Modeldocumenten logiesdecreet

Ontdek alle modeldocumenten en -attesten die verband houden met de uitvoering van het logiesdecreet. Je vindt hier ook alle regelgevende teksten en uitvoeringsbesluiten terug.

document en laptop

Jouw contactpersoon

Het logiesdecreet

Decreet houdende het toeristisch logies (gecoördineerde tekst)
Brochure: Het Vlaams Logiesdecreet in één oogopslag
Le décret flamand relatif à l'hébergement touristique en un coup d'oeil

Modeldocumenten en -attesten

Formulier voor aanmelding, erkenningsaanvraag of aanvraag van een comfortclassificatie voor een toeristisch logies
Modelbewijs dat aantoont dat het toeristische logies de nodige verzekeringen bezit
Modelattest dat aantoont dat het terreingerelateerde toeristische logies in een gebied ligt waarvan de planologische bestemming de logiesexploitatie toelaat
Model contactgegevens Toerisme Vlaanderen voor informatie over logiesdecreet - 4 talen

Brandveiligheid

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen (gecoördineerde versie zonder bijlages)
Bijlage 2: Specifieke brandveiligheidsnormen voor kamergerelateerd logies
FAQ bij Bijlage 2
Aanvraagformulier voor een brandveiligheidsattest bij Vinçotte vzw (bijlage 2)
Bijlage 2/1: Specifieke brandveiligheidsnormen voor kamergerelateerd logies
FAQ bij Bijlage 2/1
Bijlage 3: Specifieke brandveiligheidsnormen voor kamergerelateerd logies
FAQ bij Bijlage 3
Bijlage 4: Specifieke brandveiligheidsnormen voor terreingerelateerd logies
FAQ bij Bijlage 4
Aanvraagformulier voor een brandveiligheidsattest bij de burgemeester (controle door de brandweer) (bijlage 2/1, 3 en 4)
Brandveiligheidsattest type A voor het toeristische logies (positief attest)
Brandveiligheidsattest type Abis voor het toeristische logies (vereenvoudigd attest)
Brandveiligheidsattest type B voor het toeristische logies (tijdelijk attest)
Brandveiligheidsattest type C voor het toeristische logies (negatief attest)
Aanvraag voor een afwijking op de brandveiligheidsnormen bij de Technische Commissie Brandveiligheid
Voorbeeld van brandinstructies

Uitbatingsnormen en procedures

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies (gecoördineerde versie zonder bijlages)
Bijlage 1: Openings- en uitbatingsvoorwaarden waaraan een kamergerelateerd logies moet voldoen
Bijlage 2: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming hotel en aanverwante benamingen
Bijlage 3: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming gastenkamer, B&B en aanverwante benamingen
Bijlage 4: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming vakantiewoning en aanverwante benamingen
Bijlage 5: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming hostel en aanverwante benamingen
Bijlage 6: Openings- en uitbatingsvoorwaarden waaraan een terreingebonden logies moet voldoen
Bijlage 7: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming camping en aanverwante benamingen
Bijlage 8: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming camperterrein en aanverwante benamingen
Bijlage 9: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming vakantiepark en aanverwante benamingen
Bijlage 10: Openings- en uitbatingsvoorwaarden waaraan een jeugdverblijf moet voldoen

Comfortclassificaties

Bijlage 1: Classificatienormen inzake comfort voor erkende hotels
nadere invulling van de classificatienormen 1.8, 1.9 en 1.10 voor erkende hotels inzake toegankelijkheid
Bijlage 2: Classificatienormen inzake comfort voor erkende B&B's
Bijlage 3: Classificatienormen inzake comfort voor erkende vakantiewoningen
Bijlage 4: Classificatienormen inzake comfort voor erkende jeugdverblijven
Bijlage 5: Classificatienormen inzake comfort voor erkende campings
Bijlage 6: Classificatienormen inzake comfort voor erkende vakantieparken

Erkenningstekens

Ministerieel besluit tot bepaling van de erkenningstekens voor een erkend toeristisch logies (integraal)
Ministerieel besluit tot bepaling van het erkenningsteken voor een erkend jeugdverblijf (integraal)