Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor camperterreinen

Je logies uitbaten als camperterrein? Ontdek dan hier de bijkomende uitbatingsvoorwaarden. Als je logies voldoet aan deze voorwaarden kan het ook een officiële erkenning krijgen.
Camperwagen op weg

Jouw contactpersoon

Verhuur je toeristische logies in Vlaanderen en gebruik je voor je logies de beschermde benaming camperterrein? Dan moet je bovenop de algemene uitbatingsnormen voor terreingebonden logies ook voldoen aan enkele bijkomende voorwaarden. Als je voldoet aan deze voorwaarden kan je logies ook erkend worden als camperterrein. De vereisten tellen ook voor verwante termen.

Kwaliteitsgarantie en comfortclassificatie

Als je voldoet aan onderstaande minimumvereisten, bied je je campergasten een kwaliteitsgarantie. Deze kwaliteitsgarantie zorgt voor een gelijk speelveld voor iedereen in de sector. Voldoet je camperterrein aan alle uitbatingsvoorwaarden en laat je dat bevestigen door één van de logiesadviseurs van Toerisme Vlaanderen dan krijgt je een officiële erkenning. Hieronder vind je de belangrijkste uitbatingsvoorwaarden waaraan ieder camperterrein in Vlaanderen minstens moet voldoen.

Informatie voor toeristen

Als uitbater of verantwoordelijke informeer je logerende toeristen over aankomst- en vertrektijden en over de dienstverlening die je aanbiedt op je terrein. Denk bijvoorbeeld aan de openingsuren van eventuele voorzieningen.

Terrein en nutsvoorzieningen

Een camperterrein bestaat uitsluitend uit camperplaatsen of komt voor op een camping, vakantiepark of terreingebonden logies.
De camping, het vakantiepark of het terreingebonden logies beschikt dan over minstens 8 camperplaatsen die in een cluster op het terrein voorkomen.

Bestaat het terrein uit meer dan 8 camperplaatsen? Dan gelden enkele bijkomende vereisten:

Zo moet het terrein dan beschikken over een specifieke verharde plaats voor drinkwaterbevoorrading en de lozing van afvalwater. Daarnaast moet minstens 50% van de camperplaatsen beschikken over een individuele elektriciteitsaansluiting die 6 ampère stroom (of meer) levert. De aansluiting is maximaal 50 meter verwijderd van de camperplaats.

Erkenning

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan kan je je camperterrein ook vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Eén van onze logiesadviseurs komt dan bij je langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. 

Goed om weten

Bovenstaande minimumvoorwaarden voor camperterreinen vormen een aanvulling op de basisnormen voor logies en de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies. Daar moet je altijd aan voldoen, ook als je geen officiële erkenning als camperterrein aanvraagt. Je kunt trouwens een erkenning aanvragen voor meerdere beschermde benamingen, zolang je aan de relevante voorwaarden voldoet.

Regelgeving

Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor camperterreinen