Decreten

beeld_tunnel_antwerpen

  • jongeren aan de incheckbalie
    Sinds 1 april 2017 is het vernieuwde Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. De toeristische vergunningsplicht werd afgeschaft. In de plaats kan je je logies wel vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De uitbatingsvergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven geldig tot eind maart 2020. Tegen dan moeten alle logiesvergunningen omgezet zijn naar een nieuwe erkenning.
  • strandschoenen
    Toerisme voor Allen werd vroeger 'sociaal toerisme' genoemd. Het wordt georganiseerd met de bedoeling de vakantiedrempel te verlagen door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om met vakantie te gaan, in het bijzonder jeugd, personen met een handicap en kansarmen.