Subsidies voor sociaal-toeristische verenigingen

Ontdek welke subsidies Toerisme Vlaanderen voorziet voor sociaal-toeristische verenigingen die vakanties voor kansarmen organiseren.
Subsidies voor sociaal-toeristische verenigingen

Jouw contactpersoon

Erkende sociaal-toeristische verenigingen komen in aanmerking voor financiële steun als ze vakanties voor kansarmen organiseren. Toerisme Vlaanderen subsidieert zowel gemaakte kosten tijdens de vakantie als de aanstelling van een reiscoördinator.

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Je vereniging moet een erkenning op zak hebben als sociaal-toeristische vereniging om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Lees hoe je de erkenning aanvraagt.

Waarvoor kan je subsidies krijgen?

Je kan de financiële ondersteuning krijgen voor de volgende kosten voor  de organisatie van vakanties:

  • vervoerskosten
  • verblijfskosten
  • animatiekosten

De terugbetaling bedraagt maximaal 75% van de werkelijke kostprijs.

Elke vakantie waarvoor je subsidies wilt aanvragen, moet voldoen aan de minimale voorwaarden die in het decreet zijn opgesteld. Dat betekent dat elke vakantie minimaal 4 overnachtingen telt en dat er minimaal 70 deelnemers per 2 vakanties gehaald moet worden. Als de vakantie 6 of meer overnachtingen telt, ligt het minimale aantal deelnemers op 100.

Erkende sociaal-toeristische verenigingen met een ruimere werking kunnen ook een beroep doen op subsidies voor een coördinator die instaat voor de organisatie van de vakanties. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je vereniging per jaar minimaal 5 vakanties van telkens 4 overnachtingen in binnen- en/of buitenland organiseren voor een totaal van minimaal 150 verschillende deelnemers.

De subsidie voor de loonkost bedraagt maximaal 12.500 euro per jaar. Dat bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex van 1 januari 2004 en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

We krijgen heel wat vragen over de subsidieerbaarheid van bepaalde zaken. Daarom hebben we een overzicht opgesteld met kosten die al dan niet in aanmerking komen voor deze subsidie.

Lijst subsidieerbare en niet-subsidieerbare kosten voor sociaal-toeristische verenigingen

Je subsidieaanvraag voor vakanties indienen

Je subsidieaanvraag voor een coördinator indienen

Info voor begunstigden

- Begunstigden dienen de naam en het relevante subsidielogo te vermelden in alle communicatie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project.
Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo's.

- Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers dienen begunstigden het internationale merklogo van Vlaanderen te gebruiken (leeuw \ Flanders State of the Art).

  • Bij infrastructuur die verbonden is met het gesubsidieerde product dienen begunstigden het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo te gebruiken (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN). Dit geldt voor info- en werfborden en de subsidievlaggen van Toerisme Vlaanderen. Als je een (extra) vlag nodig hebt, kan je die opvragen bij de dienst Impulsprogramma's.
  • Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie, ...) wordt ook het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN) gebruikt.
  • Indien de begunstigde samenwerkt met ​meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid wordt enkel het overkoepelend merklogo gebruikt.
  • Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie:

Download

Aanvraag van een subsidie voor de organisatie van een vakantie
Financieringsplan voor de organisatie van een vakantie
Verklaring co-financiers bij de aanvraag van een subsidie voor de organisatie van een vakantie
Aanvraag van een subsidie voor de coördinator van de organisatie van een vakantie