Coach gidsenwerking: Sarah Auwerx en Sara van Dycke

Jouw contactpersoon

Activiteiten en dienstverlening

Omschrijving 

Het is de gids, die met zijn verhaal mensen kan raken, en anders doen kijken naar de wereld om hen heen. Deze gidsen willen Sarah Auwerx en Sara Van Dycke sterker maken in het brengen van hun verhaal in interactie met het publiek, zodat het publiek geraakt wordt, iets ervaart en het verhaal van de gids blijft hangen.

Beide Sara’s hebben veel ervaring in het onderwijs en in de opleiding gids/reisleider. Ze vertrekken vanuit empowerment en de sterktes van de mensen. En ze slagen er vaak in om mensen te motiveren zichzelf te overtreffen. Ze bieden haalbare én tegelijk uitdagende leersituaties aan, met veel respect voor ieders draagkracht. 

 • Hoe kan je interactief gidsen? Hoe breng je je verhaal zó dat het beklijft, en blijft?
 • Wat kan je doen om je publiek iets meer te laten beleven dan enkel luisteren? 
 • Hoe kan je pijlsnel hoogte krijgen van de interesses en de sfeer van de groep waarmee je op pad gaat?
 • Wil je graag sterker in je schoenen staan in onverwachte situaties? 
 • Vraag je je af hoe je een bende pubers kan meekrijgen in jouw verhaal? 

In de trainingen oefen je levensechte situaties op een veilige en leerrijke manier. Je krijgt heldere feedback waarmee je heel concreet aan de slag kan gaan. Ze verzorgen trainingen en coaching steeds op maat, in overleg met de opdrachtgever.

Thema's

 • Klantgericht werken: omgaan met specifieke doelgroepen (jonge kinderen, adolescenten, anderstaligen)
 • Communiceren en omgaan met lastig gedrag van klanten
 • Kunst- en cultuureducatie
 • Gidscompetenties: interactief gidsen en verschillende werkvormen leren kennen om te gidsen
 • Improvisatie: flexibel leren inspelen op onverwachte gebeurtenissen en reacties
 • Creatief denken 
 • Vertel, vraag- en gesprekstechnieken
 • Waarderende coaching voor mensen die gidsen ondersteunen
 • Procesbegeleiding in een team: positieve groepsdynamica creëren, veranderingstraject begeleiden, visie afstemmen, …

Contactgegevens

Voornaam en naam:

Sarah Auwerx - Sara van Dycke

Organisatie

Sarah Auwerx - Sara van Dycke

Adres

Troliebergplein 1 - 3010 Kessel-Lo

Philipslaan 28, 3000 Leuven

Telefoon

+32 496 48 43 77

+32 484 67 41 73

Mail

sarahauwerx@hotmail.com

sara.vandycke@hotmail.com

Website

facetcoaching.be

Ondernemingsnummer

We werken als zelfstandige. Onze ondernemingsnummers:

 • Sarah Auwerx: BE 0773.696.447
 • Sara Van Dycke: BE 0676.698.427

Prijs

De prijs wordt vastgelegd in overleg met de consulent en is afhankelijk van het type opdracht.

Ervaring

Referenties

 • Provincie Vlaams-Brabant - Mysterieuze bossen
 • Provincie Vlaams-Brabant – Platteland Troef - grootschalig opleidingstraject voor streekambassadeurs
 • Hidrodoe Herentals
 • Toerisme Provincie Antwerpen – Project Streekkenner – opleidingstraject voor regiogidsen
 • Opleiding Gids-Reisleider CVO De Oranjerie
 • Hagelandse Gidsenbond
 • Dienst Cultuur van Stad Leuven en Stad Diest
 • Verschillende scholen (in Diest, Leuven, Aarschot, Tessenderlo,…) die deelnemen aan project cultuureducatie
 • BosArt vzw