Erfgoed zoekt toekomst

Eén van de troeven van het toerisme in Vlaanderen, is ons erfgoed. En dat willen we een nieuwe en waardevolle toekomst bieden. We reiken daarom manieren aan om die unieke plekken te herwaarderen en toeristisch te ontsluiten op een wijze die past bij de ziel van de plek.
binnenplein abdij van Herkenrode

Interesse om mee(r)waarde te creëren op onze sites? Neem contact met ons op.

Samen met vele partners hebben we een nieuwe kijk op toerisme ontwikkeld. Geen verhaal van alsmaar méér, maar wel het creëren van meerwaarde, zowel maatschappelijk als economisch. Niet alsmaar méér bezoekers, maar een toerisme dat kwalitatief en duurzaam is, een toerisme dat goed is voor de bewoners, de bezoekers en de ondernemers, maar ook voor de plek zelf.

Binnen dit denkkader startten we voor de Sint-Godelieveabdij in Brugge, het Rubenskasteel in Elewijt, het kasteel van Poeke, de abdij van Herkenrode en het kasteel van Leut een herbestemmingstraject waarbij buurtbewoners en ondernemers mee nadenken over de toekomst van de plek, met respect voor de rijke geschiedenis, de gebruiken, tradities en ambachten, het religieuze leven, maar ook de gastvrijheid, de verstilling en de vertraging die op vele plekken belangrijk was. Voor elke plek ontdekten we al veel voorbeelden van positief eigenaarschap en ondernemerschap… mensen die met de plek aan de slag willen gaan… als ondernemer, vrijwilliger of investeerder. Mensen die deze plekken een nieuwe toekomst willen geven binnen het kader van duurzaam ondernemen en investeren.  

Rubenskasteel ©Frans Van Esch

Rubenskasteel ©Frans Van Esch

Kasteel van Leut ©Visit Maasmechelen

Kasteel van Leut ©Visit Maasmechelen

Het Reizen naar Morgen-verhaal is een en-en-verhaal tussen economische rendabiliteit en de maatschappelijk return die toerisme kan brengen. Als investeerder in een van deze erfgoedlocaties, investeer je niet alleen in de site, de renovatie of de restauratie, maar ondersteun je ook de omwonende gemeenschap en maak je deel uit van de dynamische en bruisende plek waarbij bewoners en ondernemers elkaar kunnen vinden in een gedeelde visie.  

Deze unieke plekken kunnen een hefboom zijn voor de regio en voor Vlaanderen. Geen kil toeristisch product maar een plek die we opnieuw ontsluiten en herwaarderen in al haar kracht. We willen dat samen met jou doen!

Laat van je horen als ondernemer of investeerder; wij gaan graag het gesprek met je aan.
abdijsite van Herkenrode

Abdij van Herkenrode

Toerisme Vlaanderen is sinds begin 2022 eigenaar van de gehele abdijsite van Herkenrode in Hasselt. Samen met de stad Hasselt, bewoners, bezoekers, Herita en alle exploitanten, huurders en vrijwilligersorganisaties bouwen we de komende jaren aan een nieuwe toekomst voor de site.

Graventoren

Graventoren en getijdenmolen

Gerard Mercator is een van de meest invloedrijke Vlamingen die er ooit zijn geweest. In Rupelmonde en Sint-Niklaas is zijn herinnering nog altijd tastbaar, en ook Leuven speelde een belangrijke rol in Mercators leven. Dankzij Toerisme Vlaanderen kunnen straks nog meer mensen uit binnen- én buitenland kennismaken met de beroemde cartograaf.

Kasteel Leut

Kasteel van Leut

Toerisme Vlaanderen is sinds eind oktober 2021 eigenaar van het kasteeldomein Vilain XIIII in Leut, Maasmechelen. Samen met bewoners, ondernemers en bezoekers gaan we de komende maanden en jaren op zoek naar de best mogelijke invulling voor het kasteel en het kasteeldomein.

Kasteel van Poeke

Kasteel van Poeke

Het kasteeldomein van Poeke is sinds de zomer van 2021 eigendom van Toerisme Vlaanderen, dat de prachtige erfgoedsite overnam van gemeente Aalter. De komende jaren zal Toerisme Vlaanderen, in de filosofie van Reizen naar Morgen, werken aan de uitbouw en heropleving van deze site. We geven iedereen die zich verbonden voelt met het Kasteel van Poeke de kans om daarover mee te denken via een participatief toekomsttraject.

Rubens Castle Elewijt

Rubenskasteel in Elewijt (Zemst)

Toerisme Vlaanderen kocht het Rubenskasteel dat tot in 2019 in privéhanden was aan met de bedoeling om de erfgoedparel maximaal te kunnen ontsluiten en een nieuwe toekomst te geven. Eind 2020 ging een participatief traject van start waarbij buurtbewoners, ondernemers, bezoekers en experts hun licht konden laten schijnen over de herbestemming van de kasteelsite.   

St Godelieve Abdij

Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen in Brugge

In november 2020 lanceerde Toerisme Vlaanderen het pilootproject ‘De Tuin van heden’. Het doel is om de Sint-Godelieveabdij in Brugge en ook het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen toeristisch te ontsluiten aan de hand van een alomvattend co-creatief proces. Voor het vormgeven van de toekomst van deze erfgoedparels verzamelen we actief ideeën bij zowel verschillende partners als bij bezoekers, lokale ondernemers en uiteraard de Bruggelingen zelf.