Vlaams toerismebeleid

Warandepark Brussel
Toerisme Vlaanderen speelt als intern verzelfstandigd agentschap (met rechtspersoonlijkheid) een belangrijke rol in de uitvoering van het Vlaams toerismebeleid. De minister van Toerisme en het Vlaams Parlement stippelen het toerismebeleid uit.

Minister voor Toerisme

Minister Zuhal Demir is Vlaams minister bevoegd voor het toerisme. Haar beleidsnota legt de beleidsvisie en de beleidsintenties van de Vlaamse overheid vast voor de huidige legislatuur. De beleidsnota bevat met andere woorden de grote strategische keuzes op het vlak van het toerismebeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2019-2024 en is richtinggevend voor de werking van het agentschap Toerisme Vlaanderen.

Jaarlijks geeft de minister aan het Vlaams Parlement een stand van zaken van het gevoerde beleid en van de geplande initiatieven voor het komende regeringsjaar in een beleidsbrief.

Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement keurt de beleidsnota en beleidsbrieven goed. Ook met alle decreten die verband houden met het toerisme, moet het parlement instemmen opdat ze van kracht kunnen worden. De voorbereiding van regelgeving en bespreking van het toerismebeleid gebeurt in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme. Actuele vragen om uitleg over het toerismebeleid beantwoordt de minister mondeling in de commissie. Daarnaast stellen parlementsleden ook geregeld schriftelijke vragen over het toerismebeleid.