Basisnormen van het logiesdecreet

Bekijk de basisnormen van het Vlaamse logiesdecreet en ontdek de minimale kwaliteitsvereisten voor accommodaties in Vlaanderen.
Basisnormen van het logiesdecreet

Jouw contactpersoon

Het Vlaamse Logiesdecreet biedt toeristen kwaliteitsnormen en veiligheid. Daarom moet elk toeristisch logies in Vlaanderen voldoen aan 7 basisnormen. Bovenop die basisregels komen algemene en bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden, afhankelijk van het type logies dat je uitbaat.

Basisnormen van het logiesdecreet in een notendop

  1. Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
  2. De voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhouden zijn.
  3. Je beschikt als uitbater over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
  4. De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.
  5. Je beschikt als uitbater over een eigendomsbewijs, of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
  6. Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting (dus niet per uur).
  7. Je stelt als uitbater informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies.
     

Voor wie?

Deze 7 basisvoorwaarden gelden voor elk logies. Daarnaast moet ieder toeristisch logies voldoen aan de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden in verband met de uitrusting, de inrichting en specifieke veiligheidsaspecten voor kamergebonden logies en terreingebonden logies. Die opdeling van het logiesaanbod gebeurt via het logiesdecreet. Als jouw logies voldoet aan de voorwaarden en exploitatienormen van één van de 2 categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.