Congressen en events

Het organiseren van congressen en evenementen in Vlaanderen, biedt heel wat mogelijkheden voor een specifiek soort toerisme. In deze verhaallijn gaan we hier dieper op in.

Zo bieden congressen van internationale verenigingen (associaties) een schat aan mogelijkheden om (internationale) bezoekers te verbinden met de plek, haar bewoners en ondernemers. Als die congressen bovendien een positieve, blijvende impact bieden op lange termijn, juichen we dat extra toe. 

 

Een vergelijkbare aanpak op het vlak van langetermijnimpact streven we ook na wanneer we via EventFlanders grootschalige topevenementen werven en ontwikkelen. EventFlanders is een gespecialiseerd team binnen Toerisme Vlaanderen dat zorgt voor de uitbouw van dit Vlaanderenbreed topevenementenbeleid. Dat gaat zowel over het aantrekken van buitenlandse formats, als over nieuwe evenementen of groeitrajecten creëren op basis van bestaande kleinere evenementen; binnen de prioriteiten van ons beleid. 

 



Navigeer snel naar de verschillende verhaallijnen of onderliggende projecten:

Congressen en events

Collectief doel 

We focussen ons binnen het thema op ‘betere’ congressen en evenementen die inspireren, die thematisch sterk lokaal verankerd zijn en op domeinen waar Vlaanderen in uitblinkt. Met deze blik op congressen en evenementen, willen we een meerwaarde creëren voor alle partijen: bewoner, ondernemer en bezoeker. Ons team van EventFlanders werkt bij de organisatie van dergelijke evenementen en congressen vanuit drie categorieën: sport, cultuur en een meer algemene categorie. 

 3 categorieen eventflanders 

Digitale transformatie: het hybride model

Toerisme Vlaanderen neemt graag het voortouw om met de toeristische sector initiatieven voor de toekomst te ontwikkelen. Niet alleen voor real-life evenementen maar ook nieuwe vormen van elkaar ontmoeten. We merken dat hybride congressen en evenementen ons ondernemerschap en onze creativiteit stimuleren. Daarom denken we samen met onze partners na over de ideale combinatie tussen real-life evenementen en digitaal congressen organiseren om de efficiëntie, creativiteit, veiligheid en rentabiliteit van de sector op lange termijn te maximaliseren. Zo ontwikkelden we in 2021 ook het digitale platform HYBR, waarmee dergelijke hybride evenementen kunnen georganiseerd worden. 

 

VERHAALLIJNEN BINNEN HET THEMA 'CONGRESSEN EN EVENTS'

‘Create tomorrow’s heritage’ is een concretisering van het positioneringsverhaal van ‘Cutting Edge Craftmanship’. We versterken de positionering via de inhoudelijke invulling van twee verhaallijnen: intellectueel erfgoed en Flanders special meeting venues. 


verhaallijn1


1. Intellectueel erfgoed

Via de verhaallijn ‘Intellectueel erfgoed’ positioneren we Vlaanderen als bakermat van kennis, wetenschap en onderzoek. We linken dit aan de overkoepelende positionering van ‘Create tomorrow’s heritage’ waar je op de bestemming Vlaanderen oude en recente baanbrekende ontdekkingen kan beleven. We engageren ons om samen met de publieke sector, academische- en bedrijfswereld bezoekbare belevingen rond wetenschap en innovatie te ontwikkelen en te verbinden in een netwerk dat aansluit bij de transitieprioriteiten. 

verhaallijn2

2. Flanders Special Meeting Venues



Tegen 2030 willen we dat Vlaanderen erkend wordt als een topbestemming voor belevingsvolle congressen en events. De internationale associatiewereld moet ook Vlaanderen linken met een sterke erfgoed- en hoogtechnologische kwalitatieve beleving. 
 
Lees hier meer over ons thema Erfgoedbeleving.

 

Benieuwd naar meer? 

Wil je meer weten over het thema ‘Congressen en events’ en onze plannen? Bekijk dan zeker onderstaande documentaire.  


Ben je een gepassioneerde toeristische ondernemer of organisatie en wil je graag met ons samenwerken rond dit thema?

Contacteer de themaverantwoordelijke ‘Congressen en events’ via evelyne.bardyn@toerismevlaanderen.be