Het logiesdecreet en brandveiligheid

Het logiesdecreet en brandveiligheid

Jouw contactpersoon

Brandveiligheid is een essentiële voorwaarde waaraan elk logies in Vlaanderen moet voldoen. Het logiesdecreet bepaalt dat elke uitbater van een logies een brandveiligheidsattest in de lade moet hebben liggen. Of het logies aangemeld of erkend is, maakt daarbij niet uit.

Brandveiligheidsattest en brandveiligheidsnormen

Elk logies moet beschikken over een positief brandveiligheidsattest. Afhankelijk van de categorie (kamer- of terreingebonden) en het aantal kamers, moet een logies voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. Die zijn beschreven in de bijlagen bij het uitvoeringsbesluit over brandveiligheid.

Aan welke brandveiligheidsnormen moet jouw logies voldoen?

Kamergebonden logies tot en met 5 verhuureenheden én voor maximum 12 personenKamergebonden logies met méér dan 5 verhuureenheden of méér dan 12 slaapplaatsenVoor alle terreingebonden logies

Bijlage 2 (pdf)

FAQ over de normen in bijlage 2 (pdf)

Bijlage 3 (pdf)

FAQ over de normen in bijlage 3 (pdf)

FAQ artikelsgewijs in bijlage 3 (pdf)

Bijlage 4 (pdf)

FAQ over de normen in bijlage 4 (pdf)

FAQ artikelsgewijs in bijlage 4 (pdf)

Contacteer de private keuringsinstantie die hiervoor aangeduid is (momenteel Vinçotte vzw). Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier

Vraag een brandveiligheidsattest aan bij de burgemeester. Je kan hiervoor dit aanvraagformulier gebruiken.
Sommige steden, gemeenten of brandweerzones (Stad Antwerpen, Zone Centrum, Zone 1,...) beschikken over een specifiek e-loket waar je deze aanvraag moet indienen. Vraag dit best even na bij de brandpreventiedienst van je regio of via je gemeente.

 

Er zijn vier types brandveiligheidsattesten:

AHet logies voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen. Je mag het logies uitbaten.
AbisEen positieve aanvulling op het attest A na werkzaamheden aan je logies. Het bewijst dat het gewijzigde deel van je logies eveneens voldoet. Je mag het logies uitbaten.
BEen tijdelijk attest dat aangeeft dat je logies niet volledig voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen (bijlage 3 of 4), maar de veiligheid van de logerende toeristen, het personeel en de bezoekers niet ernstig in het gedrang komt. Het geldt voor je hele logies. Je mag het logies uitbaten. Je moet wel een stappenplan bezorgen aan de burgemeester waarin je uitlegt hoe je de tekortkomingen zal wegwerken.
CHet toeristische logies voldoet niet of niet meer aan de specifieke brandveiligheidsnormen. Je mag het logies niet uitbaten tot je over een nieuw attest A of B beschikt.

 

Beroep aantekenen of afwijking aanvragen

Je kan als uitbater bij de Technische Commissie Brandveiligheid beroep aantekenen tegen een attest B of C of als je na 2 maanden geen antwoord hebt gekregen op je aanvraag. Je kan bij deze commissie ook een afwijking aanvragen als je logies niet kan voldoen aan één of meer specifieke brandveiligheidsnormen. De Technische Commissie Brandveiligheid oordeelt dan of alternatieve oplossingen en maatregelen een gelijkwaardig veiligheidsniveau beiden

Een beroep aantekenen of een afwijking aanvragen op de brandveiligheidsnormen kan bij de Technische Commissie Brandveiligheid via beroepscommissie@toerismevlaanderen.be.
Gebruik voor een aanvraag tot afwijking op de brandveiligheidsnormen het specifieke aanvraagformulier.

Een brandveiligheidsattest aanvragen 

  • voor kamergebonden logies tot en met 5 verhuureenheden én voor maximum 12 personen (bijlage 2): 
  • voor kamergebonden logies met méér dan 5 verhuureenheden of méér dan 12 personen (bijlage 3) en alle terreingebonden logies (bijlage 4):
    • vraag een brandveiligheidsattest aan bij de burgemeester met dit aanvraagformulier
    • contacteer de lokale brandweer die de controle zal uitvoeren

Brandveiligheidsattesten en afwijkingen van het vorige logiesdecreet (voor 1 april 2017)

Geldige brandveiligheidsattesten uitgereikt voor 1 april 2017 behouden hun geldigheidsduur (tenzij je de uitbating hebt gewijzigd of er bijvoorbeeld kamers of slaapplaatsen zijn bijgekomen).

Ook afwijkingen die je in het verleden hebt gekregen op de toenmalige specifieke brandveiligheidsnormen blijven geldig (op voorwaarde dat de situatie ongewijzigd is gebleven).

Heb je een positief controleverslag van Vinçotte vzw uitgereikt voor 1 april 2017 waaruit blijkt dat jouw logies voldoet aan de normen, dan telt dat ook als een brandveiligheidsattest. Dot verslag is 7 jaar geldig (dezelfde geldigheidsduur als een attest).

Was jouw logies bij de start van het huidige logiesdecreet (op 31 maart 2017) aangemeld volgens het vorige logiesdecreet en had je nog geen brandveiligheidsattest of een positief brandveiligheidsverslag voor je logies? Dan heb je bij de aanmelding vroeger op eer verklaard dat je logies voldoet aan de brandveiligheidsnormen van het vorige logiesdecreet. Voor het nieuwe logiesdecreet geldt dat niet meer. Vanaf 1 april 2018 moeten ook deze vroeger aangemelde logies beschikken over een geldig brandveiligheidsattest.