recreatief gebruik ervan.

Verhaallijnen binnen dit thema

Vlaamse parken

Het is onze ambitie om de toekomstige nationale parken en landschapsparken internationaal op de kaart te zetten. We gaan na hoe elk park zich op unieke wijze onderscheidt van andere parken, wat onze reputatie is en bepalen hoe we de verschillende doelgroepen gaan benaderen.

Voor de selectie en erkenning van deze parken stapte Toerisme Vlaanderen als partner mee in de trajecten die onze collega’s van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij hiervoor uitstippelden. Midden 2023 weten we welke parken een label als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark krijgen. Tot dan begeleiden we de kandidaat-parken bij de opmaak van hun masterplan. Later ondersteunen we de geselecteerde parken bij de toeristische ontsluiting.

Plattelands- en natuurtoerisme

We gaan na wat het internationaal potentieel van plattelandstoerisme is en of Vlaanderen al een reputatie heeft op dit vlak. We bekijken ook welke ontwikkelingsopportuniteiten zich voordoen. We zetten voor deze verhaallijn niet alleen in op projectwerking, maar gaan ook in overleg met de collega's van flankerende beleidsdomeinen.

We richten ons op 3 actieterreinen:

  1. Waar mogelijk kunnen duurzame toeristische activiteiten een mooie verbreding betekenen voor landbouwactiviteiten.
  2. We bekijken waar er opportuniteiten en noden zitten voor ontwikkeling op het vlak van toerisme in natuur- en bosgebieden en waar we best op inzetten.
  3. We doen hetzelfde wat betreft waterbeleving aan de kust en langs de waterwegen in Vlaanderen (kustbescherming, ondernemerschap, innovatie en educatie).

Projecten binnen de verhaallijn 'Plattelands- en natuurtoerisme'

♦ Pilootproject De Slagmolen

Toerisme Vlaanderen heeft De Slagmolen in Genk aangekocht. Van deze erfgoedsite willen we terug een bruisende ontmoetingsplek maken, die bezoekers goesting geeft om het aanpalende natuurgebied De Maten, deel van het vijvergebied De Wijers, te ontdekken. De erfgoedsite krijgt met andere woorden een herbestemming als toegangspoort, onthaal- en ontmoetingsruimte Lees meer over het pilootproject De Slagmolen.

Recreatief wandelen

Veel gebieden in Vlaanderen zijn uitermate geschikt om te wandelen en de voorbije jaren hebben we dan ook al fors geïnvesteerd in het uitbouwen van wandelnetwerken. Nu zetten we een stapje verder.

We onderzoeken wat het internationaal potentieel is van recreatief wandelen in Vlaanderen en brengen doelgroepen in kaart. We willen unieke wandelervaringen creëren voor zowel de toevallige wandelaar, de dagstapper als de langeafstandswandelaar en ondernemen daarvoor de nodige stappen op het vlak van ontwikkeling, kwaliteitsopschaling en vermarkting.

Benieuwd naar meer?

Wil je meer weten over het thema ‘Vlaanderen Natuurlijk!’ en onze plannen? Bekijk deze documentaire:

Ben je een gepassioneerde toeristische ondernemer of organisatie en wil je graag met ons samenwerken rond dit thema?

Contacteer de themaverantwoordelijke ‘Vlaanderen Natuurlijk!’