Toerisme in Cijfers 2013 XL

Jouw contactpersoon

Wat mag je verwachten in Toerisme in cijfers XL?

Alle detailgegevens over overnachtingen en aankomsten in 2013 met de gastenkamers:

  • per Gewest, provincie en voor de kust, kunststeden en Vlaamse regio's;
  • per toeristische regio (Westhoek, Vlaamse Ardennen, Antwerpse Kempen, Haspengouw, …);
  • per verblijfsmotief en per maand.

Vanaf 2012 werden de gastenkamers ook opgenomen in de bevraging van de FOD Economie als een aparte categorie. Voordien werden alleen als hotel vergunde gastenkamers opgenomen in de cijfers. Zij vielen dan onder de categorie hotels.

Trendcijfers (2009 - 2013)

  • voor het totale aantal overnachtingen en aankomsten;
  • per motief: ontspanning/vakantie of conferentie/congres/seminarie of individueel zakentoerisme;
  • naar alle logiesvormen (hotels, campings, vakantieparken, doelgroepen en immoverhuur aan de kust).

Sinds 2010 is het nieuwe logiesdecreet van toepassing. Dankzij dit decreet kunnen aangemelde en vergunde gastenkamers, die voordien niet geregistreerd werden, vanaf 2012 mee opgenomen worden in de aankomst- en overnachtingscijfers. Voor 2012 waren sommige grote gastenkamers als hotel vergund en in die categorie mee opgenomen in de cijfers. door deze veranderingen treedt er een trendbreuk op tussen 2011 en 2012. Gelieve de vijfjarentrend daarom met een kritisch oog te bekijken.

Je vindt hier meer uitleg over de gebruikte definities

OVERNACHTINGEN2013Evolutie 2009-2013
LogiesvormNaar logiesvorm (PDF, XLSX)Evolutie naar logiesvorm (PDF, XLSX)
MotiefNaar verblijfsmotief (PDF, XLSX)Evolutie naar motief (PDF, XLSX)
MaandPer maand (PDF, XLSX) 
Evolutie Totaal, totaal per marktland (PDF, XLSX)
Verhuur kust 

Evolutie verhuur, totaal inclusief verhuur (PDF, XLSX)


AANKOMSTEN2013Evolutie 2009-2013
LogiesvormNaar logiesvorm (PDF, XLSX)Evolutie naar logiesvorm (PDF, XLSX)
MotiefNaar verblijfsmotief (PDF, XLSX)Evolutie naar motief (PDF, XLSX)
MaandPer maand (PDF, XLSX) 
Evolutie totaal, per marktland (PDF, XLSX)
Verhuur kust Evolutie verhuur, totaal inclusief verhuur (PDF, XLSX)

Logiesaanbod:

aantal inrichtingen en capaciteit 2013 (PDF, XLSX)

De XL-versie van Toerisme in Cijfers is enkel digitaal beschikbaar.

Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2012

Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2011

Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2010