Toegankelijkheid en Toerisme Vlaanderen

Twee personen op het strand: één staat. De andere zit in een aangepaste rolstoel met dikke banden.

Jouw contactpersoon

Bezoekers zijn niet allemaal hetzelfde. Ze kunnen niet allemaal even goed zien, horen of bewegen. Niet iedereen heeft dezelfde kennis en ervaring om informatie te verwerken. En toch willen we hen allemaal een kwaliteitsvolle toeristische beleving bieden. Hieronder laten we enkele mensen aan het woord die zich inzetten voor toegankelijkheid in Vlaanderen en Brussel.
Peter De Wilde

Peter De Wilde (CEO Toerisme Vlaanderen)

'Samen met heel veel partners binnen en buiten de toeristische wereld ontwikkelden we een nieuwe visie op toerisme, Reizen naar Morgen. De florerende bestemming speelt daarin een hoofdrol: een plek waar iedereen zich kan ontplooien en zich thuis voelt. Waar iedereen beter wordt van toerisme, bezoekers, ondernemers en bewoners. Inclusiviteit en toegankelijkheid maken op natuurlijke manier deel uit van dat concept, want we mikken op alle mensen, zonder uitzondering. En toegankelijkheid komt iedereen ten goede, niet alleen bezoekers met een beperking.’

Katrien Mampaey (Hubcoach Kwaliteit, Toerisme Vlaanderen)

‘We willen blijven werken aan toegankelijke ketens op alle niveaus. Sites, steden, regio’s en in het bijzonder rond onze centrale thema’s: erfgoed, natuur, fietsen, culinair, congressen en events, Iedereen Verdient Vakantie… Dit wil zeggen dat we mensen met een beperking een drempelloze reiservaring willen aanbieden op alle vlakken: infrastructuur, beleving, verblijf, dienstverlening, verplaatsing en communicatie. We werken concreet op vier verschillende sporen. We analyseren de toegankelijkheid van alle aspecten van de vakantieketen; we brengen alle stakeholders samen en dan met name mensen met een beperking als ervaringsdeskundigen; we voeren een investerings- en subsidiebeleid waarin toegankelijkheid geïntegreerd is en we communiceren over de resultaten’

Wendy Metten staat voor een muursjabloon met daarop: "Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst."

Wendy Metten (CEO Inter)

Een toegankelijke vakantieketen maken is niet evident. Er zijn immers belangrijke schakels die onder andere beleidsdomeinen vallen: zorg, mobiliteit, erfgoed, cultuur, natuur. Het komt er dus op aan om mensen uit verschillende beleidsdomeinen samen te brengen om aan de toegankelijkheid te werken. Toerisme Vlaanderen en Inter werken hier samen aan. Concreet op de agenda: een begeleidingstraject met als doel een geïntegreerde inclusieve werking van het Agentschap Toerisme Vlaanderen; een interdepartementale werkgroep waarbij verschillende beleidsdomeinen zich engageren om samen rond toegankelijkheid te werken; een rondetafel met alle actoren voor een up-to-date toekomstplan Toegankelijk Reizen.

Jeroen Marijsse en Flora Joossens (Hub Iedereen Verdient Vakantie, Toerisme Vlaanderen)

Toegankelijkheid is een onmisbaar onderdeel van de vakantieketen, maar sommige reizigers hebben behoefte aan extra zorg. Toerisme Vlaanderen blijft hen daar ook in de toekomst bij ondersteunen en gaat hiervoor intenser samenwerking met het netwerk van Iedereen Verdient Vakantie. Het nieuwe decreet Iedereen Verdient Vakantie nodigt alle toeristische actoren, die drempels helpen wegwerken uit, om tot het netwerk toe te treden. Dat moeten leiden tot een nog breder en diverser aanbod, dat via de Iedereen Verdient Vakantie sociale partners ook beter bekend raakt bij het doelpubliek. We onderzoeken of het Vlaanderen brede netwerk van Rap-op-Stapkantoren ook een geschikt kanaal is om mensen met een beperking te ontzorgen bij de voorbereiding en boeking van hun vakantie.

Lynn Dauwe en Katrien Timmermans (Hub Marketing, Toerisme Vlaanderen)

Een van de uitdagingen voor Toerisme Vlaanderen is om het groeiende toegankelijk vakantieaanbod beter bekend te maken in binnen- en buitenland. Dat doen we via de Marketing Plus-aanpak, die als doelstelling heeft om Vlaanderen te promoten als inclusieve en duurzame bestemming. Het marketingteam concentreert zich op de promotie van de vijf centrale thema’s: Vlaanderen natuurlijk’, ‘Erfgoedbeleving’, ‘Culinair’, Vlaanderen Fietsland’ en ‘Congressen en events. De promotieacties richten zich op bezoekers die een verwantschap voelen met één of meerdere van deze thema’s. We spreken de mensen dus aan op hun passie, niet op hun beperking. Maar binnen de thema’s willen we verschillende doelgroepen wel via de juiste kanalen en op een correcte manier benaderen. En heel onze communicatie moet toegankelijk voor iedereen zijn.