Biologische producten (voeding, textiel…) spelen geleidelijk aan een steeds

grotere rol in onze samenleving. En uiteraard verschijnen deze producten ook in

toenemende mate in de hotelwereld.

Artikel uit Hotel Business juni 2020