Netwerk Kwaliteit in Gidsenwerking

Gids in Leuven - HEADER
Om de vinger aan de pols te houden en te kunnen inspelen op de behoeften van het werkveld van organisaties met gidsenwerking doet Toerisme Vlaanderen voor de continue ontwikkeling van de toolkit een beroep op verschillende partners.

Netwerk

Toerisme Vlaanderen, FARO en Herita vormen samen een hecht netwerk voor organisaties met gidsenwerking. We gebruiken onze gezamenlijke kennis en expertise om bestaand, ondersteunend materiaal samen te brengen en indien nodig nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Door het bundelen van onze contacten bereiken we samen een ruim deel van de organisaties met gidsenwerking uit de toeristische, museale, erfgoed- en monumentensector en zorgen we ervoor dat het materiaal uit de toolkit verspreid geraakt in het werkveld.

 • Herita
 • Faro

Klankbordgroep

Toerisme Vlaanderen overlegt minstens 2 keer per jaar met de Klankbordgroep Kwaliteit in Gidsenwerking die bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van belanghebbenden uit de sector van de gidsenwerking in Vlaanderen. Deze groep heeft de belangrijke opdracht van het signaleren van de noden van het werkveld, het vastleggen van prioriteiten, het voorstellen van acties, het creëren van draagvlak, het evalueren van het instrumentarium,... De klankbordgroep Kwaliteit in Gidsenwerking ligt dus mee aan de basis van een jaarlijkse werkprogramma en legt mee de accenten voor de verbetering van de kwaliteit in gidsenwerking.

Deze organisaties zetelen in de klankborgroep als vertegenwoordigers van de verschillende delen van het werkveld van organisaties met gidsenwerking:

 • Herita
 • FARO
 • Toerisme Oost-Vlaanderen
 • Toerisme Mechelen
 • Federatie Toeristische Gidsenverenigingen
 • Muntpunt
 • Korei
 • Reis- en opleidingscentrum
 • Natuurpunt CVN
 • Opleidingscentra voor de opleidingen gids & reisleider

Feedback

Ook bij de ontwikkeling en het gebruik van de instrumenten houden we rekening met wat organisaties met gidsenwerking precies nodig hebben. Voor alle trajecten en instrumenten die we aanbieden in de toolkit geldt dat zij door gebruikers uit het werkveld geëvalueerd werden. En dat deze op basis van de feedback vanuit het werkveld (indien nodig) bijgestuurd worden.

Deze organisaties met gidsenwerking leverden al waardevolle feedback over ons instrumentarium:

 • Christine Demeunynck
 • Toerisme Mechelen
 • Koninklijke Gidsenbond Mechelen
 • Toerisme Sint-Truiden
 • Museum M
 • Bokrijk
 • Gidsenwerking Vlaams Parlement
 • All About Belgium
 • Leuven Leisure
 • Hello Bruges
 • Miat 
 • S.M.A.K.
 • Plantentuin Meise
 • Kasteelklooster Sint-Jansberg
 • Belevingscentrum ‘14 – ’18 Tildonk
 • Kunststeden Vlaanderen
 •  Vizit
 • Q-RIUS
 • Genker Gidsen
 • Meetjeslandse Gidsen
 • ViaVia Tourism Academy