Als attractie of museum heb je er alle belang bij dat je bezoekers op hun bestemming geraken. De bewegwijzering is dan ook een cruciale factor met een belangrijke impact op tevredenheid en reputatie. En eentje waar bij ons nog wel wat werk aan de winkel is! Bovendien ben je afhankelijk van de medewerking van de overheid want op het openbare domein is een doe-het-zelf aanpak uit den boze.
Denk je aan verbeteracties m.b.t. signalisatie, achterhaal dan in de eerste plaats wie de wegbeheerder is. Voor bewegwijzering langs lokale wegen, permanent of tijdelijk (events) klop je aan bij het gemeentebestuur. Daar kunnen ze je eventueel ook gericht doorverwijzen. De bewegwijzering langs gewestwegen valt onder de bevoegdheid van Wegen en Verkeer. Op hun website vind je de nodige achtergrondinfo en een verwijzing naar het toepasselijke dienstorder.

De regelgeving en de toepassingspraktijk van de Vlaamse Overheid zijn hoofdzakelijk gericht op een vlotte verkeersafwikkeling, veiligheid, overzichtelijkheid en systematiek. Bewegwijzering als onthaalinstrument heft dan ook haar limieten. Bekijk het daarom ook altijd wat breder. Minstens even belangrijk is het integreren van bereikbaarheidsinformatie in je communicatie. Denk daarbij zeker ook aan het gemeenschappelijk vervoer. Vergeet ook niet dat een groot deel van het particulier vervoer is uitgerust met navigatiesystemen. Check of je POI's opgenomen zijn en communiceer je GPS-coördinaten.