Het Vlaamse Logiesdecreet

Ontdek het wettelijke kader van het Vlaamse Logiesdecreet voor de uitbating van betaalde accommodatie en hoe je een erkenning voor je logies aanvraagt.
Man loopt in wandelgang van een hotel of hostel.

Jouw contactpersoon

Je logies laten erkennen

Wil je in de promotie van je verblijf een beschermde benaming gebruiken, dan moet jouw logies voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming. Zo weten je bezoekers welke diensten en voorzieningen ze mogen verwachten. In het logiesdecreet bestaan er 7 beschermde benamingen:

Laat je toeristen tegen betaling overnachten? Dan moet je accommodatie voldoen aan enkele basisvereisten voor veiligheid en kwaliteit. Denk maar aan brandveiligheid, verplichte verzekeringen en standaarden voor hygiëne. Die spelregels zijn in Vlaanderen vastgelegd door het Vlaamse Logiesdecreet. De regelgeving uit 2017 bevat de 7 algemene basisvoorwaarden, naast specifieke uitbatingsnormen per type logies of accommodatie.

Hoe werkt het logiesdecreet?

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde 7 basisnormen voor brandveiligheid en kwaliteit.  

Niet alleen professionele uitbaters (zoals hotels en campings) moeten aan die basisnormen van het logiesdecreet voldoen. Ook als je als bijverdienste iemand te slapen legt (bijvoorbeeld via een internetplatform als Airbnb of via tussenpersonen), gelden de basisregels.

Verplichte aanmelding en vrijwillige erkenning

Je moet elke vorm van logies verplicht aanmelden. Dat kan eenvoudig online, via het uitbatersportaal

De vroegere toeristische vergunningsplicht is sinds 2017 afgeschaft. Je kunt wel nog een vrijwillige erkenning voor je logies aanvragen bij Toerisme Vlaanderen - al dan niet met een comfortclassificatie (sterren).

Classificaties van erkenningen

Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in 2 categorieën: kamergebonden logies en terreingebonden logies. Voor elk van beide gelden enkele algemene uitbatingsnormen of exploitatienormen. Voldoet jouw verblijfsaccommodatie aan de normen van één van de 2 categorieën? Dan mag je ze officieel uitbaten als ‘logies’. Als uitbater kies je zelf onder welke categorie je je logies indeelt, in functie van de kenmerken van je verblijf.

Controle en sancties

Zorg ervoor dat je steeds in orde bent met je wettelijke verplichtingen, zoals de aanmelding en de vereisten voor een eventuele erkenningsclassificatie. Uitbaters die niet voldoen aan de voorwaarden of die een foutief erkenningsteken voeren, lopen het risico op een administratieve geldboete die kan oplopen tot 25.000 euro. Bij Toerisme Vlaanderen sturen we geregeld controleurs op pad voor steekproeven. Zo zorgen we voor de correcte naleving van alle regels, als onderdeel van onze visie op veilig en toekomstgericht toerisme.

Voldoe je aan de criteria van één (of meerdere) van de beschermde benamingen? Dan kun je vrijwillig een erkenning aanvragen. Die is trouwens gratis. Eén van onze logiesadviseurs van Toerisme Vlaanderen komt dan bij je langs voor een bezoek en een adviesgesprek. Heb je je erkenning te pakken? Dan mag je het erkenningsschild van je type logies voeren - ook op je website en op drukwerk. De officiële erkenning geeft ook toegang tot andere voordelen, zoals logiessubsidies en het toegankelijkheidslabel

Vrijstelling van logiesdecreet

De regels van het logiesdecreet gelden niet voor:

  • jeugdverblijven
  • bivakplaatsen
  • festivalcampings
  • gratis logies
  • verhuur aan familie en vrienden
  • paalkamperen

Het logiesdecreet laat zich verder ook niet in met de overige juridische aspecten waar je logies aan moet voldoen - zoals ruimtelijke ordening of je fiscale verplichtingen. De controle op die normen gebeurt niet door Toerisme Vlaanderen, maar door andere overheidsinstanties.

Twijfel je of met jouw verblijf onder het logiesdecreet valt? Neem contact op. 

Basisregister Vlaams logiesaanbod

In het basisregister vind je alle logies die aangemeld of erkend zijn. Je vindt er terug welke logies er bestaan in een bepaalde gemeente of provincie. Je kunt ook logies opzoeken per categorie (zoals hotel, camping of vakantiewoning) of per status (aangemeld of erkend). Vanwege privacyredenen vind je in het basisregister geen gegevens terug over de uitbater van een bepaalde accommodatie.

Logiessubsidie

Erkende logies kunnen een subsidie aanvragen voor verschillende aspecten, zoals het investeren in toegankelijke infrastructuur of de locatie kind-en familievriendelijk maken. Lees alle details op onze overzichtspagina.

Regelgeving en modeldocumenten

Ben je op zoek naar een specifiek document in verband met het logiesdecreet of naar de integrale teksten van de wetgeving? Wij verzamelden voor jou alle teksten van het logiesdecreet, de uitvoeringsbesluiten, de ministeriële besluiten en alle modeldocumenten en -attesten samen op één overzichtelijke pagina.

Publicaties

Brochure: het logiesdecreet in een oogopslag
Stroomdiagram: je logies uitbaten in enkele stappen