Vlaanderen Erfgoedbeleving

Erfgoed en erfgoedbeleving waren altijd al belangrijke thema’s binnen de werking van Toerisme Vlaanderen. Onze vele erfgoedschatten zijn een uitgelezen voedingsbodem om Vlaanderen en haar bezoekers te laten floreren, bewoners trots te maken en ondernemers het verhaal verder te laten vertellen. Binnen deze legislatuur wil Toerisme Vlaanderen aan de hand van vijf verhaallijnen talrijke erfgoedlocaties en -belevingen versterken, beter zichtbaar maken en met elkaar connecteren.

Navigeer snel naar de verschillende verhaallijnen of onderliggende projecten: Vlaanderen erfgoedbeleving

VERHAALLIJNEN BINNEN HET THEMA 'VLAANDEREN ERFGOEDBELEVING'

 

vlaamsemeesters 

1. Vlaamse Meesters

In de voorbije legislatuur werd een sterk Vlaamse Meesters-programma opgezet. We namen een grote stap voorwaarts met de beleving van onze meesters in de verschillende musea en ook het evenementenprogramma kreeg grote internationale weerklank. Dit heeft als gevolg dat de reputatie van onze Vlaamse Meesters zowel nationaal als internationaal sterk is gestegen. De vele verhalen van onze Vlaamse meesters zijn echter nog lang niet uitverteld. Er werd dan ook beslist om het project verder te zetten en het merk Vlaamse Meesters open te trekken in tijd en discipline. Ook moderne en hedendaagse kunst, muziek, mode, architectuur, design, hedendaagse dans, beeldhouwkunst en dergelijke meer kunnen als Vlaamse meesters in de markt gezet worden. De komende jaren hebben we heel wat kansen om de Vlaamse Meesters internationaal in de spotlight te plaatsen, zoals de heropening van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) in 2022, de nieuwe bezoekersbeleving in het Rubenshuis en het Rubenskasteel. We kunnen ook al uitkijken naar een ambitieuze Bouts tentoonstelling in Leuven en een Ensor jaar in 2024 in Oostende en Antwerpen. 

 

* Projecten binnen de verhaallijn 'Vlaamse Meesters'

Vlaamse Meesters 2018-2021
In 2018 werd het Vlaamse Meesters-project officieel gelanceerd. Sinds de start wordt er zeer sterk ingezet op het verzilveren van de internationale bekendheid en reputatie van onze Vlaamse meesters. Er werd de voorbije jaren een breed programma van evenementen en tentoonstellingen uitgerold, verschillende musea openden de deuren en tal van unieke toeristische belevingen zagen het levenslicht. De promotie-activiteiten vonden hoofdzakelijk plaats in het buitenland, maar ook in Vlaanderen en Brussel werd het project onder de aandacht gebracht.

 

kastelenentuinen


2. Kastelen en tuinen

We ambiëren de ontwikkeling van een sterk Vlaanderenbreed netwerk van ontsloten kasteelsites met tuinen buiten de steden. We willen hierbij maximaal inzetten op het bewerkstelligen van cross-overs met andere verhaallijnen (natuur, fietsen, Vlaamse meesters, gastronomie, …), en erop toezien dat de belevingen op de afzonderlijke sites passen bij de ziel van de plek. Deze cross overs en de unieke belevingen willen we uitspelen als de grote sterkte van het netwerk.

De 3 kasteelsites die Toerisme Vlaanderen vandaag zelf in handen heeft en die we in de komende jaren zullen ontwikkelen en ontsluiten (het Rubenskasteel in Elewijt, het Kasteel van Poeke en het Kasteel van Leut) zullen belangrijke speerpunten vormen in dit netwerk.


* Projecten binnen de verhaallijn ‘Kastelen en tuinen’

Pilootproject Rubenskasteel
In juli 2019 kochten we het Rubenskasteel in Elewijt aan. Deze aankoop kadert in onze ambitie om de Vlaamse Meesters in ere te herstellen en internationaal als troef uit te spelen. We willen het kasteel bovendien een toeristische functie geven en laten uitgroeien tot een pilootproject binnen het nieuwe Vlaams kastelen- en tuinennetwerk. Lees meer over dit pilootproject.

Project Kasteel van Poeke
In juli 2020 kochten we het kasteel van Poeke in Aalter. De overname zal niet enkel de gemeente Aalter en potentiële bezoekers maar ook de lokale gemeenschap ten goede komen. Op de planning staan namelijk de renovatie van het kasteel en de verdere uitbouw van het kasteeldomein en het historische gebouw. Lees meer over dit project.

Project Kasteel van Leut
Ook het kasteeldomein Vilain XIIII in Leut vervoegde in 2021 het netwerk van 'Kastelen en Tuinen'. Een lokale trots die erfgoed, natuur en toerisme verenigt. Zo zal niet enkel het kasteel, maar ook het omringende landschap de nodige aandacht krijgen, onder het mom van ‘rewilding’ of het terugbrengen van het groene karakter van de streek door beplantingen en onthardingen van bijvoorbeeld asfalt. Lees meer over dit project.


Religieus erfgoed


3. Religieus erfgoed

We werken mee aan een nieuwe toekomst voor ons religieus erfgoed en brengen hierin het perspectief van de (internationale) bezoeker nadrukkelijker onder de aandacht. We doen dit concreet door aan de slag te gaan met 2 eigen herbestemmingsprojecten. Het pilootproject in Brugge van de Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen en de herbestemming van de Abdij van Herkenrode, een project dat we in nauwe samenwerking doen met Herita. Beide projecten moeten een inspirerend voorbeeld worden van herbestemming en ontsluiting van religieus erfgoed volgens de principes van Reizen naar Morgen.


* Projecten binnen de verhaallijn ‘Religieus erfgoed'

Pilootproject Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders en Kapucijnen
In co-creatie met vele partners en de Bruggelingen zelf, maken we werk van de herbestemming en toeristische ontsluiting van dit religieus erfgoed. Daarvoor kreeg het Vlaamse agentschap de Sint-Godelieveabdij in erfpacht. Op korte termijn volgt het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen. Lees meer over dit project.

Project Abdij van Herkenrode
Ook over de Abdijsite Herkenrode in Hasselt zullen we ons voortaan ontfermen. Samen met Stad Hasselt, het Agentschap voor Natuur en Bos, erfgoedorganisatie Herita vzw en de Zusters van het Heilig Graf bekijken we hoe we de site kunnen herwaarderen en omvormen tot een toerismetopper, waarbij in de geest van ‘Reizen naar Morgen’ de ziel van de site gerespecteerd blijft. Lees meer over dit project.

 DeGrooteOorlog

 

4. De Groote Oorlog

We positioneren Flanders Fields (de Westhoek), en bij uitbreiding Vlaanderen, als dé regio in Europa waar je het verhaal van de Eerste Wereldoorlog kan beleven als een fascinerende geschiedenis met een universeel menselijke boodschap van vrede. Hiervoor gaan we de geplande themajaren “Wederopbouw” en “Landschap als getuige” ondersteunen met promotie en financiële bijdragen voor de organisatie van evenementen. De conversatie met de WOI-passiegroep via sociale media, zoals de Facebookpagina FlandersFields 1418 en Twitter- en Instagram-accounts, gaan verder tot zeker 2024.


* Projecten binnen de verhaallijn ‘De Groote Oorlog’ 

100 jaar Groote Oorlog
Van 2014 tot 2018 herdachten we 100 jaar Groote Oorlog. Vier jaar lang stond Vlaanderen internationaal in de schijnwerpers als de regio bij uitstek om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Maar ook na 2018 blijven vele mensen in Vlaanderen die de herdenking voeden hun engagement verderzetten. De herdenking stopt niet. Het is 'Never the last post'. Lees meer over het project 100 jaar Groote Oorlog.

 Stedelijk Erfgoed


5. Stedelijk Erfgoed

De geschiedenis van Vlaanderen is nauw verbonden met haar steden. Voorbeelden van stedelijk erfgoed getuigen van een rijk historisch verleden en intense internationale handelsbetrekkingen. Op het vlak van innovatie geven ambachtslieden en ondernemers doorheen de eeuwen blijk van creativiteit en uitmuntendheid. Heel wat historische gebouwen in Vlaanderen (belforten, lakenhallen, stadhuizen, gildehuizen, vleeshuizen…) getuigen van dat rijke commerciële verleden. Het is onze ambitie om de tradities en geschiedenis van dit stedelijk erfgoed naar een hedendaags podium te brengen.
 
 

Benieuwd naar meer?

Wil je meer weten over het thema ‘Vlaanderen Erfgoedbeleving’ en onze plannen? Bekijk dan zeker onderstaande documentaire. 
 

 

Ben je een gepassioneerde toeristische ondernemer of organisatie en wil je graag met ons samenwerken rond dit thema?

Contacteer de themaverantwoordelijke ‘Vlaanderen Erfgoedbeleving!’ via julie.rutgeerts@toerismevlaanderen.be